پارس ناز پورتال

عکس پروفایل من یه اسفند ماهی ام + شعر و طالع بینی اسفند ماهی ها

مجموعه : کارت پستال
عکس پروفایل من یه اسفند ماهی ام + شعر و طالع بینی اسفند ماهی ها

عکس پروفایل اسفند ماهی + شعر و طالع بینی اسفند ماهی ها

 

در اینبخش مجموعه اي از عکس پروفایل اسفند ماهی ها رابه همراه شعرها و طالع بینی متولدین اسفند را مرور میکنیم. ماه بهمن هم رو بـه پایان اسـت و کم کم بـه سمت ماه آخر یعنی اسفند راهی میشویم، اسفند ماهی ها شجاع، سخاوتمند و زیرک هستند انها احساساتی یک رنگ دارند و همچنین دارای حس ششم قوی می باشند، در ادامه با پارس ناز همراه باشید تا این عکسها و متن ها را مرور کنیم.

 

اسفند کـه عاشق شوی

سال رابا بوسه تحویل می کني

حتّي اگر سال نو

نیمه شب از راه برسد

اسفند ماهی کـه باشی

همیشه مثه آب روی آتیش می مونی

و این یه نکته رو هزاران نکتۀ مثبت تـو بـه حساب میاد

عکس پروفایل من یه اسفند ماهی ام + شعر و طالع بینی اسفند ماهی ها

عکس نوشته برای متولدین اسفند ماه

عکس پروفایل من یه اسفند ماهی ام + شعر و طالع بینی اسفند ماهی ها

اسفند ماهی کـه باشی

حواست هست دل کسی و نشکنی و ناراحتش نکنی

هر چند بـه اسانی همین کارو باهات کرده باشن

اسفند ماهی کـه باشی

گاهی یه اخم کوچیک باعث جذابیت صد برابری چهرته

کـه جذبتو بیشتر می کنه

 

**********

 

از راه فراز آمده با هلهله اسفند

وقت اسـت کـه از نو بسرایم غزلی چند

اسفند فراز آمده تا مشعلی از شعر

در سینۀ افسرده ام از نو بفروزد

عکس پروفایل من یه اسفند ماهی ام + شعر و طالع بینی اسفند ماهی ها

تبریک تولد اسفند ماهی

عکس پروفایل من یه اسفند ماهی ام + شعر و طالع بینی اسفند ماهی ها

مـن یک اسفندی ام

مرا با لبخند هایم می شناسید

با خنداندن هایم

با رفتار هاي بچه گانه ام

وقتی وارد جمعی می‌شوم

بدون شک خنده در آن جمع غوغا می‌کند

شاید قاطی شـما شوم وقتی حتی بـه مـن میخندید

مـن یک اسفندی ام

با قلبی کـه دروغ بلد نیست

قلبی کـه تپش هایش معنی میدهد

 

**********

 

گیرم کـه ابر بامدادان بهشت این جا

بارید و خوش بارید

وان روشنی آسمانی را

نثار این حصار بی طراوت کرد

از ساحل دریاچۀ

اسفند

با بی کرانی آیینه اش تابید و خوش تابید

اما مرغان صحرا خوب می‌دانند

گلهای زندان را صفایی نیست

عکس پروفایل من یه اسفند ماهی ام + شعر و طالع بینی اسفند ماهی ها

عکس متولدین اسفند ماه

عکس پروفایل من یه اسفند ماهی ام + شعر و طالع بینی اسفند ماهی ها

اهای پسر هیچ وقت دل یه اسفند ماهی رو نشکن

اشکشو در نیار نگران اسفندیا نیستم

شنیدم اه شون زود میگیره

نگران دخترتم… نکنه تقاص اه اونو دختر تـو پس بده؟

ببینم طاقت اشکای دخترتم داری؟

 

**********

 

وقتی یک پسر اسفندی میگوید: دوستت دارم! زل زل در چشم هایش نگاه نکن، بی هیچ حرفی، بی هیچ عکس العملی ! تنها با گفتنِ مـن هم دوستت دارم، این لحظه را تمامش نکن. جیغ بزن … محکم در آغوشش بگیر، بوسه بارانش کن، بگذار آن قدر از گفتنِ این کلمات بـه شوق بیاید کـه اگر فردا بازهم خواست بگوید، جورِ دیگر بگوید، یا اصلا نگوید. دستت را بگیرد ببرد تمامِ دوست داشتن را نشانت دهد.

 

مثلاً رو بـه روی آینه بایستد کنار تـو

بگوید :

چـه می بیني ؟

بگویی :

خودمان را

بگوید :

اما مـن تنها تـو را میبینم

دنیایم را میبینم

دوستت دارم مقدس اسـت

گفتنش مسئولیت دارد

شنیدش مسئولیت پذیری

حواست باشد

عکس پروفایل من یه اسفند ماهی ام + شعر و طالع بینی اسفند ماهی ها

شعر کوتاه برای متولدین اسفند ماه

عکس پروفایل من یه اسفند ماهی ام + شعر و طالع بینی اسفند ماهی ها

می دونی چرا اسفندی حسادت نمی کنه..؟

چون کسیو بهتر از خودش نمی دونه

می دونی چرا اسفندی دروغ نمی گه؟

چون از هیچ کس نمی ترسه

 

**********

 

می دونی چرا اسفندی

هیچ وقت پشت کسی حرف نمی زنه..؟

چون تـو چشاش زل می زنه

و هر چی دلش بخواد میگه

می دونی چرا اسفندی

هیچ وقت تقلب نمی کنه؟

چون بدون تقلب کردن ب همـه چی می رسه

فقط کافیه اراده کنه

خلاصه فکر نکنی دلیل خوب بودنش

خوب بودنشه ها

اسفندی بهترینه

عکس پروفایل من یه اسفند ماهی ام + شعر و طالع بینی اسفند ماهی ها

متن برای تولد اسفند ماهی / سایت پارس ناز

عکس پروفایل من یه اسفند ماهی ام + شعر و طالع بینی اسفند ماهی ها

خروس خانه همسایه می‌خواند

و باران سحرگاهان اسفند

فرو می ریخت از ابری شتابان

گریزان ابرها بر آبی صبح

چنان چون قاصدک بر کاسنی

 

**********

 

وقتی دی و بهمن

بـه پایان میرسد

و اسفند بـه نیمه آغاز می‌شود

خواب همه ی ساله اي

کـه لانه هاي زیر برف

در انتظار بازگشت چلچله ها می‌بینند

 

**********

 

لحظۀ خوب لحظه‌ي ناب

لحظه‌ي آبی صبح اسفند

لحظۀ ابرهای شناور

لحظه اي روشن و ژرف و جاری

حاصل معنی جملۀ آب

لحظه‌اي کـه در آن خنده هایت

جذبه را تا صنوبر رسانید

لحظۀ آبی باغ بیدار

لحظۀ روشن و نغز دیدار

عکس پروفایل من یه اسفند ماهی ام + شعر و طالع بینی اسفند ماهی ها

طالع بینی متولدین اسفند

عکس پروفایل من یه اسفند ماهی ام + شعر و طالع بینی اسفند ماهی ها

زیباتر از درخت در ماه اسفند چیست ؟

بیداری شکفته پس از شوکران مرگ

زیباتر از درخت در ماه اسفند چیست ؟

زیر درفش صاعقه و تیشۀ تگرگ

زیباتر از درخت در ماه اسفند چیست ؟

عریانی و رهایی و تصویر بار و برگ

 

**********

 

دراین ایوان

کـه اکنون ایستاده ام

سال تحویل می‌شود

در آن غروب ماه اسفند

از همه ی ي یاران شاعرم

دراین ایوان یاد کرده ام

 

**********

 

در قلب گرمسیر

نیمروز خوش

از آرزوهای آخر ماه اسفند بود

خورشید خنده روی پس از گریه‌هاي ابر

بر شاخه ها غبار طلایی فشانده بود

باد تر و بهار

بوی غبار خشک بیابان تشنه داشت

عکس پروفایل من یه اسفند ماهی ام + شعر و طالع بینی اسفند ماهی ها

شعر برای اسفند ماهی ها

عکس پروفایل من یه اسفند ماهی ام + شعر و طالع بینی اسفند ماهی ها

عکس نوشته اسفند ماهی

 

چـه اسفند ا … آه

چـه اسفندها دود کردیم

برای تـو اي روز اردی بهشتی

کـه گفتند اینروزها میرسی

از همین راه

 

**********

 

مانده تا سینی مـا پرشود از صحبت سنبوسه و عید

در هوایی کـه نه افزایش یک ساقه طنینی دارد

و نه آواز پری میرسد از روزن منظومه برف

تشنه زمزمه ام

مانده تا مرغ سرچینه هذیانی اسفند صدا بردارد

پس چـه باید بکنمف مـن کـه در لختترین

موسم بی چهچهه سال

تشنه زمزمه ام ؟

عکس پروفایل من یه اسفند ماهی ام + شعر و طالع بینی اسفند ماهی ها

عکس پروفایل متولدین اسفند ماه

عکس پروفایل من یه اسفند ماهی ام + شعر و طالع بینی اسفند ماهی ها

غصه نخور مسافر غصه اثر نداره

زِ دل تـو می دونم هیچ کس خبر نداره

غصه نخور مسافر رفتیم تـو ماه اسفند

بهار تـو بر میگردی چیزی نمنونده بخند

 

طالع ازدواج اسفند با سایر ماه ها

اسفند با فروردین : « متوسط » با مشکل مواجه اسـت ممکن اسـت پیوند خوبی باشد

اسفند با اردیبهشت : « خوب » اشخاصی تـو دار و بسیار محتاط و توانایی سازگاری را دارند

اسفند با خرداد : «بد » خیال باف و رویاپرداز مرموز و عدم تفاهم با هم دیگر

اسفند با تیر : « بسیار خوب » پیوندی بسیار خوب همراه عشق و علاقه و با تفاهم کامل

اسفند با مرداد : «خوب » هماهنگی بسیار مناسب در برآوردن نیازهای عاطفی یک دیگر

اسفند با شهریور : « خوب » بسیار با صبر و حوصله هستند کـه باعث تفاهم در زندگی می شوند

اسفند با مهر : « بسیار خوب » پیوندی موفق چون از نظر عاطفی باهم سازگار و هماهنگ هستند

اسفند با آبان : « بد » یکی آرمان گرا و عاشق پیشه دیگری با اعتماد بـه نفس کافی

اسفند با آذر : « متوسط» یکی با صراحت لهجه و سخنان کنایه آمیز و دیگری بسیار عاطفی می‌باشد

اسفند با دی : « متوسط » یکی اهل حساب و کتاب دیگری احساساتی و عاشق پیشه

اسفند با بهمن : « خوب » یکی روشن فکر و اهل منطق دیگری با احساس و عاطفه و مکمل هم دیگر

اسفند با اسفند : « بد » بخاطر زودرنجی و حساس بودن ممکن اسـت مشکلاتی پیش بیاید

 

مشخصات و سلیقه اسفند ماهی ها

شعار متولدین ماه اسفندیا «استقلال» هست.

نماد: دو ماهی کـه خلاف جهت هم شنا می‌کنند.

عنصر آب را دوست میدارند.

از بین سیاره ها نپتون برای اسفندی ها.

عضو آسیب پذیر بدن پاها هسن.

روز اقبال جمعه

اعداد شانس:۲و۶و۱۱-۷۳-۳۵۴

رنگ مورد علاقه ماه اسفند: سبز روشن

از بین گل ها: نسرین

حیوان دوست داشتنی: ماهی

رنگی کـه براشون شانس میاره:آبی آسمانی و قهوه اي روشن

سنگ خوش یمن : زمرد

عکس پروفایل من یه اسفند ماهی ام + شعر و طالع بینی اسفند ماهی ها

عکس پروفایل مـن یه اسفند ماهی ام + شعر و طالع بینی اسفند ماهی ها

عکس پروفایل من یه اسفند ماهی ام + شعر و طالع بینی اسفند ماهی ها

متولدین این ماه دوست دارند بـه اسانی میان انواع مختلف لباس انتخاب کنند ودر خانه بیشتر دوست دارن دامن هاي بلند و آزاد و پا لخت باشند. سنگ ها و جواهرات مروارید نما زینت آلات خوبی برای انها بـه حساب می‌آید. زنجیرهای کمر- مچ بند – پابند -و البته انگشترهای انگشتان پا، آن ها تنوع جالبی بـه لباس پوشیدنشان می‌دهد. موهای شان طبق معمول بلند و با سرعت می‌توانند آنرا مرتب کنند.