پارس ناز پورتال

با فواید و مضرات گریه کردن برای جسم و روح آشنا شوید

با فواید و مضرات گریه کردن برای جسم و روح آشنا شوید

با فواید و مضرات گریه کردن برای جسم و روح آشنا شوید 

در اینبخش با فواید گریه کردن برای جسم و روح آشنا میشویم. گریه کردن جزو احساسات خوب نیست، دوست نداریم گریه کنیم، اما گاهی ناچار بـه اشک ریختن هستیم. می‌گویند انسانها تنها موجودات زنده اي هستند کـه قادر بـه گریه کردن هستند، اما در موارد زیادی مشاهده شده کـه حیوانات هم گاهی اشک می ریزند. اما گریه کردن و اشک ریختن فایده هم برای مـا دارد؟ در ادامه بیشتر صحبت می‌کنیم.

 

اضطراب را کم می کند

با فواید و مضرات گریه کردن برای جسم و روح آشنا شوید

احتمالا یکی از مزایای گریه کردن کمک بـه کم شدن فشار فیزیکی ناشی از احساس ناراحتی اسـت. از قرار معلوم عمل گریه کردن درست بعد از بـه اوج رسیدن انگیختگی روانی آغاز می شود و بـه بدن کمک می کند تا بـه تعادل حیاتی خود بازگردد. بـه عبارت دیگر، عمل گریه کردن بعد از یک حالت انگیختگی رخ می دهد و بدن رابه حالت آرامش میرساند.

 

روحیه را تقویت می کند

با فواید و مضرات گریه کردن برای جسم و روح آشنا شوید

اگر گریه کردن باعث کم شدن اضطراب شود، بـه التیام روحیه کمک می کند. علاوه بر این، واکنش اطرافیان بـه گریه ي مـا، تأثیر زیادی در احساس مـا بعد از گریه کردن دارد. اگر آنها ناراحتی تان را درک و بشما کمک کنند، احتمال آنکه حس بهتری داشته باشید بیشتر از زمانی اسـت کـه تمسخرتان کنند. در تعداد زیادی از موارد حس بهتری کـه بعد از گریه بـه وجود می‌آید درنتیجه ي حمایت عاطفی و دلداری دیگران اسـت.

 

گاهی حال تان را بدتر می کند

گریه کردن در زمان و مکان نامناسب یا در حضور کسانی کـه واکنش منفی اي بـه گریه ي شـما دارند، قطعا حال تان را بدتر می کند. گریه کردن درکنار افراد نزدیک و حمایتگر مفید اسـت اما در محل کار مناسب نیست. بـه علاوه، گریه کردن در دراز مدت حال مـا را بهتر می کند اما ممکن اسـت اثرات آنی اینکار روحیه را بدتر کند.

 

برقراری ارتباط را التیام می بخشد

با فواید و مضرات گریه کردن برای جسم و روح آشنا شوید

عمل گریه کردن در انسان ابتدا شیوه ي نوزادان برای جلب توجه مادر خود بود. اشک هاي نوزادان و کودکان یک عنصر بصری بـه گریه ي آنها برای کمک گرفتن اضافه می کند و توجه کسی از انها مراقبت می کند را جلب می کند. با گذشت زمان و بالا رفتن سن، کارکرد بیولوژیک گریه تبدیل بـه کارکردی عاطفی می شود. گریه ي افراد بالغ عمدتا نشان دهنده ي نیاز و تقاضای کمک اسـت.

 

باعث ایجاد پیوند می شود

وقتی از طریق اشک هایمان با دیگران ارتباط برقرار میکنیم، در واقع آسیب پذیری خودرا نشان میدهیم. این مسأله در حضور افراد حمایتگر می تواند باعث افزایش احساس پیوند و اتصال شود. چون شـما آن قدر بـه آن شخص اعتماد دارید کـه در حضور او گریه کنید.

با فواید و مضرات گریه کردن برای جسم و روح آشنا شوید

بنابر این گریه کردن این پیام را میرساند کـه مـا بـه کسی احساس نزدیکی می‌کنیم و این مسأله می تواند واکنش همدلانه و ارتباط عاطفی را تقویت کند. چون مـا دوست نداریم ضعف خود رابه غریبه ها نشان دهیم، سعی می‌کنیم جلوی آنها گریه نکنیم و اشک هایمان را برای نزدیک ترین افراد زندگی مان نگه می داریم.

 

کمک می کند چیزی کـه میخواهیم رابه دست آوریم

با فواید و مضرات گریه کردن برای جسم و روح آشنا شوید

گریه کردن می تواند روشی برای برانگیختن یک واکنش خاص در جهت خواسته ي مـا باشد. حتی اگر آگاهانه قصد سوء استفاده نداشته باشیم، ممکن اسـت گریه ي مـا منجر بـه فروکش کردن خشم و ایجاد احساس گناه در دیگران شود و انها را در برابر خواسته ي مـا نرم کند. از قرار معلوم گریه کردن کارکرد اجتماعی مهمی دارد بـه طوریکه در زمان کشمکش، خشم دیگران را کاهش می دهد.

 

برای تخلیه ي فشارها در خلوت انجام می شود

گریه کردن شیوه ي بسیار مهمی برای برقراری ارتباط اسـت پس چرا تعداد زیادی از اوقات در تنهایی گریه میکنیم؟ احتمالا بدلیل آنکه بعد از یک روز شلوغ یا پراسترس، بالاخره می‌توانید با افکارتان تنها باشید و بدن خود رابه حالت آرامش بازگردانید. در اغلب موارد افرادی کـه در خلوت خود گریه می کنند هم در واقع بـه دنبال کمک هستند مثل تقاضای کمک از خداوند.

 

سموم بدن را دفع می کند

با فواید و مضرات گریه کردن برای جسم و روح آشنا شوید

طبق تحقیقات شیمیدانی بنام ویلیام فری، اشک ها بـه دفع سموم بدن کمک می کنند. فری اشک هاي حاصل از تحریک چشم ها «مثل بریدن پیاز» رابا اشک هاي عاطفی مقایسه کرد و متوجه تفاوت هاي شیمایی انها شد کـه احتمالا ناشی از تأثیرات اضطراب بر بدن اسـت. البته پژوهش هاي فری کافی نبوده و هنوز بـه تحقیقات بیشتری دراین خصوص نیاز اسـت.

 

مثل یک ضدعفونی کننده ي طبیعی عمل می کند

با فواید و مضرات گریه کردن برای جسم و روح آشنا شوید

گریه کردن احتمالا می تواند بـه از بین رفتن باکتریها کمک کند. اشک ها حاوی پروتئینی بنام لیزوزیم هستند کـه می تواند مولکول هاي مضر را از بین ببرد. تحقیقی درسال ۲۰۱۱ نشان داد ماده ي لیزوزیم می تواند باکتری سیاه زخم را از بین ببرد. البته هنوز مزیت هاي گریه کردن برای سلامتی جسمانی ثابت نشده و بـه تحقیقات بیشتری دراین مورد نیاز اسـت.

 

بـه چشم ها کمک می کند

کارکرد بیولوژیک اشک ها مرطوب نگه داشتن چشم یا محافظت ازآن در برابر گرد و خاک یا دودی اسـت کـه وارد چشم می شود. ظاهراً اشک هاي عاطفی از این پروسه ي بیولوژیک تبدیل بـه چیز پیچیده تری در انسانها شدند کـه بـه دلایل کاملا احساسی و نه فیزیکی رخ میدهند.

با فواید و مضرات گریه کردن برای جسم و روح آشنا شوید

نبود اشک باعث بروز بیماری خشکی چشم ودر نتیجه احساس درد و حتی نابینا شدن می شود. ارتباط این مسأله با گریه ي عاطفی هنوز معلوم نیست اما تحقیقی بر روی بیماران مبتلا بـه سندروم شوگرن «کـه موجب خشکی شدید چشم ها می شود» نشان داد این افراد توانایی کمتری در تشخیص احساسات خود داشتند.

 

اثرات جسمانی مهمی دارد

گریه کردن نه فقط یک عمل احساسی بلکه یک عمل فیزیکی هم هست. هق هق هاي دردناک، سردرد، ورم کردن پوست، آبریزش بینی و لرزش بدن تنها بخشی از اثرات جسمانی گریه کردن هستند. علت این مسأله بـه انگیختگی بالای بدن در هنگام شروع گریه باز می گردد.

با فواید و مضرات گریه کردن برای جسم و روح آشنا شوید

اگر چـه در نهایت گریه کردن می تواند بدن رابه حالت آرامش برساند اما در دقایق اولیه، عمل گریه کردن انگیختگی زیادی ایجاد می کند. وقتی گریه میکنیم، ضربان قلب و میزان تعریق بدن افزایش می‌یابد. در حقیقت، گریه کردن برای بدن مثل یک کار سنگین اسـت.

 

روی هورمون ها تأثیر می‌گذارد

با فواید و مضرات گریه کردن برای جسم و روح آشنا شوید

عمل گریه کردن سطح هورمونهای اندورفین را افزایش می دهد. بنابر این گریه کردن فشار را کم کرده و حس بهتری ایجاد می کند. احتمالا بهمین دلیل اسـت کـه گاهی میخواهیم با تماشای یک فیلم غم انگیز گریه کنیم. بـه علاوه طی تحقیقی مشاهده شد سطح اکسی توسین یا همان هورمون عشق در بدن مادران با دیدن یا شنیدن گریه ي یک کودک افزایش پیدا می کرد.

 


 

در ادامه حقایق جالبی درمورد گریه کردن

گریه کردن تنها بـه خیس کردن چند برگ دستمال کاغذی خلاصه نمی شود. محققان دریافته‌اند کـه گریه کردن شاید یک نقش تکاملی بسیار مهم و حیاتی داشته اسـت، مبنی بر این‌کـه اشک‌ها یک سیگنال شیمیایی رابه دیگر انسان‌ها منتقل کرده و این گلوله‌هاي مایع نمک‌دار میتوانند برق تولید کنند.

 

اشک نشانه بی‌‎پناهی

هیچ کس بطور دقیق و مشخص نمی داند کـه چرا انسان‌ها گریه می کنند، اما تئوری‌هاي زیادی در مورد علل این امر وجوددارد. با این وجود نمی توان وجود و تاثیر یک عامل احساسی و عاطفی را دراین امر نادیده گرفت. گاهی اوقات نیز اشک بعنوان مکانیزمی دفاعی در برابر گرد و خاک و دود از چشم جاری می شود.

با فواید و مضرات گریه کردن برای جسم و روح آشنا شوید

درسال ۲۰۰۹، یک زیست شناس خلاق، از زاویه بقا بـه این پدیده نگاه کرده و از خود پرسید: گریه کردن چـه فواید تکاملی در خود دارد؟ بررسی‌هاي اورن هاسون نشان می دهد کـه اشک ریختن نشان دهنده بی‌پناه بودن و نداشتن ابزاری برای دفاع از خود از جنبه‌اي مثبت اسـت. نشانه‌هاي فیزیکی درماندگی، مانند گریه کردن، سیگنال‌هایي تهدید کننده نیستند.

 

بدین ترتیب، اشک میتواند بسیار بهتر از جروبحث و درگیری، یک مناقشه را کاهش داده یا حتی متوقف نماید. هم چنین اشک ریختن باعث برانگیخته شدن همدردی در دیگران شده و هر گونه حمایت، شانس فرد را برای بقا افزایش می دهد. علاوه بر این، گریه کردن افراد باهم می تواند رابطه و انسجام بین آن‌ها را التیام بخشد. با این وجود، هاسن تصریح می کند کـه گریه کردن تنها در شرایطی خاص میتواند موثر و مفید باشد.

 

چرا شادی و خوشحالی اشکمان را در می‌آورد؟

گریه کردن اغلب با احساسات منفی و ناراحت کننده مانند عزاداری و غم همراه اسـت. با این وجود می بینیم کـه برخی افراد در عروسی یا حتی زمانی کـه دریک مسابقه بزرگ ورزشی برنده می شوند نیز گریه میکنند. آن طور کـه مطالعات نشان می دهد کـه وقتی زمان روشن کردن کانال‌هاي آبی برای گریه کردن فرا می رسد، مغز نمی تواند بین احساسات منفی و مثبت تمایز قائل شود.

با فواید و مضرات گریه کردن برای جسم و روح آشنا شوید

هیپوتالاموس، تنها بـه احساسات شدیدی کـه در فرد ایجاد میشود پاسخ می دهد و نمی تواند استرس یا شادی پشت این جریان احساسی را شناسایی نماید. برنده مدال طلا و ورزشکاری کـه مسابقه را باخته بـه دلایلی کاملاً متفاوت گریه می کنند، اما در کمال ناباوری، دومینویی کـه در مغز آن‌ها برای جاری شدن اشک رخ می دهد کاملاً یکسان ودر مسیری مشابه صورت میگیرد.

 

چرا پیاز باعث می‌شود اشک چشم جاری شود؟

کمتر کسی پیدا میشود کـه خرد کردن پیاز را دوست داشته باشد. این سبزیجات بدجنس باعث میشود کـه اشک بطور مداوم از چشم جاری شود و گاهی اوقات مژه‌ها بدون این‌کـه کنترلی بر روی آن‌ها داشته باشیم در نتیجه حضور پیاز بسته می شوند. اما چرا این اتفاق رخ می دهد؟ پاسخ بسیار حیرت‌انگیز اسـت. پیاز از خود دفاع می کند.

با فواید و مضرات گریه کردن برای جسم و روح آشنا شوید

آسیبی کـه با ضربات چاقو بـه بدنه پیاز وارد می شود باعث میگردد ماده‌اي شیمیایی در بدنه پیاز ترشح شود کـه عامل تهدید کننده پیاز را فراری دهد. این ماده شیمیایی پروپانتیال اس اوکساید «propanthial s-oxide» نام دارد. وقتی کـه این ماده شیمیایی از سلول‌هاي آسیب دیده پیاز ترشح میشود، بـه گاز تبدیل شده و بالا می رود. در برخورد با چشم، این ترکیب در آب چشم حل شده و بـه اسید سولفنیک تبدیل میگردد.

 

این ترکیب اسیدی باعث تحریک غدد اشک شده کـه احساس معروف «چشم‌هایم دارند می‌سوزند» را ایجاد می کند. البته تمامی انواع پیاز بـه یک شکل و یک قدرت معین بـه تهدیدات بیرونی واکنش نشان نمیدهند. گرچه دلیل این امر همان‌ گونه ناشناخته باقیمانده، اما احتمالاً با میزان سولفوری کـه پیاز در طول دوره رشد از زمین جذب میکند بی‌ارتباط نیست.

 

تحقیقات خطوط هوایی ویرجین آتلانتیک در مورد گریه کردن در پرواز

 

وقتی کـه خطوط هوایی ویرجین آتلانتیک درسال ۲۰۱۱، تحقیقاتی بی‌سابقه را انجام داد نتیجه آن بسیار واضح بود. افراد هنگام پرواز بسیار احساساتی می شوند و سفر هوایی باعث گریه در افراد میشود. حدود ۴۱درصد از شرکت کنندگان مرد دراین تحقیق اعلام کرده بودند کـه هنگام پرواز و بـه شکل مخفیانه زیر پتو‌هاي خود گریه کرده‌اند.

با فواید و مضرات گریه کردن برای جسم و روح آشنا شوید

هنوز هیچ تحقیقات علمی جامعی در مورد این‌کـه چرا حرکت کردن در هوا در داخل یک محفظه فلزی اشک مـا را در می‌آورد، اما شاید محصور شدن در صد‌ها هزار متر بالاتر از سطح زمین و ترس عمیق از سقوط کردن دراین امر بی‌تاثیر نباشد. عوامل دیگری مانند از دست دادن عزیزان، خستگی، شکل گیری احساسات غلط و نوشیدن مایعات نیز می توانند دراین امر موثر باشند.

 

گاهی اوقات نیز پرواز باعث محرومیت خفیف از اکسیژن می شود کـه این موضوع بـه نوبه خود میتواند تصمیم گیری و افکار فرد را دچار اختلال نماید. ترس از پرواز در ترکیب با وحشت و خستگی از قوانین سختگیرانه فرودگاه‌ها و ترافیک هوایی نیز میتواند حتی قبل از سوار شدن بـه هواپیما باعث کلافگی و احساساتی شدن افراد شود.

 

اشک میتواند برق تولید کند

لیزوزیم یک آنزیم موجود در اشک انسان، سفیده تخم مرغ، بزاق و شیر پستانداران اسـت کـه هنگام کریستالی شدن خاصیت پیزوالکتریک «piezoelectricity» از خود نشان میدهد. این انرژی توسط مواد خاص ودر شرایطی کـه تحت فشار قرار می گیرند تولید می شود کـه یکی ازآن‌ها کریستال کوارتز اسـت. درسال ۲۰۱۷، دانشمندان نخستین تلاش را برای آزمایش این‌کـه آیا لیزوزیم آیا می تواند واقعاً بـه تولید جریان برق کمک کند آغاز کردند.

با فواید و مضرات گریه کردن برای جسم و روح آشنا شوید

داشتن چنین پتانسیلی یک موضوع بودو تولید جریان الکتریسیته بطور واقعی مسئله‌اي دیگر. مقداری از این پروتئین روی لایه‌هایي از فیلم مالیده شده و تحت فشار مکانیکی قرار گرفت. وقتی کـه نتایج مورد بررسی قرار گرفت مشخص شد کـه لیزوزیم نیز مانند کوارتز و بـه همان اندازه نیروی الکتریسیته تولید کرده اسـت.

 

لیزوزیم یک ماده زیستی طبیعی و بدون قابلیت سمی اسـت و این موضوع می تواند نویدبخش پیشرفت‌هاي تاریخی در حوزه زیست دارو‌ها باشد، بـه خصوص در شرایطی کـه نیاز بـه ایمپلنت‌هایي با روکش‌هاي آنتی باکتریال و الکترواکتیو وجود داشته باشد. بدین ترتیب اشک می تواند روزی تامین کننده انرژی مورد نیاز تجهیزاتی باشد کـه در درون بدن انسان کار گذاشته می شوند.

 

گریه در حمام

گفته می شود کـه گریه کردن در حمام بسیار خوشایند و آرامبخش اسـت، اما بـه گفته کارشناسان مطالعه چنین پدیده‌اي در حمام دشواری‌هاي خاص خودرا دارد، زیرا گریه کردن واقعی در حمام در شرایطی کـه تحت نظر محققان هستید تقریبا امکان پذیر نیست. پاسخ بدلیل گریه کردن در حمام ترکیبی از منطق و روانشناسی اجتماعی اسـت. اغلب افراد بالغ دوست ندارند در ملاء عام گریه کنند.

با فواید و مضرات گریه کردن برای جسم و روح آشنا شوید

دوش گرفتن نیز خوشایند بوده، احساس خوبی ایجاد کرده و باعث تمیزی می شود. بهمین دلیل حمام مکان محبوبی برای کسانی اسـت کـه بـه دنبال آرامش و فضایی شخصی و خصوصی هستند. نیاز بـه گفتن نیست کـه صدای آب نیز بـه خوبی صدای هق‌هق و گریه افراد را مانند یک صدا خفه کن مخفی می کند.

 

تحقیقات می داني نیز نیاز بـه این گریه کردن بـه دور از چشم عموم را تایید مي نماید. در تحقیقاتی کـه بر روی بیش از ۵۰۰۰ نفر در ۳۵ کشور صورت گرفته، مشخص گردید کـه هنگام مهیا شدن شرایط برای گریه کردن، ۶۲درصد از شرکت کنندگان بعد از رفتن بـه خانه گریه می کردند در حالی‌کـه ۳۵درصد ازآن‌ها تنها زمانی کـه تنها بوده و کسی در اطرافشان نبود اشک می‌ریختند.

 

اشک‌ها بسیار منحصربه‌فرد هستند

در نگاه اول اشک‌ها همه ی یک شکل بنظر میرسند. اشک‌ها همه ی قطرات بی‌رنگی هستند کـه بـه لطف جاذبه زمین، در پایین کمی قطورتر ودر انتهای خود کمی باریک‌تر هستند. با این وجود، اشک‌ها سه نوع هستند: واکنشی، بنیانی و احساسی کـه هر کدام آنتی بادی‌ها، چربی‌ها و آنزیم‌هاي خاص خودرا دارد.

با فواید و مضرات گریه کردن برای جسم و روح آشنا شوید

منحصربه‌فرد بودن اشک را می توان زیر میکروسکوپ بـه خوبی مشاهده کرد. درسال ۲۰۱۵، و بر اساس تحقیقی تجربی کـه صورت گرفت، شکل اشک‌هاي تحریک شده در اثر پاشیدن اسپری فلفل، بریدن پیاز یا احساساتی شدن باهم متفاوت بوده و حتی نتیجه در مورد محرک‌هاي یکسان نیز کاملاً متفاوت بود.

 

استفاده از اشک برای آزمایش قند

برای سالها، محققان بـه دنبال روشی بهتر برای آزمایش قند افراد بودند. مبتلایان بـه دیابت میتوانند تایید کنند کـه استفاده از روش مرسوم تست‌گیری قندخون کـه با سوزنی نازک روی انگشت دست صورت میگرفت دردناک و اذيت دهنده اسـت. درسال ۲۰۱۸، محققانی در کره جنوبی رویکردی خلاقانه را دراین زمینه در مسیری درست ابداع کردند.

با فواید و مضرات گریه کردن برای جسم و روح آشنا شوید

آن‌ها با بـه کارگیری لنز‌هاي تماسی خاصی در خرگوش‌ها توانستند سطح قندخون این جانوران را بدون آسیب وارد کردن بـه چشم را اندازه‌گیری نمایند. بررسی و تحلیل داده‌هاي دریافتی توسط این لنز‌ها در زمان واقعی امکان پذیر بوده و این لنز‌ها دارای یک صفحه سبز رنگ LED بود کـه هنگام بالا رفتن سطح قندخون خاموش می ‌شد.

 

این لنز‌ها بسیار نرم و انعطاف‌پذیر بوده و بجای خون از اشک برای تشخیص میزان قند بدن استفاده میکرد. هم چنین پوشیدن این لنز‌ها نیز کاملاً آسان و بدون درد و ناراحتی بوده و علیرغم داشتن یک آنتن ریز، ابزار اصلاح کننده و مقادیر زیادی سیم‌کسی بسیار ریز، هیچ اختلالی در بینایی ایجاد نمیکرد. تمامی این ترکیب یک صدم قطر لنز بوده ودر لایه بیرونی آن نصب میشد.

 

افرادی کـه هنگام ادرار کردن اشک می‌ریزند

درسال ۲۰۰۹، پزشکان بریتانیایی برای نخستین بار از یک سندرم رازآلود آگاه شدند و این اتفاق زمانی رخ داد کـه والدین یک دختر سه ساله وی را بـه بیمارستان آوردند. اشک‌هاي این دختر هنگام ادرار کردن جاری میشد بدون این‌کـه گریه کردنی در کار باشد. هم چنین او هنگام ادرار کردن کاملاً بی‌حرکت بوده و فکش نیز شل می ‌شد و البته در سلامت کامل نیز بـه سر می برد.

با فواید و مضرات گریه کردن برای جسم و روح آشنا شوید

برای درک این حالت، پزشکان بیمارستان بـه مطالعه و جستجوی پرونده‌هاي مشابه پرداختند ودر نهایت یک مورد مشابه را پیدا کردند. درسال ۱۹۳۲، یک مرد نیز هنگام ادرار یا مدفوع کردن اشک می‌ریخته و بهمین دلیل بـه بیمارستان مراجعه کرده بود. بررسی‌ها در فضای مجازی نشان داد کـه دستکم ۳۵ بیمار دیگر بـه چنین مشکلی دچار هستند، اما هیچکدام احساس نیاز بـه درمان ندارند.

 

در مورد بیمار سال ۱۹۳۲، این مشکل با موفقیت و با استفاده از آتروپین درمان شده بود کـه یک داروی مخدر برای تسکین و آرامش اعصاب اسـت و این مورد سرنخ مهمی برای مورد اخیر بود. محققان موفق بـه شناسایی یک بیماری بنام رعشه یا فلجی بِل «Bell’s palsy» شدند کـه در ان اعصاب آسیب دیده یا بیمار از نو رشدکرده و بـه شکلی غلط و معیوب با غدد اشکی ارتباط برقرار می‌‎کردند.

 

وقتی کـه افراد مبتلا بـه این سندرم غذا میخوردند، اشکشان بی‌اختیار جاری می ‌شد. بنظر میرسد کـه یک نابهنجاری عصبی مشابه باعث جاری شدن اشک هنگام ادرار کردن در دختر سه ساله مذکور شده بود. احتمال دیگر این اسـت کـه این مشکل از مغز بیمار نشأت میگیرد، زیرا اشک ریختن و ادرار کردن هردو توسط منطقه عصبی یکسانی در مغز نظارت می شود.

 

ارتباط شیمیایی

درسال ۲۰۱۱، محققان بـه دنبال شناسایی زنانی بودند کـه بـه اسانی و بدون تلاش زیادی می‌توانستند گریه کنند. این موضوع اهمیت زیادی داشت، زیرا دراین تحقیق از مردان برای بو کردن اشک زنان استفاده می ‌شد. بعد از گرفتن اشک این زنان توسط محققان در هنگام تماشای یک محرک غم‌انگیز، اشک‌هاي جمع‌آوری شده در اختیار مردانی قرار گرفت کـه آب نمک را نیز بو کشیده بودند.

با فواید و مضرات گریه کردن برای جسم و روح آشنا شوید

آن‌ها نتوانستند تفاوتی بین این دو قائل شوند، اما اشک‌ها تاثیر غیرمعمولی داشتند. این اشک سطح شهوت جنسی و تستوسترون مردان را کاهش می‌داد، تاثیری کـه حتی درصورت مشاهده نشدن گریه کردن زن صاحب اشک نیز رخ می‌داد. این نخستین مدرک دال بر ارتباط شیمیایی انسان‌ها از طریق اشک بود.