پارس ناز پورتال

قاصدک 24

عکس پروفایل و متن های فرا رسیدن ماه رمضان | عکس مذهبی ماه رمضان

مجموعه : ماه رمضان
عکس پروفایل و متن های فرا رسیدن ماه رمضان | عکس مذهبی ماه رمضان

عکس پروفایل و متن های فرا رسیدن ماه رمضان 

ماه رمضان ،ماه بندگی فرا رسیده است و برای تبریک این ماه می‌توانید از متن ها و عکس پروفایل هاي زیر استفاده کنید.

عکس پروفایل و متن های فرا رسیدن ماه رمضان | عکس مذهبی ماه رمضان

کز سوی دوست ما را هر دم رسد اشارت

آمد نوید رحمت، اي دل ز خواب برخیز

باشد که باقی عمر، جبران شود خسارت***

رمضان شهر عشق و عرفان است

رمضان بحر فیض و احسان است

رمضان، ماه عترت و قرآن

گاه تجدید عهد و پیمان است***

عکس پروفایل و متن های فرا رسیدن ماه رمضان | عکس مذهبی ماه رمضان

فرارسیدن ماه عشق و دوستی

ماه نیایش هستی

و ماه دل انگیز سرمستی

بر تمام اسلام آوران، دین راستی

خجسته باد***

عکس پروفایل و متن های فرا رسیدن ماه رمضان | عکس مذهبی ماه رمضان

خواب روزه دار پرستش،

خاموشی او تسبیح،

عمل وی پذیرفته شده

و دعای او مستجاب است

عکس پروفایل و متن های فرا رسیدن ماه رمضان | عکس مذهبی ماه رمضان

عکس پروفایل و متن های فرا رسیدن ماه رمضان | عکس مذهبی ماه رمضان

عکس پروفایل و متن های فرا رسیدن ماه رمضان | عکس مذهبی ماه رمضان

ماه رمضان شد، مى و میخانه بر افتاد

عشق و طرب و باده، به وقت ‏سحر افتاد

افطار به مى كرد برم پیر خرابات

گفتم كه تو را روزه، به برگ و ثمر افتاد

با باده، وضو گیر كه در مذهب رندان

در حضرت حق این عملت ‏بارور افتاد

عکس پروفایل و متن های فرا رسیدن ماه رمضان | عکس مذهبی ماه رمضان

عکس پروفایل و متن های فرا رسیدن ماه رمضان | عکس مذهبی ماه رمضان

عکس پروفایل و متن های فرا رسیدن ماه رمضان | عکس مذهبی ماه رمضان

بهر ایام دگر چون افسر است

ماه گشتن، سیر كردن در وجود

با تعبد، با تهجد، با سجود

روزه یعنی نفس خودرا پاك كن

قلب ابلیس درونت چاك كن

راه پرواز است سوی آسمان

ماه گردیدن بسان عاشقان

روزه هنگام سوال است و دعا

پر زدن با بال همت تا خدا

شهر یكرنگی و بی آلایشی

ماه تقصیر و گنه فرسایشی

عاشقان معشوق خود پیدا كنند

تا سحر در گوش او نجوا كنند

درد خود گویند با درمان خویش

با طبیب و یا انیس جان خویش

فاش راز و گفته هاي خود كنند

ذكر سر و غصه هاي خود كنند

روزه رسوا كردن شیطان دون

پاك گشتن چون شهید غرقه خون

فصل پاكی درون ما بود

نا امید از دام انسان میشود

عکس پروفایل و متن های فرا رسیدن ماه رمضان | عکس مذهبی ماه رمضان

عکس پروفایل و متن های فرا رسیدن ماه رمضان | عکس مذهبی ماه رمضان

عکس پروفایل و متن های فرا رسیدن ماه رمضان | عکس مذهبی ماه رمضان

عکس پروفایل و متن های فرا رسیدن ماه رمضان | عکس مذهبی ماه رمضان

ما رابه دعا کاش نسازند فراموش

رندان سحرخیز که صاحب نفسانند

فرارسیدن ماه مبارک رمضان بر شما مبارک

عکس پروفایل و متن های فرا رسیدن ماه رمضان | عکس مذهبی ماه رمضان

عکس پروفایل و متن های فرا رسیدن ماه رمضان | عکس مذهبی ماه رمضان

عکس پروفایل و متن های فرا رسیدن ماه رمضان | عکس مذهبی ماه رمضان

در دامن این بحر گرانمـــایه ببینید

دریای گهرهای فراوان رمضان است

با ذکـر مناجـات خدا در دل شبها

بر هستی ما دست گل افشان رمضان است

عکس پروفایل و متن های فرا رسیدن ماه رمضان | عکس مذهبی ماه رمضان

عکس پروفایل و متن های فرا رسیدن ماه رمضان | عکس مذهبی ماه رمضان

عکس پروفایل و متن های فرا رسیدن ماه رمضان | عکس مذهبی ماه رمضان

باز امشب حق صدایم کرده است

وارد مهمانسرایم کرده است

با همه ی نقصی که درمن بوده است

باز هم او دعوتم بنموده است

عکس پروفایل و متن های فرا رسیدن ماه رمضان | عکس مذهبی ماه رمضان

عکس پروفایل و متن های فرا رسیدن ماه رمضان | عکس مذهبی ماه رمضان

عکس پروفایل و متن های فرا رسیدن ماه رمضان | عکس مذهبی ماه رمضان

خدایا …

رمضان ماه مهمانی توست

سفره ات هرروزِ سال پهن بوده

ولی اینروزها ، پذیرایی ها ویژه است

از خوان گسترده ات چشم و دلی سیر می خواهم .

شکم سیر را هرروز قبل از رمضان مرحمت نموده اي

عکس پروفایل و متن های فرا رسیدن ماه رمضان | عکس مذهبی ماه رمضان

عکس پروفایل و متن های فرا رسیدن ماه رمضان | عکس مذهبی ماه رمضان

عکس پروفایل و متن های فرا رسیدن ماه رمضان | عکس مذهبی ماه رمضان

رمضان شهر عشق و عرفان است

رمضان بحر فیض و احسان است

رمضان، مــاه عـتـرت و قـرآن

گـاه تـجدید عهد و پیمان است

رمضان امــتـداد جـاده نـور

در گذرگاه هـر مـسلمــان است

عکس پروفایل و متن های فرا رسیدن ماه رمضان | عکس مذهبی ماه رمضان

عکس پروفایل و متن های فرا رسیدن ماه رمضان | عکس مذهبی ماه رمضان

اس ام اس های فرا رسیدن ماه مبارک رمضان

عکس پروفایل و متن های فرا رسیدن ماه رمضان | عکس مذهبی ماه رمضان

درسال

یک ماه است که خدا بیشتر از همیشه دنبال دوست می‌گردد

آیا تو دوست او نیستی ؟

آرزومند آمرزش گناهان و براورده شدن حاجات روزه داران

عکس پروفایل و متن های فرا رسیدن ماه رمضان | عکس مذهبی ماه رمضان

عکس پروفایل فرا رسیدن ماه رمضان

عکس پروفایل و متن های فرا رسیدن ماه رمضان | عکس مذهبی ماه رمضان

عکس پروفایل و متن های فرا رسیدن ماه رمضان | عکس مذهبی ماه رمضان

عکس نوشته های فرا رسیدن ماه رمضان

عکس پروفایل و متن های فرا رسیدن ماه رمضان | عکس مذهبی ماه رمضان

عازم یک سفرم، سفری دور به جایی نزدیک

سفری از خود من تا به خودم، مدتی هست نگاهم

به تماشای خداست و امیدم به خداوندی اوست

عکس پروفایل و متن های فرا رسیدن ماه رمضان | عکس مذهبی ماه رمضان

عکس پروفایل اینستاگرام ماه رمضان

عکس پروفایل و متن های فرا رسیدن ماه رمضان | عکس مذهبی ماه رمضان

عکس پروفایل تلگرام آغاز ماه رمضان

عکس پروفایل و متن های فرا رسیدن ماه رمضان | عکس مذهبی ماه رمضان

رمضان، شهر عشق و عرفان است

رمضان، بحر فیض و احسان است

رمضان، ماه عترت و قرآن

گاه تجدید عهد و پیمان است

عکس پروفایل و متن های فرا رسیدن ماه رمضان | عکس مذهبی ماه رمضان

عکس پروفایل ماه رمضان

عکس پروفایل و متن های فرا رسیدن ماه رمضان | عکس مذهبی ماه رمضان

عکس پروفایل و متن هاي فرارسیدن ماه رمضان | عکس مذهبی ماه رمضان

عکس پروفایل و متن های فرا رسیدن ماه رمضان | عکس مذهبی ماه رمضان

جمع بشید عاشقای ماه رمضون

مهمونی داره خدای مهربون

غنی و گدا رو دعوت می کنه

همه ی عاشقا رو دعوت می کنه

چی بگم که سفره خیلی با صفاست

صاحب سفره ما امام رضاست

عکس پروفایل و متن های فرا رسیدن ماه رمضان | عکس مذهبی ماه رمضان