پارس ناز پورتال

قاصدک 24

قوانین کلیدی و طلایی برای پسرها طنز

مجموعه : مطالب طنز
قوانین کلیدی و طلایی برای پسرها طنز

قوانین کلیدی و طلایی برای پسرها طنز 

 

قانون طلایی اول:

باید زنی بگیری که سرگرمتان کند، شما را بخنداند، باعث فراموشی غصه شود…

 

قانون طلایی دوم:

باید زنی بگیری که در کارهای خانه کمک کند، خوب آشپزی کند، گردگیری کند

 

قانون طلایی سوم:

باید زنی بگیری که بتوانید به او اطمینان کنید و مطمئن باشید هیچوقت به شما
دروغ نمی‌گوید…

 

قانون طلایی چهارم:

باید زنی بگیری که در کنارش به آرامش برسید و از بودن با او لذت ببرید…

 

قانون طلایی پنجم:

خیلی خیلی *مهم* است که این چهار زن از وجود یکدیگر بی‌خبر باشند!