پارس ناز پورتال

قاصدک 24

قانون جذب عشق (چگونه با فرد مورد علاقه ارتباط برقرار کنیم؟)

قانون جذب عشق (چگونه با فرد مورد علاقه ارتباط برقرار کنیم؟)

قانون جذب عشق «چگونه با فرد مورد علاقه ارتباط برقرار کنیم؟»

 

یکی از مهم‌ترین قوانین جذب عشق برقراری ارتباط با فرد مورد علاقه اسـت، این‌کـه چطور احساس درون مان را بگوییم، این‌کـه قبل از صحبت کردن چـه چیزهایی را درنظر بگیریم. دراین پست بهترین روشهای برقراری ارتباط با فرد مورد علاقه را بررسی میکنیم. اگر میخواهید از علاقتان نسبت بـه کسی حرف بزنید، عجله نکنید! اول ببینید امکان دارد یا خیر و سپس مرحله بـه مرحله توجه فرد مورد علاقتان را جلب کنید.

 

شنونده خوبی باشید و فقط به دنبال حرف زدن نباشید

 

یکی از مشکلات اصلی کـه مردم هنگام برقراری ارتباط با فرد مورد علاقه شان دارند این اسـت کـه آن‌ها واقعا شنونده خوبی نیستند. مطمئنا، این افراد بطور کلی انچه دیگری میگوید را می شوند، ولی بـه جزئیات توجه نمی کنند و فقط بـه دنبال فرصتی برای جواب دادن هستند.

قانون جذب عشق (چگونه با فرد مورد علاقه ارتباط برقرار کنیم؟)

از این رو توصیه مـا بشما این اسـت کـه ذهن خودرا جمع کنید و فقط بـه آنچه بشما گفته می شود گوش کنید. وقتی فرد دیگری در حال صحبت کردن اسـت، پس از اتمام حرف هایش لحظه‌اي مکث کنید و حرف‌هاي وی را در ذهن خود پردازش نمایید، سپس یک پاسخ کاملا مناسب ارائه دهید.

 

برای برقراری ارتباط با فرد مورد علاقه تان سعی کنید صادق باشید

 

همواره این نکته رابه یاد داشته باشید کـه بدترین حقیقت بهتر از بهترین دروغ اسـت. دوستان واقعی کسانی هستند کـه حقیقت را می گویند، حتی اگر شنیدن آن برایتان سخت باشد.

قانون جذب عشق (چگونه با فرد مورد علاقه ارتباط برقرار کنیم؟)

زوج‌هایي کـه با یک دیگر صادق هستند، می توانند توفان‌هاي زندگی را بعنوان یک تیم تحمل کنند؛ آن‌ها قادر خواهند بود تمامی مشکلات را حل کنند و همه ی چیز رابه دست فراموشی بسپارند. اگر با کسانی کـه دوستشان دارید صادقانه رفتار می کنید، میتوانید مطمئن باشید کـه رابطه‌اي پایدار خواهید داشت و بـه بهترین شیوه اقدام بـه برقراری ارتباط با فرد مورد علاقتان کرده‌اید.

 

گاهی برای برقراری ارتباط با فرد مورد علاقه تان می‌توانید از نوشتن استفاده کنید

 

نوشتن بسیار نیرومند و تاثیرگذارتر از صحبت کردن اسـت، آن هم بـه یک دلیل: خواننده می تواند نوشته یا نامه را بار‌ها و بار‌ها مطالعه کند و تمامی کلمات رابا قلب و روح خود درک نماید و هم چنین می تواند بـه اسانی تشخیص دهد کـه آیا شـما زمان کافی را برای نوشتن این نامه صرف کرده‌اید یا خیر.

قانون جذب عشق (چگونه با فرد مورد علاقه ارتباط برقرار کنیم؟)

ایمیل‌ها برای برقراری ارتباطات لحظه اي، خوب و مناسب هستند، اما هنگامیکه شـما یک نامه دست نویس ارسال می کنید، حتی اگر در حد چند کلمه باشد، تاثیرگذاری اش بـه مراتب بیشتر خواهد بود.

 

با هم به گردش بروید

یکی از راه‌هاي دیگر برای برقراری ارتباط با فرد مورد علاقتان این اسـت کـه برنامه ریزی کنید تا باهم بـه سفر بروید. بـه مکانی بروید کـه هیچگونه مزاحمی نداشته باشید و بـه اسانی بتوانید باهم خلوت کنید. بهتر اسـت گوشی‌هاي خودرا خاموش کنید، تا بتوانید در طبیعت غرق شوید و از منظره‌هاي زیبا لذت ببرید.

قانون جذب عشق (چگونه با فرد مورد علاقه ارتباط برقرار کنیم؟)

رفتن بـه یک پیک نیک در پارک، گردش درکنار ساحل یا پیاده روی در مسیر‌هاي طبیعی جنگل بشما فرصتی عالی برای برقراری ارتباط با فرد مورد علاقتان و توجه بـه یک دیگر میدهد ودر عین حال از طبیعت زیبا هم لذت میبرید. رفتن بـه گردش روح شـما را تازه میکند، ارتباط شـما را التیام می‌بخشد و باعث میشود، ایده‌هاي جدید و جذابی درباره زندگی و کار بـه ذهنت ان خطور کند.

 

برای برقراری ارتباط با فرد مورد علاقه تان احساسات خود را با او در میان بگذارید

 

بار‌ها شده اسـت کـه مـا عزیزانی را از دست داده ایم و بعد ازآن پشیمان شده ایم کـه چرا در زمان بودنشان احساس واقعی مان رابه آن‌ها نگفتیم. اگر شـما برای خلاقیت فردی ارزش قائل هستید، یا اگر بدلیل زحمت‌هایي کـه برایتان میکشند، قدردان هستید، یا این‌کـه از ویژگی‌هاي شخصیتی آن‌ها لذت میبرید و دوستشان دارید، آن‌ها را از این احساسات مطلع کنید.

قانون جذب عشق (چگونه با فرد مورد علاقه ارتباط برقرار کنیم؟)

نه تنها با گفتن این موارد شـما خودتان احساس خوبی پیدا می کنید، بلکه طرف مقابل نیز بـه ارزش خود نزد شـما پی می برد. این موضوع برای افراد ۱۲ تا ۱۸ ساله بسیار مهم اسـت؛ زیرا احساساتشان بسیار متزلزل اسـت و نیاز دارند محبت و توجه دریافت کنند. حتی اگر آن‌ها سعی میکنند از شـما دوری کنند، شـما نباید این احساسات را ازآن‌ها دریغ نمایید و نباید در برقراری ارتباط خساست بـه خرج دهید.

 

سعی کنید زمان‌هایی را پیدا کنید که طرف مقابل در بهترین حالت قرار دارد

قانون جذب عشق (چگونه با فرد مورد علاقه ارتباط برقرار کنیم؟)

عده اي از مردم صبح زود در بهترین حالت خود قراردارند، در حالی‌کـه برخی دیگر بعد از صرف شام یا آخر شب دراین حالت قرار می گیرند. اگر طرف مقابلتان هنگامیکه صبح‌ها از خواب بیدار میشود، خشمگین و کم حوصله اسـت پس مطمئنا زمان خوبی برای صحبت کردن درباره موضوعات مهم نیست. زمانی کـه شـما بتوانید طرف مقابلتان را درک کنید، رابطه بسیار بهتر و آسان‌تر خواهد شد.

 

از تماس فیزیکی برای برقراری ارتباط با فرد مورد علاقه تان استفاده کنید

 

آیا میدانستید نوزادانی کـه تماس فیزیکی کافی ندارند، اغلب قادر بـه رشد نیستند و حتی این موضوع می تواند منجر بـه مرگ شان شود؟ نیاز بـه تماس فیزیکی در انسان‌ها چنان درخشان اسـت کـه مـا در واقع بدون آن نمی توانیم رشد کنیم.

قانون جذب عشق (چگونه با فرد مورد علاقه ارتباط برقرار کنیم؟)

وقتی با کسانی کـه دوستشان دارید، وقت می‌گذرانید مطمئن شوید کـه بـه نوعی در تماس فیزیکی با آن‌ها هستید. بـه این صورت برقراری ارتباط با فرد مورد علاقتان را تقویت خواهید کرد. با دست یک دیگر را گرفتن و یا فقط نشستن درکنار هم می توانید یک حس خاطرجمعی دو طرفه در خودتان ایجاد کند.

 

گاهی لازم است خانه را ترک کنید

گاهی اوقات شـما درباره موضوع مهمی با طرف مقابلتان صحبت میکنید ودر حین مکالمه هردو عصبی میشوید، دراین زمان بهتر اسـت خانه را برای ساعاتی ترک کنید و ادامه مکالمه رابه زمان دیگری موکول نمایید.

قانون جذب عشق (چگونه با فرد مورد علاقه ارتباط برقرار کنیم؟)

همواره بخاطر داشته باشید هنگامیکه تنش‌ها بالا بگیرد، شـما بـه درستی نمیتوانید با یک دیگر صحبت کنید و ممکن اسـت دلخوری و ناراحتی پیش بیاید؛ بنابر این بهتر اسـت کمی پیاده روی کنید، یا تمرینات مدیتیشن انجام دهید و بعد از این‌کـه آرام شدید دوباره باهم گفت و گو کنید.

 

اجازه دهید طرف مقابل تان زمان‌هایی تنها باشد

هرکس بـه تنهایی نیاز دارد تا شارژ شود و احساسات منفی و نا امیدی را از خود دور کند. گاهی اوقات هنگامیکه طرف مقابلتان ناراحت اسـت باید بـه سراغش بروید و با او صحبت کنید.

قانون جذب عشق (چگونه با فرد مورد علاقه ارتباط برقرار کنیم؟)

ولی در برخی موارد بهتر اسـت وی را تنها بگذارید و مزاحمش نشوید تا بتواند با درون خود کنار بیاید و کمی آرام شود. علاوه بر این شـما میتوانید زمان‌هایي کـه احتیاج بـه تنهایی دارید رابه اسانی بـه دیگران اعلام کنید، تا آن‌ها مزاحمتان نشوند و مشکلی دراین زمینه بـه وجود نیاید.

 

هنگام بیان مطالب دشوار از ضمیر «من» استفاده کنید

یکی از نکات مهم در برقراری ارتباط با فرد مورد علاقه این اسـت کـه اگر در مورد وضعیت یا رفتاری ناراحت و خشمگین هستید، بـه اسانی این موضوع را بیان کنید تا از سوتفاهمات احتمالی پیشگیري نمایید. بجای این‌کـه بگویید «شـما واقعا مـن را ناراحت کردید…»، بـه اسانی بیان کنید کـه «مـن واقعا از دست شـما ناراحت هستم…».

قانون جذب عشق (چگونه با فرد مورد علاقه ارتباط برقرار کنیم؟)

این لحن بیان باعث می شود طرف مقابل بیشتر بر روی کارهایش تمرکز کند و کمتر موجب ناراحتی شـما شود. بـه هیچ وجه ناراحتی خودرا پنهان نکنید و اجازه دهید کـه دیگران متوجه رفتار‌هاي بد خود بشوند، تا آسان‌تر آن‌ها را اصلاح کنند. اگر شـما احساسات خودرا پنهان نمایید، در بلند مدت با مشکلات شدید تری مواجه می شوید و بـه روابط خود در آینده لطمه‌هاي جدی وارد کنید.

 


 

و اما حقایقی مهم در مورد رابطه عاطفی که لازم است بدانید

 

همه ی مـا میدانیم کـه نگه‌داری رابطه عاطفی کار ساده‌اي نیست. هر فردی تصویری بـه خصوص از رابطه عاطفی دارد، اما عده اي از حقایق هستند کـه باورشان برای مـا سخت اسـت. 

 

افراد مادیگرا راحت تر رابطه شان را بهم می زنند

روانشناسان اعتقاد دارند کـه افراد مادی گرا خیلی آسان تر از دیگران رابطه عاطفی شان را بهم می‌زنند. بعنوان مثال اگر شـما یک خانه از خودتان داشته باشید، حساب تان پر از پول باشد یا این‌کـه از یک حیوان خانگی مراقبت کنید، خیلی آسان تر می توانید از شریک زندگی تان دل بکنید.

قانون جذب عشق (چگونه با فرد مورد علاقه ارتباط برقرار کنیم؟)

از آنجا کـه این افراد یک چیز ارزشمند دیگری در زندگی دارند کـه می توانند بـه آن تکیه کنند، از این رو خیلی برای نگه داشتن رابطه عاطفی شان تلاش نمی کنند.

 

اگر کمبود وقت دارید در معرض بهم زدن رابطه عاطفی تان هستید

 

کتاب هاي روانشناسی یا حتی مشاوران، همیشه بـه اهمیت زمان باهم بودن دریک رابطه عاطفی تاکید می کنند. طبیعی ست کـه هر فردی برنامه زندگی خودش را دارد، اما نباید این مشغله باعث دوری دو طرف از هم شود، در غیر این صورت رابطه بهم خواهد خورد. آقایان طبق معمول کار خودرا در اولویت قرار میدهند.

قانون جذب عشق (چگونه با فرد مورد علاقه ارتباط برقرار کنیم؟)

آن ها سعی می کنند کـه اول برنامه هاي کاری خودرا بـه پایان برساند، سپس بـه سراغ رابطه عاطفی شان بروند. اما اولویت خانمها رابطه عاطفی شان اسـت. در واقع آن ها می توانند در آن واحد هم بـه رابطه و بـه هم کارشان رسیدگی کنند. مهم نیست کـه شـما و شریک زندگی تان چقدر هم دیگر را دوست دارید، اگر بـه اندازه کافی برای رابطه تان وقت نمی‌گذارید، منتظر بهم خوردن رابطه تان نیز باشید.

 

هر چه رابطه بیشتر پیش می رود شور و اشتیاق آن کمتر می شود

 

خیلی از زوج ها، از این‌کـه هر چـه رابطه شان بیشتر پیش میرود، از شور و نشاط آن نیز کمتر می شود، شکایت می کنند. اما این پروسه طبیعی ست. شـما نباید انتظار داشته باشید کـه رابطه شـما پس از یکسال همان هیجانات روز اول را داشته باشد.

قانون جذب عشق (چگونه با فرد مورد علاقه ارتباط برقرار کنیم؟)

البته می توانید با انجام کارهایی رابطه تان را از حالت خسته کننده خارج کنید. بعنوان مثال انجام فعالیت هاي هیجان انگیز، سفر رفتن و… می تواند بـه رابطه تان تنوع دهد. اگر در تلاش برای ایجاد این هیجان هستید اما هنوز تغییر در رابطه تان ندیدید، ناامید نشوید. صبر کلید موفقیت شـما دراین راه اسـت.

 

اگر ارزش های شما در زندگی فرق داشته باشد، نگهداری رابطه نیز برای تان سخت خواهد بود

 

ارزش گذاری یکی از موارد مهم در رابطه عاطفی ست. اگر شـما عاشق سینما باشید اما همسرتان هیچ علاقه اي بـه آن نداشته باشد، مشکلی در رابطه تان ایجاد نمیکند زیرا شـما می توانید یکی از دوستان یا اعضای خانواده تان را جای گزین همسرتان کنید اما اگر ارزش گذاری شـما در مورد مسایل مهمتری مانند مسائل مالی باشد، برایتان مشکل ساز خواهد شد.

قانون جذب عشق (چگونه با فرد مورد علاقه ارتباط برقرار کنیم؟)

از این رو بهتر اسـت کـه قبل از ازدواج در مورد ارزش گذاری هاي زندگی تان صحبت کنید. مذهب، مسائل مالی، فرزند، خانواده و هر موضوعی کـه برایتان اهمیت دارد… از مسائل مهمی ست کـه باید در مورد انها بطور جدی حرف بزنید.

 

گاهی در رابطه تان احساس بدبختی می کنید

حتی زوج هایي کـه عاشق هم هستند ودر رابطه اي سالم بـه سر می‌برند، گاهی احساس بدبختی می کنند و دوست دارند کـه ازآن رابطه بیرون آیند. این‌کـه شـما انتظار داشته باشید همیشه در رابطه عاطفی تان گل و بلبل باشد، اشتباه اسـت.

قانون جذب عشق (چگونه با فرد مورد علاقه ارتباط برقرار کنیم؟)

گاهی وقت ها رابطه برای شـما یکنواخت می شود، گاهی از دست شریک زندگی تان ناراحت، خشمگین و بی طاقت می شوید، گاهی هم دوست دارید کـه در همان لحظه رابطه تان را بهم بزنید. این حالت ها در هر رابطه اي طبیعی ست، بنابر این دراین مواقع تصمیم نگیرید، کمی صبر کنید تا همه ی چیز مانند گذشته آرام شود.

 

شما انتظارات غیر واقعی از یکدیگر دارید

یکی از معروف ترین روانشناسان کـه با افراد زیادی در تماس بوده، بـه نتیجه جالبی رسیده اسـت. او می گوید کـه اکثر زوج ها انتظارات غیر واقعی از یک دیگر دارند. بعنوان مثال خانمها ناراحتی شان را بیان نمی کنند و انتظار دارند کـه مرد زندگی شان آنرا خودش حدس بزند.

قانون جذب عشق (چگونه با فرد مورد علاقه ارتباط برقرار کنیم؟)

در حالی‌کـه این انتظار غیر واقعی ست. هیچ کس نمی‌تواند حرف هاي دلمان را بشنود، مگر این‌کـه خودمان آن ها رابه زبان آوریم؛ یا این‌کـه آقایان انتظار دارند کـه زن زندگی شان در هر شرایطی انها را درک کند در حالی‌کـه این امر نیز غیر ممکن اسـت. برای هردو طرف واجب اسـت کـه انتظارات شان را در هر زمینه اي کـه هست، بـه زبان آورند.

 

افرادی که سواد کمتری دارند، احتمال جدایی شان بیشتر است

تحقیقات نشان داده کـه درصد طلاق در افراد بی سواد بالاتر از افراد باسواد اسـت. حتی اگر آن ها جدا نشوند، از رابطه شان رضایت کامل را نخواهند داشت.

قانون جذب عشق (چگونه با فرد مورد علاقه ارتباط برقرار کنیم؟)

بـه بیان دیگر، هر چـه میزان تحصیلات بیشتر باشد، از درصد طلاق کاسته می شود. طبق آمار، 78% افراد تحصیل کرده کـه برای نخستین بار ازدواج کرده اند، رابطه شان تا 20 سال دوام دارد اما این درصد برای افراد بی سواد تا 40% کاهش می باید.

 

حتی مشاورین ازدواج هم در رابطه شان به مشکل بر می خورند

 

شاید تصور کنید کـه مشاورین ازدواج کـه ده ها کتاب روانشناسی نوشته و افراد زیادی را مشاوره کرده اند، در رابطه عاطفی شان هیچ مشکلی ندارند، اما این باور اشتباه اسـت. آن ها هم گاهی با شریک زندگی شان بـه مشکل بر می‌خورند.

قانون جذب عشق (چگونه با فرد مورد علاقه ارتباط برقرار کنیم؟)

مـا با چندین زوجی کـه هر دویشان کارشناس ازدواج بوده اند صحبت کردیم و متوجه شدیم کـه تمام آن ها با مشکلاتی دست و پنجه نرم می کنند. بـه اعتقاد انها هیچ رابطه اي بدون مشکل نیست اما مهم روش حل کردن آن اسـت. بنابر این اگر شـما نیز در رابطه خود سر موضوعی با شریک زندگی تان بـه مشکل برخوردید، ناامید نشوید. اگر بتوانید آن رابه شیوه اي درست حل کنید، موفق شده اید.