پارس ناز پورتال

قاصدک 24

عکس پروفایل و اشعار عاشورایی 1399 عکس نوشته های عاشورا 99

عکس پروفایل و اشعار عاشورایی 1399 عکس نوشته های عاشورا 99

عکس پروفایل و اشعار عاشورایی 1399 

در اینبخش مجموعه اي از عکس پروفایل و اشعار عاشورایی 1399 را مرور میکنیم. یک‌بار دیگر بـه سوگواری سید و سالار شهیدان امام حسین «ع» می‌نشینیم. عاشورای امسال با تمام سال هاي دیگر فرق دارد و بعلت شیوع ویروس کرونا مراسمات تحت تدابیر خاصی برگزار میشوند، مـا میتوانیم با اشتراک گذاری تصاویری در فضای مجازی ارادت خود بـه امام حسین «ع» را نشان دهیم.

 

عکس پروفایل جدید عاشورایی

عکس پروفایل و اشعار عاشورایی 1399 عکس نوشته های عاشورا 99

عکس پروفایل و اشعار عاشورایی 1399 عکس نوشته های عاشورا 99

اي ملایک ز جگر آه شرربار کشید

آسمان را همگان در شرر نار کشید

ناله وای حسینا ز دل زار کشید

لطمه بر رخ زده فریاد دگر بار کشید

آسمان‌ها! همه ی در آتش دل دود شوید

آنچنان ناله برآرید کـه نابود شوید

عکس پروفایل و اشعار عاشورایی 1399 عکس نوشته های عاشورا 99

عکس پروفایل و اشعار عاشورایی 1399 عکس نوشته های عاشورا 99

عکس پروفایل و اشعار عاشورایی 1399 عکس نوشته های عاشورا 99

وقت آن اسـت کـه از جسم جهان جان برود

ناله بر عرش ز هر آیۀ قرآن برود

در شبستان عدم عالم امکان برود

نگذارید کـه شه جانب میدان برود

یا بیایید و سرراه بگیرید بر او

یا ز دل ناله برآرید و بمیرید براو

ملک نار سرآورده بـه فرمان حسین

ملک آب بـه فکر لب عطشان حسین

ملک باد شده سر بـه گریبان حسین

ملک خاک شده خاک بیابان حسین

عکس پروفایل و اشعار عاشورایی 1399 عکس نوشته های عاشورا 99

عکس پروفایل و اشعار عاشورایی 1399 عکس نوشته های عاشورا 99

عکس پروفایل و اشعار عاشورایی 1399 عکس نوشته های عاشورا 99

مستــان همــه افتــاده و ساقــی نمانده

جـامــی بــرای مِـی‌کشـان بـاقـی نمانده

آمـد بـه منــزل بــارشان

خوش گرم شد بازارشان

روز حسین اسـت روز حسین اسـت

زینب بـه مقتل دید از جانش اثـر نیست

بـوی گُلش مـی‌آید و از گُـل خبر نیست

از زیـر تیغ و نیزه‌هـا

آمـد صـدا زینب بیـا

روز حسین اسـت روز حسین اسـت

عکس پروفایل و اشعار عاشورایی 1399 عکس نوشته های عاشورا 99

عکس پروفایل و اشعار عاشورایی 1399 عکس نوشته های عاشورا 99

عکس پروفایل و اشعار عاشورایی 1399 عکس نوشته های عاشورا 99

هستی فاطمه، هدیه بر خدا شد

کـه سر حسینش ازبدن جدا شد

واقتیلا حسین واشهیدا حسین

زخم‌ها مثل گل مانده بر پیکرش

نــالــۀ آب‌آب آیـــد از حنجــــرش

واقتیلا حسین واشهیدا حسین

گشته دریای خون گودی قتلگاه

کشتن میهمان با کدامین گناه

واقتیلا حسین واشهیدا حسین

عکس پروفایل و اشعار عاشورایی 1399 عکس نوشته های عاشورا 99

عکس پروفایل و اشعار عاشورایی 1399 عکس نوشته های عاشورا 99

عکس پروفایل و اشعار عاشورایی 1399 عکس نوشته های عاشورا 99

روز عاشورا شده کربلا غوغا شده

امروز کبوتران گریه بر بامند

فتنه گران ذلیل اسلامند

یزیدیان همیشه نا کامند

حسین آقام آقام آقام

باشد چون پیر خمین راه مـا راه حسین

باشد تا بـه اَبَد مرام حِزب الله

پیروی از مکتب روح الله

با مدد از حضرت ثاراالله

حسین آقام آقام آقام

عکس پروفایل و اشعار عاشورایی 1399 عکس نوشته های عاشورا 99

عکس پروفایل و اشعار عاشورایی 1399 عکس نوشته های عاشورا 99

عکس پروفایل و اشعار عاشورایی 1399 عکس نوشته های عاشورا 99

عشق بازی کار هر شیاد نیست

این شکار، دام هر صیاد نیست

عاشقی را قابلیت لازم اسـت

طالب حق را حقیقت لازم اسـت

عشق، از معشوق اول سر زند

تا بـه عاشق، جلوه دیگر کند

تا بـه حدی کـه برد هستی از او

سر زند صد شورش و مستی از او

شاهد این مدعی خواهی اگر

بر حسین و حالت او کن نظر

روز عاشورا در آن میدان عشق

کرد رو را جانب پادشاه عشق

عکس پروفایل و اشعار عاشورایی 1399 عکس نوشته های عاشورا 99

عکس پروفایل و اشعار عاشورایی 1399 عکس نوشته های عاشورا 99

عکس پروفایل و اشعار عاشورایی 1399 عکس نوشته های عاشورا 99

اي پیکر عریان ي بی سر حسین مـن

آیا تویی عزیز پیمبر، حسین مـن؟

پیدا نمیکنم بـه تنت جای بوسه‌اي

جز جای تیر و نیزه و خنجر حسین مـن

بگذار تا زنم بـه گلوی بریده‌ات

یک بوسه با نیابت مادر حسین مـن

اي بر تنت درود، جواب درود ده

از حنجر بریده بـه خواهر حسین مـن

زخم تنت ز حد تصَوّر، بوَد فزون

زخم دلت هزار برابر، حسین مـن