پارس ناز پورتال

قاصدک 24

فال و طالع بینی اسفند ماهی ها + عکس نوشته های اسفند ماهی

فال و طالع بینی اسفند ماهی ها + عکس نوشته های اسفند ماهی

فال و طالع بینی اسفند ماهی ها 

در اینبخش فال و طالع بینی اسفند ماهی ها را مرور می‌کنیم. بهمن ماه هم سپری شد و وارد آخرین ماه سال شده ایم، ماهی کـه نوید بهار و سال جدید را می دهد. اسفند ماهی ها بـه مهربانی و انعطاف پذیری شان مشهور هستند، متولدین این ماه اکثرا سرد مزاج اند و البته کمی درون گرا، آن ها مخالف خشونت هستند اما اگر خشم شان بیدار شود طوفانی برپا می کنند. در ادامه با مجله پارس ناز همراه باشید.

 

خصوصیات‌ اسفند ماهی ها

فال و طالع بینی اسفند ماهی ها + عکس نوشته های اسفند ماهی

خلاق‌، با قدرت‌ تخیل‌ قوی‌، حساس‌، زود رنج‌، دلسوز و با احساس‌، دل‌ رحم‌، رئوف‌، رحیم‌ و مهربان‌، از خود گذشته‌، فداکار، نوع‌ دوست‌، بی‌ تجربه‌، غیر مادی‌ و معنوی‌، شهودی‌، همدل‌ و هم‌ فکر.

 

جنبه‌ منفی‌ شخصیت‌ متولدین‌ اسفند ماه‌

واقع‌ گریز، گریز گرا و ایده‌ آلیستی‌، مرموز، تـو دار، پنهان‌ کار، دو پهلو و مبهم‌، سست‌ اراده‌ و بـه‌ اسانی‌ تحت‌ سلطه‌ قرار گیرنده‌.

 

طالع بینی چینی اسفند ماهی ها

فال و طالع بینی اسفند ماهی ها + عکس نوشته های اسفند ماهی

مردان متولد اسفند: این مردان بـه هیچ عنوان متعصب نیستند و هرگز بـه قضاوت نمینشیند. آن‌ها تا زمانی کـه شخصاً بـه صحت مطلبی پی نبرده باشند نظریه‌اي ابراز نمی‌دارند، حالت انتقاد هم نخواهند داشت. یک مرد اسفندی خیلی بـه ندرت ممکن اسـت بـه کسی اتهامی وارد کند ودر مقابل بـه میزان وسیع اغماض و گذشت از خودش نشان می دهد و هرگز این فکر در سرش پیدا نمی شود کـه ممکن اسـت از این صفات وی سوءاستفاده شود.

 

زنان متولد اسفند

فال و طالع بینی اسفند ماهی ها + عکس نوشته های اسفند ماهی

ناراحت‌ترین مرد‌ها هم در جوار یک زن اسفندی احساس آرامش میکند. او همانند آبی اسـت کـه بر روی آتش ریخته می شود. پس از چند دقیقه گفت و گو با این زن، مرد آشکارا درک می کند کـه بعلت اشتباهات خود مورد سرزنش او قرار نخواهد گرفت. ازآن گذشته زن متولد اسفند همیشه ایمان راسخ دارد کـه شکست‌هاي مرد زندگی‌اش بعلت ندانم‌کاری‌هاي دیگران اسـت.

 


 

طالع‌ بینی هندی اسفند ماهی ها

مرد متولد ماه اسفند بـه هیچ عنوان حد وسط ندارد، یا منفی کامل یا مثبت کامل اسـت. او در ازدواج هم همین طور اسـت یعنی درصورت ازدواج هیچ حد وسطی برای شـما وجود ندارد. یا آینده بسیار درخشانی خواهید داشت یا کاملا با او احساس بدبختی کامل میکنید. برای ازدواج با یک مرد متولد اسفند باید از او زیاد انتقاد نکنید، از کم‌کاری و خونسردی‌اش ناراحت نشوید و حتماً هفته‌اي چند بار بـه او بگویید کـه دوستش دارید.

فال و طالع بینی اسفند ماهی ها + عکس نوشته های اسفند ماهی

برای ازدواج با یک مرد متولد اسفند پیش از آنکه تصمیم‌تان را بگیرید، بهتر اسـت مطمئن شوید کـه او قادر بـه درک و بهره‌برداری از موقعیت‌هاي مناسب زندگی‌اش هست یا نه؟ اگر بود، می توانید از آینده خوبتان مطمئن باشید؛ و اگرهم نبود اصلا قیدش را بزنید، چون بـه معنای واقعی بدبخت میشوید!

 

باوجود حس عدم قاطعیت کـه در اکثر اسفندماهی‌ها بـه چشم می خورد، در آوردن نان و تأمین زندگی یک امر الزامی اسـت و وقتی آن‌ها دراین راه قدم میگذارند، قدرت درک بسیارشان کـه ناشی از تأثیر سیاره نپتون اسـت، همراه با هوش سرشاری کـه بطور طبیعی درشان نهفته این امکان رابه وجود می‌آورد کـه یک شبه ره صد ساله طی کنند و بـه شهرت و مقام و حتی ثروت سرشار برسند.

 

اگرهم هیچ کدام از این ها اتفاق نیفتاد، شـما بازهم میتوانید روی احترام و اعتباری کـه بـه دست می‌آورند، حساب کنید. مردان اسفندی هر کمر و کسری کـه داشته باشند از نظر امور عشقی بی‌نظیر هستند. عشق و احساسات جزیی از وجود این مردان اسـت. مردان اسفندماهی موفق میتوانند بـه اسانی یک دانشمند و یا سیاستمدار بشوند.

 

آن‌ها مردانی هستند کـه زنان هرگز نمیتوانند توقع بیشتری از ایشان داشته باشند و یک چنین حالتی برای هر زنی ایده‌آل اسـت. آن‌ها دوست دارند بر خلاف جریان آب شنا کنند ودر هر مرحله از پیشرفت خود هدیه گرانبهایی از افتخار و ثروت تقدیم همسر و فرزندان‌شان میکنند. از معایب مردان اسفندی این اسـت کـه گاهی حرف‌هایي نسنجیده میزنند.

فال و طالع بینی اسفند ماهی ها + عکس نوشته های اسفند ماهی

البته بـه احتمال زیاد این حالت‌شان نشات گرفته از سادگی و خوش‌قلبی‌شان اسـت. او منظور خودرا در قالب نخستین کلمات و جملاتی کـه بـه خاطرش میرسد بیان میکند و ممکن اسـت بـه این‌کـه این سخن چـه اثری بر روی مخاطب میگذارد توجه نداشته باشد. اگر بـه هنگام تولد این شخص عطارد هم در برج صوت بوده باشد، او تبدیل بـه یک آدم حراف و خوش‌صحبتی میشود.

 

در غیر این صورت در سخن گفتن بسیار متین و موقر خواهد بودو سعی میکند کـه بکار کسی کار نداشته باشد، در حالیکه دوستان و آشنایان مرتبا مسائل و مشکلات خودرا با او در بین میگذارند و از وی نظر خواهی میکنند. چون او ذاتا یک شنونده بی‌نظیر اسـت. اگر چـه خودش خسته میشود از این‌کـه مدام از دغدغه‌هاي دیگران بشنود. مرد متولد اسفند سرگرمی‌هاي عجیبی برای خود پیدا میکند.

 

او ممکن اسـت بـه یوگا، نجوم، کشف قوانین حاکم بر اعداد و اموری از این قبیل علاقمند باشد و علتش هم این اسـت کـه مانند متولدین آبان بـه کشف اسرار طبیعت تمایل زیادی دارد و اتفاقا پرداختن بـه یک چنین اموری برای او بسیار هم خوب اسـت، زیرا از یک سو احساسات وی را تحت نظارت نگاه می‌دارد و از سوی دیگر مانع از خیالپردازی‌هاي غیرعملی او میگردد.

فال و طالع بینی اسفند ماهی ها + عکس نوشته های اسفند ماهی

مرد متولد اسفند دروغگوی زبر دستی اسـت، او می تواند چنان دروغ بگوید کـه هرگز متوجه آن نشوید. گاهی نیز بدون دلیل حقیقت را کتمان می کند، برای خرید سیگار از منزل خارج میشود، ولی بشما می گوید کـه میـــخواهد روزنامه خریداری کند. مشابه این حالت در متولدین خرداد و تیر دیده می شود، این افراد ظاهراً از مشاهده این‌کـه دیگران نمیتوانند از کار ایشان سر در بیاوزند، احساس رضایت خاطر می کنند.

 

البته ممکن اسـت در بسیاری مواقع شـما متوجه دروغ‌هاي او بشوید. بـه صلاح‌تان اسـت کـه نشان دهید بـه او خاطرجمعی زیادی دارید و خودتان رابه آن راه بزنید! این مرد‌ها اصلا حسود نیستند. آن‌ها اگر واقعا هم حسود باشند، چنان با مهارت حس‌شان را بازرسی می کنند کـه اصلا چیزی از ظاهرشان پیدا نیست.

 

وقتی می بینید کـه او در خود فرو رفته اسـت و بـه قول مشهور کنج عزلت گزیده، فورا بـه آرایشگاه بروید، لباس رنگ زرد یا نارنجی باز بپوشید و بلیط یک فیلم یا تأتر کمدی را بخرید و وی را از عالم خلسه بیروی بکشید. این شخص در مقابل پیشنهادات، حساسیت زیادی از خود نشان می دهد و بـه این دلیل روابط او با اطرافیان وی هستند کـه تصمیم می گیرند تا چـه حد با او روابط صمیمانه داشته باشند.

 

زنان متولد اسفند

سمبل برج اسفند ماهی اسـت. محل زندگی ماهی هم دریاست. دریا مرکز نرمش، رموز شگفت‌انگیز، اسرار جالب و زیبایی هاست و یک مرد میتواند کاملا شیفته این زیبایی اسرارآمیز وجود یک زن شود. چـه زنی بهتر از زن متولد اسفند! دختری کـه در ماه اسفند متولد شده اسـت جذابیت جزئی از وجودش اسـت و این نکته بسیار مشخص اسـت.

فال و طالع بینی اسفند ماهی ها + عکس نوشته های اسفند ماهی

البته او نقاط ضعفی هم دارد آنچه کـه در بدو امر نظر شـما رابه سوی خود جلب خواهد کرد، ظرافت و حالت زنانه غیر قابل انکار اوست. حالا هر چقدر هم رفتار و کردارش گزنده باشد. زن متولد اسفند بعنوان یک زن، از بسیاری جهات بی‌نظیر اسـت. او اصلا قصد ندارد بر مرد زندگی‌اش حکومت کند بلکه حاضر اسـت با بردباری بی نظیرش خودخواهی‌هاي یک مرد را تحمل کند فقط بـه شرط این‌کـه بداند بطور کامل مورد حمایت این مرد قرار دارد.

 

این حمایت مخصوصا از سنین میانسالی بـه بعد برای او اهمیت می‌یا‌بد و او با تمام وجود می خواهد بداند کـه موانع و مشکلاتی کـه بر سر راهش قرار میگیرند، یکی پس از دیگری بـه وسیله مرد محبوبش از میان برداشته می شوند. البته یک زن اسفندی پس از ازدواج ممکن اسـت کمی غرغرو شود، این غر زدن‌ها گاهی حالت کنایه هم پیدا میکنند، در حالیکه شـما هرگز نمی توانید از خود عکس العملی نشان بدهید.

 

زیرا جذابیت زن متولد اسفند حربه‌اي نیست کـه یک مرد بتواند در مقابل آن مقاومت کند، بـه علاوه فرض کنیم کـه از کوره در رفتید و اوقات تلخی بـه راه انداختید، خیال میکنید چـه خواهد شد؟ او با نرمش خاص خودرا در زیر چتر حمایت شـما قرار خواهد داد و لحظه‌اي بعد با کمال تعجب مشاهده می کنید کـه رقیب با شـما دریک جبهه قرار گرفته و شـما بر علیه موجودی کـه وجود خارجی ندارد و نمیدانید کیست و کجاست، دارید می‌جنگید.

فال و طالع بینی اسفند ماهی ها + عکس نوشته های اسفند ماهی

یک زن اسفندی میتواند در هر مخمصه‌اي با یک مانور سریع و ظریف خودرا نجات دهد. این خاصیت ماهی اسـت! او خیلی بیشتر از زنان دیگر حساس اسـت و اگر رفتار شـما بیش از حد تند و خشن باشد، نظام دلپذیری راکه طبیعت در نهاد وی بـه ودیعه گذاشته اسـت، بـه هم خواهد زد و آن وقت تبدیل بـه موجودی بی هدف و پوچ میشود. زن متولد اسفند جواهری اسـت کـه خیلی چیز‌ها می تواند باعث اتلاف شدن قابلیت‌هایش شود.

 

مادران و پدران هم باید مراقب این حساسیت باشند، و اگر دختری دارند کـه در دوازدهمین ماه سال متولد شده اسـت، نباید کاری کنند کـه این دو ماهی موجود درصورت فلکی او از هم جدا شوند. چون در غیر این صورت او بزودی تبدیل بـه موجودی تنها و سرگشته میشود کـه بدون هیچ نوع هدف و منظوری در اقیانوس بزرگ زندگی بـه شنا خواهد پرداخت تا آن نیمه دیگر صورت فلکی‌اش راکه از او جدا شده پیدا کند.

فال و طالع بینی اسفند ماهی ها + عکس نوشته های اسفند ماهی

خوشبختانه تعداد زیادی از دختران متولد اسفند دارای نیروی فکری لازم برای جلوگیري از جدا شدن این دو ماهی هستند و بـه این منظور حداکثر بهره‌برداری ممکن را از ظرافت‌هاي زنانه خویش بـه عمل می‌آورند. زن متولد اسفند بسیار باریک‌بین و دقیق اسـت. البته شاید واژه ناقلا هم برای او مناسب باشد، چون تعداد زیادی از کسانی کـه بـه دام دختران متولد اسفند افتاده‌اند، اصلا نمیتوانند بگویند چطور این واقعه رخ داده اسـت.

 

از طرفی دیگر در بین زنان، زنان اسفندی کمتر پیش می آید کـه مجرد بمانند یا درصورت ازدواج طلاق بگیرند. این زن بـه شدت رویایی اسـت. مثلاً باوجود این‌کـه انگار کوچک‌ترین اطلاعی از اصول تنظیم بودجه ندارد، خیلی خوب لباس میپوشد، میهمانی میدهد، کرایه خانه و اقساط را سر موعد پرداخت میکند، هدایای تولد شوهر و فرزندانش را فراموش نمی کند.

 

روابطی کـه این زن با دیگران برقرار میکند در نوع خودش منحصر بـه فرد اسـت. از زن همسایه گرفته تا رفتگری کـه ظرف آشغال را میبرد، بقال سر کوچه، نفتی، بچه‌هاي محل، قصاب، و حتی صاحبخانه‌اي کـه هرماه برای گرفتن کرایه مراجعه می کند، با او درود و علیک بسیار دوستانه‌اي دارند. او عملا انسانی اسـت کـه هیچ کس خودرا دشمن وی نمیداند.

 

زن متولد اسفند مادری اسـت کـه از صمیم قلب بـه فرزندانش عشق می‌ورزد، اما هرگز بـه ایشان اجازه نمی دهد بـه گوشه خاصی کـه متعلق بـه همسرش اسـت قدم بگذارند و بخش بزرگی از قلب او ازآن همسرش اسـت. او طبق معمول فرقی بین بچه هایش نمی گذارد، اما بـه آن بچه‌اي کـه قدری زشت‌تر، ظعیف‌تر و شکننده‌تر اسـت، کمی بیشتر رسیدگی میکند. او بی شک بهترین مادر دنیا اسـت.

فال و طالع بینی اسفند ماهی ها + عکس نوشته های اسفند ماهی

چون هیچ کس بـه اندازه او دلیل خجالت‌هاي پسر کوچولو و درد عظیم عشق‌هاي زودگذر دختر نوجوان خودرا درک نمی کند. او حاضر اسـت همه ی چیز زندگی‌اش را فدای فرزندانش کند و مخصوصا تلاش می کند مانع محرومیت کشیدن ایشان از چیز‌هایي بشود کـه خود در دوران کودکی ازآن‌ها محروم بوده اسـت. گذشت و چشم‌پوشی او در مقابل فرزندانش ممکن اسـت قدری بیش از حد لزوم باشد.

 

انضباط رابه سختی می تواند در بین آن‌ها برقرار کند و این یک نقطه ضغف اسـت، چون موجب بدبار آمدن کودکان می شود. شاید باور نکنید، اما او پیوسته از نیروی عجیبی الهام میگیرد. سیاره نپتون لحظه‌اي چشم از او بر نمی‌دارد و هر وقت لازم باشد، با قدرت وارد عمل می گردد و راه و چاه رابه وی نشان میدهد.

 


 

طالع بینی خورشیدی متولدین اسفند ماه

اسفند یا برج حوت نمادش دو ماهی اسـت کـه در جهت مخالف یک دیگر هستند. سمبل ماه اسفند، ماهی اسـت. «دو ماهی کـه در دو جهت مختلف شنا می کنند.» در مسیحیت این دو ماهی در اصل تنش‌هاي درونی انسان را نشان میدهند. اسفندماهی‌ها در مقایسه با متولدین ماه‌هاي دیگر خیلی اهل تظاهر نیستند. آن‌ها صاحب سرشتی ملایم بوده و سعی می کنند معتدل و خوشایند باشند.

 

از دیگر ویژگی‌هاي آن‌ها می توان سخاوتمندی، دلسوزی، همدردی، مهربانی، صمیمیت و خوش قلبی را نام برد. زمانی کـه عزیزانشان با مشکلی مواجه میشوند، بیشترین ملاحظه و همدردی را نشان میدهند. متولدین اسفند بـه حق مورد پسند همه ی قرار می گیرند و دلیلش هم این اسـت کـه ذاتا سلطه‌پذیر، فرمانبردار، سر بـه راه، باعاطفه، آسان گیر، بردبار و پرتحمل هستند.

فال و طالع بینی اسفند ماهی ها + عکس نوشته های اسفند ماهی

آن‌ها در مقابل شخصیت‌هاي قوی تر از خودشان بـه هیچ عنوان حالت تهدیدآمیز یا مبارزه طلب بخود نمیگیرند. در واقع میتوان گفت آن‌ها هر شخصی را همانگونه کـه هست، می‌پذیرند، با هر شرایطی سازگار میشوند و صبورانه در برابر مشکلات بـه انتظار می نشینند تا بطور شهودی بهترین راه حل را پیدا کنند. این اسفندی‌هاي خوش‌قلب از مشکلات دیگران بیشتر ناراحت می شوند تا از مشکلات خودشان.

 

عیوب و نقطه ضعف‌هاي یک اسفندی بیش از آنکه شرورانه باشد، آزارنده اسـت. او می تواند بیش از حد موشکاف، نکته‌سنج، نازک‌نارنجی، آسیب‌پذیر و احساساتی باشد. او گاهی در تجارت غیر قابل اعتماد، بی‌فایده، بی‌احتیاط، بی‌خیال، بی‌دقت و ناتوان اسـت. دوستانش ممکن اسـت از حالت تزلزل و عدم اعتماد بـه نفس او بـه تنگ آمده و دوستی‌شان رابا او بـه هم بزنند، چون گاهی بـه‌شدت بدعنق، آتشین مزاج و تندخو میشود.

 

هم چنین گهگاهی متهم بـه بی‌ثباتی، ناپایداری، غیبت، شایعه‌پراکنی، ساده‌لوحی و زود‌باوری و بی‌ملاحظگی می شود. او بـه لحاظ فکری و عملی، گاهی اوقات دورو می شود ودر تصمیم گیری راجع بـه مسایل مهم دو‌دل و غیر‌قاطع اسـت. یک متولد اسفند بیشتر از روی غریزه زندگی میکند تا عاقلانه و منطقی. او تا حدی بلندپرواز اسـت، در عین حال کـه از اراده ضعیفی برخوردار اسـت.

 

او از دلیل و برهان آوردن در استدلالات بـه شدت درمانده میشود، تمرکز حواس چندانی ندارد، فاقد قدرت تصمیم گیری اسـت و اگر چـه مایل اسـت بـه عهد و پیمانش وفادار باشد، ولی خیلی آسان از مسیر رسیدن بـه اهداف و مقاصدش منحرف می شود.متولدین اسفند همیشه در جستجوی کاری خاص هستند کـه بتوانند واقعاً خودشان را در آن پیدا کنند.

فال و طالع بینی اسفند ماهی ها + عکس نوشته های اسفند ماهی

اسفندماهی‌ها زمانی موفق هستند کـه بـه تنهایی کار کنند و یا این‌کـه کسی بر آن‌ها ریاست کند. چون اصلا رییس‌هاي خوبی نیستند و همیشه نگران اداره یک بخش هستند، بنابر این نمیتوانند زیر بار تعهدات و مسئولیت‌هاي سنگین بروند و مدام از این می ترسند کـه در بحران‌ها شکست بخورند. مشاغل مناسب برای آن‌ها منشی‌گری، دفترداری یا کتابداری اسـت.

 

بخاطر حس دلسوزی و همدردی‌شان میتوانند در کارهای خیریه، تدارک غذا برای جشن‌ها، پرستاری یا دامپزشکی هم موفق شوند. فضانوردی هم روح بی‌قرار آن‌ها را می تواند بسیار آرام کند، چون آن‌ها سفر بـه مکان‌هاي دوردست، قدیمی، خالی از سکنه و عجیب‌وغریب و نامتعارف را دوست دارند. حتی ملوانی یا جهان گردی هم میتواند شغل مناسبی برای آن‌ها باشد.

 

جالب اسـت بدانید تعداد زیادی از مهندسان معمار و وکلای دعاوی متولد اسفند هستند. هنگامیکه آن‌ها خلاقیت و استعداد تقلیدشان رابا هم ترکیب می کنند و وارد احساسات درونی دیگران می شوند، می توانند رضایت خاطر و خشنودی‌شان را روی صحنه نمایش بیابند. از طرفی دیگر ویژگی‌ها و خصوصیات معنوی‌شان میتواند آن‌ها رابه سمت کارهای مذهبی، احضار روح و حالت‌هاي‌صوفیانه و عارفانه سوق دهد.

 

آن‌ها هم چنین رستوران‌دارهای خوبی از کار درمی‌آیند. گفته می شود کـه کارآگاهان موفقی هم میشوند، چون خیلی اسانی خودشان رابه جای جنایتکار میگذارند و فکر و ذهنش را میخوانند. درمجموع می توان گفت بخاطر تنوع مهارت‌ها، سرزندگی بیش از حد و ناتوانی در تمرکز حواس روی هیچ پروژه‌اي، آن‌ها اغلب بطور خودجوش بیش از یک حرفه را دنبال می کنند.

فال و طالع بینی اسفند ماهی ها + عکس نوشته های اسفند ماهی

اسفندماهی‌ها از نظم و ترتیب خوششان نمی آید و از زندگی یکنواخت و اصول و قواعد رویگردان هستند. آن‌ها تمایل دارند بر علیه آداب و رسوم طغیان کنند، ولی متاسفانه انرژی مبارزه در مقابل افراد قوی تر از خودرا ندارند. متولدین اسفند افرادی همه ی‌فن‌رقیب و شهودی هستند. ذهن آن‌ها سرعت انتقال خوبی دارد و چشمان‌شان بسیار تیز اسـت. آن‌ها شنونده‌هاي خوبی هم هستند.

 

این صفات دست بـه دست هم داده تا قدرت ابتکار و خلاقیت چشمگیری را در زمینه ادبیات، هنر و موسیقی برای ایشان ایجاد نماید. متأسفانه متولدین اسفند گاهی بـه اسانی گول میخورند و ازدواج‌هاي نسنجیده و عجولانه می کنند. با این حال بـه شدت وفادار و عاشق خانواده هستند و بـه همسران‌شان تا آخر عمر وفادار می مانند. اگر چـه از آنجایی کـه شدیدا رؤیایی هستند نمی توانند خانه‌اي آراسته و منظم داشته‌باشند.

 

چون قدرت مدیریت در آن‌ها ضعیف اسـت. متولدین ماه اسفند دوست دارند کـه در عالم رویا غرق شوند و از همه ی کناره‌گیری کنند، چون فقط آن جاست کـه می توانند از نظر فکری و ذهنی خشنود شوند. ولی بطور اجتناب ناپذیری نیز بـه دنبال کسب شهرت و ثروت هستند. بیماری‌هاي متولدین ماه اسفند بیشتر می تواند کم خونی، کورک، بیماری‌هاي پوستی، انواع زخم‌ها، التهاب پلک چشم‌ها، عادت ماهانه دردناک و ناراحتی‌هاي پا باشد.

 


 

بیماری‌ ها و مشکلات‌ احتمالی‌ اسفندماهی ها

صورت‌ فلکی‌ حوت‌ بر پاها، کبد و غدد لنفاوی‌ حکومت‌ می کند، در نتیجه‌ متولدین‌ماه اسفند‌ در دسترس‌ ابتلاء بـه‌ کم‌ خونی‌، کورک‌، بیماری‌هاي‌ پوستی‌، انواع‌ زخم‌ها،التهاب‌ پلک‌ چشم‌ها، نقرس‌، ورم‌، عادت‌ ماهانه‌ دردناک‌ و ناراحتی‌هاي‌ پا و لنگی‌هستند.

 

علاقمندیهای اسفند ماهی ها

تنهایی‌ و مکان‌ هاي‌ دور افتاده‌ و خالی‌ از سکنه‌ برای‌ فرو رفتن‌ در رؤیا، کشف‌ و شهود و معما، مسخره‌ بازی‌، در خلسه‌ فرو رفتن‌.

 

بیزاری های اسفند ماهی ها

بدیهیات‌، مورد انتقاد قرار گرفتن‌، احساس‌ سر در گمی‌، افراد پر مدعا و همـه‌ چیز دان‌، فضل‌ فروشی‌.

 

حقایق‌ جالب‌ راجع‌ به‌ اسفند ماهی ها

فال و طالع بینی اسفند ماهی ها + عکس نوشته های اسفند ماهی

حیوانی‌ کـه‌ در ارتباط با ماه‌ تولد شماست‌، ماهی‌ اسـت‌ «دو ماهی‌ کـه‌ در دو جهت‌ متفاوت‌ در حال‌ شنا هستند» سالیان‌ سال‌ اسـت‌ کـه‌ ماهی‌ یک‌ منبع‌ اصلی‌ غذایی‌ برای‌ انسانها محسوب‌ شده‌ اسـت‌ ودر مسیحیت‌ این‌ دو ماهی‌ نشانگر تنش‌ هاي‌ درونی‌ متولدین‌ ماه اسفند‌ اسـت‌.

 

افراد مشهور متولد اسفند ماه

مهدی اخوان ثالث « شاعر پرآوازه ایران – 10 اسفند»

پروانه امیر افشاری «حمیرا» «خواننده ایرانی-26 اسفند»

پروین اعتصامی «شاعر ایرانی-25 اسفند»

پریسا «خواننده ایرانی»

ایرج نوذری «بازیگر ایرانی»

الیکا عبدالرزاقی «هنرپیشه»

پزشک محمود حسابی «فیزیکدان»

هوشنگ ابتهاج «شاعر ایرانی»

مرجانه گلچین «بازیگر ایرانی»

لیلا فروهر «خواننده – 4 اسفند»

مجید انتظامی «آهنگساز»

رضا شاه «بنیانگذار دودمان پهلوی ایران-24 اسفند»

 

مشاهیر اسفند ماهی غیر ایرانی

میکل آنژ «نقاش ایتالیایی»

رجب طیب اردوغان «رییس جمهور ترکیه»

جورج واشنگتن «رئیس جمهور سابق ایالات امریکا»

ویکتور هوگو «نویسنده فرانسوی»

انیشتین «فیزیکدان»

استیو جابز «کارشناس رایانه و کارآفرین»

میخائیل گورباچف «آخرین رییس جمهور شوروی»