پارس ناز پورتال

رزرو آنلاین هتل
قاصدک 24

فستیوال عظیم مرد سوزان در نوادا +عکس

فستیوال عظیم مرد سوزان در نوادا +عکس

فستیوال عظیم مرد سوزان در نوادا +عکس 

در وسط صحرای نوادا شاهد یک فستیوال عظیم هستیم که تقریبا یک شهر موقتی ساخته شده است و مردم مدتی در آن زندگی خواهند کرد. هر سال شرکت کنندگان فستیوال مرد سوزان در صحرای “بلک راک” نوادا گرد هم جمع می شوند تا یک شهر موقت بسازند. ۷۰۰۰۰ نفر از سراسر دنیا به اینجا آمده اند تا سی امین سالروز فستیوال هنر و موسیقی مرد سوزان را جشن بگیرند.

فستیوال عظیم مرد سوزان در نوادا +عکسشرکت کنندگان فستیوال در حال رقص و پای کوبی روی یکی از مجسمه های هنری نصب شده در بیابان بلک راک.
فستیوال عظیم مرد سوزان در نوادا +عکسعکس هوایی از فستیوال مرد سوزان.
فستیوال عظیم مرد سوزان در نوادا +عکسشرکت کنندگان در اطراف مجسمه وال جمع شده اند.
فستیوال عظیم مرد سوزان در نوادا +عکسیکی دیگر از آثار هنری نصب شده در فستیوال.
فستیوال عظیم مرد سوزان در نوادا +عکسپرتره یکی از شرکت کنندگان فستیوال.
فستیوال عظیم مرد سوزان در نوادا +عکسقسمتی از فستیوال پرتاب کردن سندان به آسمان با انفجار می باشد.
فستیوال عظیم مرد سوزان در نوادا +عکسیکی از شرکت کنندگان در مقابل معبد ساخته شده در فستیوال اشک ریخته است.
فستیوال عظیم مرد سوزان در نوادا +عکسشرکت کنندگان فستیوال از بالای برج ساخته شده در بیابان به تماشای غروب آفتاب رفته اند.
فستیوال عظیم مرد سوزان در نوادا +عکسشرکت کنندگان در حال تماشای شعله های آتش منار مخروطی.
فستیوال عظیم مرد سوزان در نوادا +عکسیکی از شرکت کنندگان در بالای یکی از آثار هنری نصب شده در بیابان.
فستیوال عظیم مرد سوزان در نوادا +عکسشعله های آتش ماشین جنگی.
فستیوال عظیم مرد سوزان در نوادا +عکسعکس هوایی از شهر موقت بلک راک.
فستیوال عظیم مرد سوزان در نوادا +عکسیکی دیگر از آثار هنری نصب شده در بیابان بلک راک.
فستیوال عظیم مرد سوزان در نوادا +عکسالاکلنگ بازی در فستیوال مرد سوزان.
فستیوال عظیم مرد سوزان در نوادا +عکسیکی دیگر از آثار نصب شده در بیابان بلک راک.
فستیوال عظیم مرد سوزان در نوادا +عکسمردم گرد معبد ساخته شده در فستیوال جمع شده اند.
فستیوال عظیم مرد سوزان در نوادا +عکسگرد و غبار بیابان آثار هنری را در خود محو کرده است.
فستیوال عظیم مرد سوزان در نوادا +عکسدوچرخه سواران در میان غبار.
فستیوال عظیم مرد سوزان در نوادا +عکسگرد و غبار بیابان آثار هنری را در خود محو کرده است.
فستیوال عظیم مرد سوزان در نوادا +عکسگردو غبار بیابان بلک راک در فستیوال مرد سوزان.