پارس ناز پورتال

رزرو آنلاین هتل
قاصدک 24

نحوه قضاوت از روی ظاهر و بر اساس چهره | شخصیت شناسی

نحوه قضاوت از روی ظاهر و بر اساس چهره | شخصیت شناسی

نحوه قضاوت از روی ظاهر و بر اساس چهره | شخصیت شناسی

 

بـه این جمله اعتقاد دارید کـه می‌گویند: نمیشود از روی ظاهر قضاوت کرد؟ از نظر مـا هم درست اسـت اما گاها استثناهایی هم وجود دارند، یعنی مـا می توانیم تا حدودی از روی فرم چهره ها چیزهایی در مورد شخصیت افراد حدس بزنیم. امروز نکات علمی جالبی در مورد ظاهر شناسی و همچنین یک رفتار شناسی دقیق رابه همراه هم مرور و بررسی می کنیم، همراه با پارس ناز باشید.

نحوه قضاوت از روی ظاهر و بر اساس چهره | شخصیت شناسی

اگر چـه ساختار بدنی مـا بر اساس دی ان اي «ژنتیک» مـا شکل می‌گیرد نه انتخاب هایي کـه خودمان بر اساس زیبایی شناسی داریم، اما بعضی از اعضای بدن هستند کـه نکات زیادی را درباره ي شخصیت مـا آشکار می کنند. برخی تحقیقات نشان می دهد علم ژنتیک می تواند با توجه بـه ژن هاي مـا پیشبینی هاي زیادی درباره ي آینده ي مـا و نحوه ي درک مـا از دنیا داشته باشد.

 

فرم بینی

بینی هر شخصی در نوع خودش خاص اسـت و هیچ دو بینی اي دقیقا شبیه بـه یک دیگر نیستند. با این حال، طبق تحقیقی کـه درسال ۲۰۱۳ در نشریه ي Journal of Craniofacial Surgery منتشر شد، همین بافتی کـه استخوان ها رابه هم متصل و بینی شـما را تشکیل می دهد می تواند چیزهای زیادی را درباره ي شخصیت شـما آشکار کند.

نحوه قضاوت از روی ظاهر و بر اساس چهره | شخصیت شناسی

محققان دراین پژوهش حدود ۱۷۰۰ عکس از بینی افراد را بررسی و آنها رابه ۱۴ دسته تقسیم کردند. محققان با بررسی فرم هاي مختلف بینی بـه این نتایج دست یافتند: کسانی کـه بینی کشیده اي دارند در زندگی کاری خود بسیار جاه طلب بوده و افراد بسیار سختکوشی هستند. انها کمالگرا هستند، طبق معمول زندگی کاری خودرا در اولویت قرار میدهند و زندگی شخصی شان اولویت دوم انها اسـت.

 

اما کسانی کـه بینی کوتاهی دارند افراد بسیار حساس و وفاداری هستند. کسانی کـه بینی نوک تیزی دارند میتوانند مشاوران مالی بسیار خوبی شوند چون غالبا در مدیریت پول خود بسیار عاقلانه عمل می کنند. کسانی کـه سوراخ هاي بینی شان بزرگ اسـت خرج کردن پول رابه پس انداز آن ترجیح میدهند و کسانی کـه سوراخ هاي بینی کوچکی دارند در روابط شخصی و خانوادگی خود تعهد زیادی دارند.

 

فرم صورت

صورت انسان ساختار بسیار پیچیده اي دارد و می تواند حقایق زیادی را درباره ي عملکرد شخصی و اجتماعی یک شخص آشکار کند. سزار لومبروسو، پایه گذار انسان شناسی جرم، معتقد بود با توجه بـه ساختار صورت کسیکه مرتکب جرمی شده می‌توان نوع جرم را تشخیص داد. درسال ۲۰۱۴ تحقیقی در نشریه ي Plos One Journal منتشر شد.

نحوه قضاوت از روی ظاهر و بر اساس چهره | شخصیت شناسی

نتیجه ي این پژوهش آن بود کـه کسانی کـه صورت کشیده اي داشتند بسیار باهوش بودند در حالی‌کـه کسانی کـه صورت باریکی داشتند هوش هیجانی انها بالاتر از هوشی شناختی شان بود. همچنین محققان دراین پژوهش بـه این نتیجه رسیدند کـه کسانی کـه صورت پهنی دارند با احتمال بیشتری مورد پیش داوری دیگران قرار میگیرند، بی عاطفه و بسیار موفق هستند.

 

رنگ چشم ها

شکسپیر جمله ي معروفی دارد کـه میگوید: «چشم ها پنجره ي روح هستند». امروزه دانشمندان هم با استناد بـه شواهد علمی بهمین نتیجه رسیده اند. پژوهشگران دانشگاه اوربرو سوئد در تحقیقی چشم هاي ۴۲۸ نفر و ویژگی هاي شخصیتی انها را مورد بررسی قرار دادند تا متوجه شوند کـه آیا چشم هاي آنها شخصیت شان را آشکار می کند یا نه.

نحوه قضاوت از روی ظاهر و بر اساس چهره | شخصیت شناسی

بـه ادعای این محققان، شخصیت انسان و ساختار چشم ها، هردو بـه بخش قدامی مغز مرتبط هستند کـه در شکل‌گیری شخصیت انسان نقش دارد. الگوی مورد بررسی انها رنگ چشم ها و قوس عنبیه ي چشم ها «قسمت رنگی چشم» بود. کسانی کـه چشم هاي قهوه اي درشتی دارند، ذاتاً رهبر و افراد بسیار باهوشی هستند. کسانی کـه چشم هاي قهوه اي بسیار تیره اي دارند درونگرا، مرموز و پنهان کار هستند.

 

کسانی کـه چشم هاي آبی روشن با عنبیه اي قوس دار دارند، قدرت درونی زیادی دارند و بسیار رقابت جو هستند. اما کسانی کـه چشم هاي آبی تیره دارند قدرت فیزیکی زیادی دارند و بسیار حساس هستند. هرچه رنگ چشم ها تیره تر باشد شخص روحیه ي درونگراتر و مرموزتری دارد و هر چـه رنگ چشم ها روشن تر باشد فرد برونگراتر و اجتماعی تر اسـت.

 

فرم چشم ها

بادقت در چشم ها میتوان فهمید کـه آن شخص چـه حالی دارد، مثلاً احساس خوشحالی می کند یا ناراحتی، خشمگین شده یا احساساتی. این مسأله درمورد ویژگی هاي شخصیتی افراد هم صدق می کند. هزاران سال اسـت کـه کارشناسان چهره خوانی معتقدند فرم چشم ها با توجه بـه شکلی کـه ساختار استخوانی جمجمه دارد می تواند ویژگی هاي پنهان شخصیت افراد رابه طور دقیق نشان دهد.

نحوه قضاوت از روی ظاهر و بر اساس چهره | شخصیت شناسی

کسانی کـه چشم هاي پهنی دارند در زندگی شخصی خود برونگراتر و احساسی تر هستند. انها توجه زیادی بـه جزئیات دارند و دوست دارند در مجموع محتاط باشند. کسانی کـه چشم هاي درشتی دارند روشنفکر و باهوش هستند و رفتار صمیمانه اي دارند. کسانی کـه چشم هاي کوچک اما پهنی دارند درونگرا و کمالگرا هستند. کسانی کـه چشم هاي فرورفته اي دارند مرموز، دقیق و پراحساس هستند.

 

لب ها

لب هاي هر کس نه تنها مانند انگشتان دست، اثر منحصر بـه فردی دارند، بلکه چیزهای زیادی را درباره ي ویژگی هاي شخصیتی مـا آشکار می کنند. نویسنده اي بنام جین هانر، کارشناس خوانش چهره، پی برده اسـت کـه لب هاي مـا در شخصیت مـا و نحوه ي ابراز احساسات مان بـه دیگران و رفتار کردن مـا تأثیرگذار هستند.

نحوه قضاوت از روی ظاهر و بر اساس چهره | شخصیت شناسی

لب ها وجه عاطفی مـا و چگونگی عملکرد مـا در روابط شخصی مان را نشان می‌دهند. کسانی کـه لب هاي معمولی اي دارند کـه هیچ ویژگی اغراق شده اي ندارد، در روابط عاطفی شان افراد مستقلی هستند، اهمیت زیادی برای عواطف و احساسات قائلند اما از نقش بازی کردن خوش شان نمی‌آید. کسانی کـه لب هاي بزرگی دارند دلسوز دیگران و مراقب انها هستند و نیازهای دیگران را در اولویت خود قرار میدهند.

 

کسانی کـه لب هاي پهنی دارند بخشنده و برونگرا هستند و دوست دارند نیازهای عزیزان زندگی شان برآورده کنند. کسانی کـه لب هاي باریکی دارند رقابت جو هستند و گاهی تنهایی رابه وقت گذارندن با دیگران ترجیح می‌دهند، اما در عین حال دوست دارند عزیزان شان انها رابا ویژگی هاي نیرومند شخصیتی شان بشناسند.

 

استخوان فک

برجسته بودن استخوان فک یکی از جذاب ترین ویژگی هایي اسـت یک شخص می تواند داشته باشد. با این حال، کسانی کـه استخوان فک آنها بزرگ اسـت و صورت پهنی دارند، سطح هورمون مردانه ي تستوسترون در بدن آنها بالاتر اسـت.

نحوه قضاوت از روی ظاهر و بر اساس چهره | شخصیت شناسی

طبق تحقیق منتشر شده در سایت Science Direct، کسانی کـه استخوان فک بزرگ تری دارند و سطح هورمون تستوسترون در انها بالاتر اسـت، شخصیت پرخاشگرتری دارند و انجام اعمال خشونت آمیز در انها محتمل تر اسـت. تحقیقات نشان داده اسـت کسانی کـه استخوان فک برجسته تری دارند، بدلیل بالا بودن سطح هورمون تستوسترون در بدن آنها، شخصیت پراحساس تری دارند.

 

انگشتان دست

شاید تا بحال متوجه شده باشید کـه طول انگشتان دست در هر فردی متفاوت اسـت. طبق تحقیقات، طول انگشتان دست نشان دهنده ي میزان تستوسترونی اسـت کـه در دوران جنینی در رحم مادر در دسترس آن قرار گرفتید.

نحوه قضاوت از روی ظاهر و بر اساس چهره | شخصیت شناسی

اگر انگشت حلقه بلندتر از انگشت اشاره باشد یعنی شخص بسیار جذابی هستید ودر زندگی شخصی و کاری خود بیشتر از بقیه ریسک می‌کنید. اگر انگشت اشاره بلندتر از انگشت حلقه باشد یعنی ذاتا رهبر هستید. اگر طول انگشت حلقه و انگشت اشاره بـه یک اندازه باشد یعنی در برقراری ارتباط با دیگران توانمند هستید و می‌دانید کـه چطور تعادل را حفظ کنید.

 

دستها

طبق مطالب منتشر شده در سایت American Academy of Hand Analysis ، دست هاي همه ی ي انسانها ساختار منحصر بـه فردی دارد کـه پیدا کردن عین آن در دستان کس دیگری تقریباً غیر ممکن اسـت. دست هاي مـا، مانند انگشتان دست و لب هایمان، اثر منحصر بـه فردی دارند.

نحوه قضاوت از روی ظاهر و بر اساس چهره | شخصیت شناسی

دست قوی‌تر خودرا بالا بیاورید و کف دست تان را جلوی صورت تان بگیرید. اگر انگشتان دست تان از هم فاصله دارند «بیشتر از نیم سانتیمتر» یعنی شـما علاقه ي زیادی بـه کشف و آزمایش کردن چیزهای جدید دارید. اگر انگشتان دست تان چسبیده بـه هم هستند «کمتر از نیم سانتیمتر» یعنی شخص محتاط و بسیار منظمی هستید.

 


 

و در ادامه چگونه از روی ظاهر افراد به شخصیت درونی آنها را بفهمیم؟

 

تقریباً همه ی مـا وقتی با کسی صحبت میکنیم میتوانیم تا حدی از شخصیت و طرز فکر او آگاه شویم. اما مذاکره ‌کننده‌هاي قهار آموخته‌اند پیش از این کـه فردی دهانش را باز کرده و حرفی بـه زبان بیاورد، شخصیت واقعی وی را کشف و بر همان اساس با طرف مقابل خود ارتباط برقرار کنند.

 

به طرز لباس پوشیدن طرف مقابل توجه کنید

آیا لباس‌هایشان جلب توجه میکند؟ آیا روی بخشی از تیپ، زیورآلات یا لباس خود تاکید خاصی دارند؟ آیا آسان بـه‌ نظر می‌ رسند؟

نحوه قضاوت از روی ظاهر و بر اساس چهره | شخصیت شناسی

اگر شرکت شـما قوانین پوششی خاصی دارد و بطرف مقابل محدودیت‌ها را گوشزد کرده اید، آیا بـه درستی آنها را رعایت کرده اسـت؟

 

چالش درست کنید

نحوه قضاوت از روی ظاهر و بر اساس چهره | شخصیت شناسی

در اتاق یا مکانی با او قرار بگذارید کـه صندلی کافی برای نشستن وجود ندارد. یا اصرار کنید کـه ملاقات شـما دریک اتاق بـه‌هم‌ریخته، شلوغ و کثیف صورت بگیرد. سپس ببینید این فرد چـه واکنشی از خود نشان میدهد؟

 

آنها را در سکوت مطلق گرفتار کنید

گاهی می توانید با قرار دادن افراد در شرایط خاص و مشاهده واکنش‌هایشان مسایل زیادی در مورد شخصیت درونی‌شان کشف کنید. بـه‌طور مثال:

نحوه قضاوت از روی ظاهر و بر اساس چهره | شخصیت شناسی

فردی کـه با او قرار کاری دارید را در موقعیتی بگذارید کـه سکوت مطلق حکم‌فرماست. ببینید چقدر طول می کشد تا او این سکوت را بشکند؟ آیا می تواند همانند یک رهبر یا پیگیر اجتماعی رفتار کند؟

 

به ناخن‌ های شان توجه کنید

نحوه قضاوت از روی ظاهر و بر اساس چهره | شخصیت شناسی

آیا ناخن‌هاي خودرا جویده اسـت؟ آیا ناخن‌ها تمیز هستند؟ زیر ناخن‌ها سیاه اسـت؟ رسیدگی بـه ناخن کاری اسـت کـه همه ی مـا هر چند روز یکبار انجام می دهیم. اما اگر فردی ذاتا شلخته و بی‌نظم باشد، برایش عادی اسـت کـه ناخن‌هاي کثیف و نامرتبی داشته باشد.

 

به کفش‌ های شان نگاه کنید

آیا کفشی کـه پوشیده‌اند پر زرق و برق اسـت یا ساده؟ آیا کفش‌هایشان تمیز اسـت؟ آیا کفش‌ها مناسب موقعیتی کـه در آن حضور دارند هست یا خیر؟

نحوه قضاوت از روی ظاهر و بر اساس چهره | شخصیت شناسی

اگر دوست دارند خیلی مرتب و تمیز برسند، آیا در اینکار موفق بوده‌اند؟ پس از مشاهده همه ی این موارد شخصیت وی را موردبررسی قرار دهید.

 

بـه بینی و گوش‌ هاي آنها توجه کنید

نحوه قضاوت از روی ظاهر و بر اساس چهره | شخصیت شناسی

شاید عجیب بنظر برسد، اما از آنجا کـه گوش و بینی اعضایی ازبدن هستند کـه چندان موردتوجه قرار ندارند، افرادی کـه ذاتا نامرتب هستند احتمالا توجهی بـه آنها نخواهند داشت. ببینید آیا مو هاي بینی آنها بلند اسـت و دیده می شود؟

 

یک کار غیرمنتظره انجام دهید

بـه‌طور مثال، طرف مقابل را دوستانه در آغوش بگیرید. آیا آنها در برابر این حرکت یکه خورده و عقب‌نشینی می کنند؟ آیا بـه آغوش شـما می آیند؟

نحوه قضاوت از روی ظاهر و بر اساس چهره | شخصیت شناسی

یا مثلاً جوک تعریف کنید و ببینید آیا می خندند یا خیر. واکنش افراد در برابر فعالیت‌هاي ناخواسته تا حدی بازگو کننده شخصیت واقعی آنهاست.

 

برخورد آنها با دیگر کارمندان را مشاهده کنید

نحوه قضاوت از روی ظاهر و بر اساس چهره | شخصیت شناسی

وقتی فرد مد نظر منتظر ملاقات با شماست، بـه رفتارهای او دقت کنید و ببینید آیا با بقیه افراد رفت و آمد می کند؟ آیا یواشکی بـه بقیه نگاه می کند؟ سعی میکند خودرا بی‌توجه بـه اطراف نشان دهن؟ آیا با احترام با بقیه رفتار می کند؟

 

بـه آنها نوشیدنی تعارف کنید

نحوه قضاوت از روی ظاهر و بر اساس چهره | شخصیت شناسی

آیا آنها لیوان یا بطری آبی کـه برایشان آورده‌اید را دست‌نخورده کنار گذاشته‌اند؟ یا مثلاً می توانید نوشیدنی‌هاي غیرنرمال بـه آنها پیشنهاد دهید، مثلاً شیرنارگیل یا آب‌میوه‌هاي ترش یا … ببینید آیا قبول می کنند؟

 

بخندید

نحوه قضاوت از روی ظاهر و بر اساس چهره | شخصیت شناسی

سعی کنید فردی کـه با او قرار ملاقات دارید را بخندانید و واکنش‌هایش را تحت نظر بگیرید. ببینید آیا همگام با شـما میخندد یا جدی و خشک برخورد میکند؟