پارس ناز پورتال

جستجو در پارس ناز

فستیوال هولناک الهه مار در هندوستان +عکس

فستیوال هولناک الهه مار در هندوستان +عکس

فستیوال هولناک الهه مار در هندوستان +عکس 

مردم هندوستان ارتباط خوبی با مارها دارند تا جاییکه در جشنواره هاي متعدد خود نیز از آنها بهره گیری میکنند. انواعِ مارها را در جشنواره الهه مار می‌بینید. ده‌ها هزار هندو در «مناشا» شرق این کشور در جشنواره نیایش الهه مارها شرکت کردند.این مراسم هم چون سال‌های گذشته در حالی برگزار می‌شود

 

که شمار زیادی از انواع مارهای اصیلِ هند در این جشنواره سنتی به نمایشِ عموم گذاشته شدند.در این مراسم هم‌چنین برگ بیلوا, آب و شیر به معابد هندو می آورند چون در یقین هندو این مواد قدرتِ احیاگر شیوا ایزد هندو را نمایندگی می‌کنند.به دور گردن شیوا یکی از ایزدان آیین هندو, ماری تنیده هست.

 

به گزارش پارس ناز بنابراین عاشقان شیوا با خوراندن شیر و غذا دادن به مارها در بیرون معابد به الهه مار احترام می گذارند و در راه او نیایش می‌کنند.در آیین هاي بودیسم و هندو مار دارای خاصیت ایزدی هست. بودایی ها معتقدند که مار جان بودا را نجات داده هست.

فستیوال هولناک الهه مار در هندوستان +عکس

فستیوال هولناک الهه مار در هندوستان +عکس

فستیوال هولناک الهه مار در هندوستان +عکس

فستیوال هولناک الهه مار در هندوستان +عکس

فستیوال هولناک الهه مار در هندوستان +عکس

فستیوال هولناک الهه مار در هندوستان +عکس

فستیوال هولناک الهه مار در هندوستان +عکس

فستیوال هولناک الهه مار در هندوستان +عکس

فستیوال هولناک الهه مار در هندوستان +عکس

فستیوال هولناک الهه مار در هندوستان +عکس

فستیوال هولناک الهه مار در هندوستان +عکس

جشنواره الهه مارها در هند،جشنواره الهه مارها مردم هندوستان،فستیوال مارها در هند،هندوستان و جشنواره مارها