پارس ناز پورتال

قاصدک 24

این فستیوال جالب ژاپنی را ببینید

این فستیوال جالب ژاپنی را ببینید

این فستیوال جالب ژاپنی را ببینید 

مردم تمام دنیا در طول سال فستیوال های خاصی را با توجه به فرهنگ خود اجرا می کنند اما مردم ژاپن گوی برگزاری فستیوال ها را از بقیه ربوده اند. ژاپن ،یکی از سرزمین های آسیایی مملو از فستیوالهای مختلف است که دارای قدمت فراوان هستند و با وجود پیشرفت های فراوان و مدرن شدن ژاپن هنوز هم برگزار می شود.
یکی از مشهورترین فستیوالهای ژاپن ،”صفوف دوره هِی آن” است.

 

در این جشنواره که هر سال در ماه نوامبر برگزار می شود، مسیرهای زیارتی “کومانو کودو” پر از زائرانی است که با لباس سنتی ژاپن در مسیری به سوی ناحیه “کومانو سانزان” یا 3 معبد بزرگ “کومانو” پیاده روی می کنند و گردشگران زیادی برای تماشای آنها می آیند.دوره “هی آن” فاصله زمانی 794 تا 1185 میلادی است.
این فستیوال جالب ژاپنی را ببینیدصفوف دوره هِی آن یکی از مشهورترین فستیوالهای ژاپن در ماه نوامبراین فستیوال جالب ژاپنی را ببینیدصفوف دوره هِی آن یکی از مشهورترین فستیوالهای ژاپناین فستیوال جالب ژاپنی را ببینیدیکی از مشهورترین فستیوالهای ژاپن در ماه نوامبراین فستیوال جالب ژاپنی را ببینیدیکی از مشهورترین فستیوالهای ژاپناین فستیوال جالب ژاپنی را ببینیدصفوف دوره هِی آن یکی از مشهورترین فستیوالهای ژاپن