پارس ناز پورتال

قاصدک 24

عکس پروفایل مهر ماهی جدید 1399 عکس نوشته من یه مهر ماهی ام

عکس پروفایل مهر ماهی جدید 1399 عکس نوشته من یه مهر ماهی ام

عکس پروفایل مهر ماهی جدید 

در اینبخش مجموعه اي جدید از عکس پروفایل مهر ماهی را مرور میکنیم. یک‌بار دیگر بـه ماه مهر، ماه مهربانی رسیده ایم. این ماه همیشه با حال و هوای باز شدن مدارس و دانشگاهها همراه بوده اسـت. متولدین این ماه بـه عدالت محوری و خوس برخورد بودن خود مشهور هستند. مهر ماهی ها روحیه شادی دارند ودر روابط شان همیشه حسن نیت دارند. در ادامه با پارس ناز همراه باشید.

 

عکس پروفایل مهر ماهی ها 

عکس پروفایل مهر ماهی جدید 1399 عکس نوشته من یه مهر ماهی ام

عکس پروفایل مهر ماهی جدید 1399 عکس نوشته من یه مهر ماهی ام

عکس پروفایل مهر ماهی جدید 1399 عکس نوشته من یه مهر ماهی ام

سایه‌ات را بوسه زد مهتاب ماه مهر عشق…

اختری پایین فتاد از خواب ماه مهر عشق…

راه چشمان تـو را فرش زمینی نیست نیست…

آسمان را‌تر کنید از آب ماه مهر عشق…

عکس پروفایل مهر ماهی جدید 1399 عکس نوشته من یه مهر ماهی ام

عکس پروفایل مهر ماهی جدید 1399 عکس نوشته من یه مهر ماهی ام

عکس پروفایل مهر ماهی جدید 1399 عکس نوشته من یه مهر ماهی ام

مـن ملکه زیبای شعرهایم را یافته‌ام

شهزاده‌اي از جنس ارغوان

مهرزاده‌اي باران صفت و ناب در سادگی.

لبخندش، بـه طراوت شبنم پاییزی

با چشمانی بـه رنگ قهوه‌اي و گیسوانی رها…

بی‌مثال در عاشقی و یگانه در پاکی

نامش، جاری بر زبانم

خانه‌اي کوچک در دلم ساخته اسـت.

چرا اکنون کنارم نیست، نمی دانم!

فقط هرروز برایش مینویسم…

عکس پروفایل مهر ماهی جدید 1399 عکس نوشته من یه مهر ماهی ام

عکس پروفایل مهر ماهی جدید 1399 عکس نوشته من یه مهر ماهی ام

عکس پروفایل مهر ماهی جدید 1399 عکس نوشته من یه مهر ماهی ام

اي دختر متولد ماه مهر

سرت را بالا بگیر

تمامِ زیبایی‌هاى وجودت رابه دنیا نشان بده

تـو زاده ماهِ مِهری‌

میدانی…

این کم مقامی نیست

این کـه بتوانی بی‌منت عاشق باشی

این کـه آغوشت امن‌ترین منزلگاهِ

خستگی‌هايِ یک مرد می تواند باشد

بازهم فاش می کند مهربانی‌ات را

عکس پروفایل مهر ماهی جدید 1399 عکس نوشته من یه مهر ماهی ام

عکس پروفایل مهر ماهی جدید 1399 عکس نوشته من یه مهر ماهی ام

عکس پروفایل مهر ماهی جدید 1399 عکس نوشته من یه مهر ماهی ام

عکس و متن عاشقانه مهر ماهی

تـو دختر متولد ماه مهری

عاشق کـه می شوي

از خنده‌هایت

از نگاهت پیدا میشود

و این معجزه اسـت

کـه برایِ داشتنش

مرد میـــخواهد…

مجنون می خواهد…‌

اي دختر متولد ماه مهر تولدت مبارک

عکس پروفایل مهر ماهی جدید 1399 عکس نوشته من یه مهر ماهی ام

عکس پروفایل مهر ماهی جدید 1399 عکس نوشته من یه مهر ماهی ام

عکس پروفایل مهر ماهی جدید 1399 عکس نوشته من یه مهر ماهی ام

ماه، مهر شد

مهر، ماه

تـو کـه آمدی

هلال ماه

قرص کامل شد

خسوف میکند

مهر مـن در کاسه ماه

آرام آرام فرو می‌ریزد

مهر مـا از شاخسار ماه

عزیزم تولدت در مهر ماه خجسته باد

عکس پروفایل مهر ماهی جدید 1399 عکس نوشته من یه مهر ماهی ام

عکس پروفایل مهر ماهی جدید 1399 عکس نوشته من یه مهر ماهی ام

عکس پروفایل مهر ماهی جدید 1399 عکس نوشته من یه مهر ماهی ام

فصل پاییز اسـت

ماه مهر و مهربانی‌هاست

ماه قلم، سواد

ترس‌ها و شادکامی ‌هاست

ماه روییدن توست

قدم نهادی بـه این دنیا

این جا زمین رمزگون اسـت

خوش آمدی‌اي زیبا