پارس ناز پورتال

قاصدک 24

بلیط لحظه آخری

فستیوال جشن گانش خدای هندو

فستیوال جشن گانش خدای هندو

فستیوال جشن گانش خدای هندو 

کشور هندوستان به فستیوال های گوناگون مشهور است و چون این کشور مذاهب مختلفی دارد تنوع زیادی در فستیوال های مذهبی دیده می شود. فستیوال جشن گانش خدای هندو،از معروفترین فستیوالهای هند است که هر سال در اواخر تابستان در نقاط مختلف هندوستان برگزار می شود.

 

در این جشن هزاران هندو که دور هم جمع می شوند، برنامه هایی متنوع در چارچوب یک جشنواره در ستایش خدای هندو برگزار می کنند.شکستن نارگیل به مثابه یک قربانی گیاهی، حمل مشعل روی سر و حمل مجسمه ای از گانش در مسیری تا معبد هندو ها از مراسمی است

 

که در این جشنواره شاهد آن هستیم. این مراسم با حرکت دسته های گوناگون و آذین بندی خانه ها و معازه ها همراه است. رنگ آمیزی چهره و نیز پریدن با گانش به درون رود از دیگر آیین هایی است که در این جشن برگزار می شود.

 

به تصاویر رویترز از جشن گانش در بمبئی توجه کنید.

فستیوال جشن گانش خدای هندو فستیوال جشن گانش خدای هندو  
فستیوال جشن گانش خدای هندو فستیوال جشن گانش 
فستیوال جشن گانش خدای هندو گانش خدای هندو  
فستیوال جشن گانش خدای هندو گانش
فستیوال جشن گانش خدای هندو فستیوال جشن گانش خدای هندو  
فستیوال جشن گانش خدای هندو جشن گانش خدای هندو  
فستیوال جشن گانش خدای هندو خدای هندو  
فستیوال جشن گانش خدای هندو جشن گانش خدای هندو  
فستیوال جشن گانش خدای هندو فستیوال هندوستان
فستیوال جشن گانش خدای هندوفستیوال جشن گانش خدای هندو   
فستیوال جشن گانش خدای هندو گانش خدای هندو  
فستیوال جشن گانش خدای هندو