پارس ناز پورتال

قاصدک 24

فستیوال مرگبار گاوبازی در آب مردم اسپانیا

فستیوال مرگبار گاوبازی در آب مردم اسپانیا

فستیوال مرگبار گاوبازی در آب مردم اسپانیا 

رسمی قدیمی و خطرناک بین مردم اسپانیا به نام گاوبازی که انسان را تا پای مرگ می برد اما بازهم مردم اینکار را انجام می دهند. در تمام طول سال در مناطق گوناگون کشور و در زمان هاي متفاوت تعدادی ورزش مربوط به گاوها در سراسر کشور اسپانیا به وقوع می پیوندد.اگر چه این فستیوالها متفاوت میباشند اما یک چیز در همۀ ي انها یکسان هست.

 

در این فستیوال ها افراد خود را در خیابان ها جلوی گله اي از گاوهای خشمگین قرار می دهند.سرشناس ترین این مراسمات فستیوال دواندن گاوهای نر Running of the Bulls هست که در فستیوال «سن فرمین» (San Fermin) در پامپلونا برگزار می شود.

 

در شهر ساحلی جهان Denia در استان آلیکانته Alicante که در ۶۰۰ کیلومتری جنوب پامپلونا قرار دارد نوع متفاوتی از دواندن گاوها اتفاق میوفتد که اکثر شامل شنا می شود تا مبارزه. این فستیوال Bous a la Mar نام دارد که ترجمه ي لفظی آن گاوهای نر به سمت دریا هست.

فستیوال مرگبار گاوبازی در آب مردم اسپانیا

این فستیوال با حرکت گله اي از گاوهای خشمگین به سمت جمعیتی از جوانان شهر و به سمت خیابان بزرگ اصلی شهر که Calle Marques de Campo نام دارد آغاز می شود و از آن جا تا یک میدان با طراحی مخصوص در بندر شهر ادامه پیدا می‌کند. سه طرف این میدان مربع شکل با بهره گیری از نرده هاي آهنی بسته شده اند

 

و تنها آنقدر بین انها فضا وجود دارد که افراد بتوانند در صورت نزدیک شدن گاوها از بین انها وارد میدان شده یا از آن خارج شوند. طرف چهارم میدان به سمت یک بندر باز می شود و بین شن هاي بندر و ساحل تنها یک متر فاصله وجود دارد.

فستیوال مرگبار گاوبازی در آب مردم اسپانیا

گاوها یک به یک به سمت این میدان هدایت می‌ شوند سپس جوانان سر به سر گاوها گذاشته و سعی می‌کنند انها را به سمت آب هدایت کنند. هر شخصی که بتواند گاو را وادار به پریدن در آب کند برنده خواهد بود.

 

فستیوال گاوهای نر به سمت دریا دستکم از سال ۱۹۲۶ همه ي ساله بعنوان بخشی از فستیوالی بزرگ تر به نام سانتیسما سانگره Santisima Sangre به معنای «خون مقدس» و به یاد یک راهب به نام پدرو استیو که در سال ۱۶۳۳ شهر را از خطر طاعون نجات داد برگزار می شود. این فستیوال در هفته ي دوم ماه جولای و تقریبا همزمان با فستیوال سن فرمین آغاز می گردد.

فستیوال مرگبار گاوبازی در آب مردم اسپانیا

فستیوال مرگبار گاوبازی در آب مردم اسپانیا

فستیوال مرگبار گاوبازی در آب مردم اسپانیا

فستیوال مرگبار گاوبازی در آب مردم اسپانیا

فستیوال مرگبار گاوبازی در آب مردم اسپانیا

فستیوال مرگبار گاوبازی در آب مردم اسپانیا

فستیوال مرگبار گاوبازی در آب مردم اسپانیا

فستیوال مرگبار گاوبازی در آب مردم اسپانیا

فستیوال مرگبار گاوبازی در آب مردم اسپانیا

فستیوال مرگبار گاوبازی در آب مردم اسپانیا

فستیوال مرگبار گاوبازی در آب مردم اسپانیا

فستیوال مرگبار گاوبازی در آب مردم اسپانیا

فستیوال مرگبار گاوبازی در آب مردم اسپانیا

فستیوال مرگبار گاوبازی در آب مردم اسپانیا

فستیوال مرگبار گاوبازی در آب مردم اسپانیا

فستیوال مرگبار گاوبازی در آب مردم اسپانیا

فستیوال مرگبار گاوبازی در آب مردم اسپانیا

فستیوال مرگبار گاوبازی در آب مردم اسپانیا

فستیوال مرگبار گاوبازی در آب مردم اسپانیا

گاوبازی های مرگبار در دنیا،جشنواره گاوبازی،فستیوال های جالب

فستیوال مرگبار گاوبازی در آب مردم اسپانیا

فستیوال مرگبار گاوبازی در آب مردم اسپانیا

فستیوال مرگبار گاوبازی در آب مردم اسپانیا

فستیوال مرگبار گاوبازی در آب مردم اسپانیا

فستیوال مرگبار گاوبازی در آب مردم اسپانیا

گاو بازی خطرناک مردم اسپانیا،مراسم گاوبازی در اسپانیا

فستیوال مرگبار گاوبازی در آب مردم اسپانیا