پارس ناز پورتال

جستجو در پارس ناز

رقابت های هیجان انگیز قوی ترین مردان جهان 2017

رقابت های هیجان انگیز قوی ترین مردان جهان 2017

رقابت های هیجان انگیز قوی ترین مردان جهان 2017 

مسابقات قوی ترین مردان جهان در کشور ایرلند برگزار شد و شرکت کنندگان برتر از سراسر جهان مراحل بسیار سختی را پشت سر گذاشتند. مسابقات قوی ترین مردان جهان در سال 2017 میلادی در بلفاست پایتخت ایرلند در حال برگزاری هست.قوی ترین مردان جهان در ایرلند گرد هم آمده اند تا در رقابتی پرهیجان و نفسگیر قوی ترین مرد را گزینه کنند.

 

 به گزارش پارس ناز در این مسابقه که با اسم «مردان اهنین» در بلفاست برگزار می‌شود شرکت کنندگان برای بلند کردن وزرنه هاي چند صدکیلویی با هم رقابت میکنند.

رقابت های هیجان انگیز قوی ترین مردان جهان 2017

رقابت های هیجان انگیز قوی ترین مردان جهان 2017

رقابت های هیجان انگیز قوی ترین مردان جهان 2017

رقابت های هیجان انگیز قوی ترین مردان جهان 2017

رقابت های هیجان انگیز قوی ترین مردان جهان 2017

رقابت های هیجان انگیز قوی ترین مردان جهان 2017

رقابت های هیجان انگیز قوی ترین مردان جهان 2017

رقابت های هیجان انگیز قوی ترین مردان جهان 2017

رقابت های هیجان انگیز قوی ترین مردان جهان 2017

رقابت های هیجان انگیز قوی ترین مردان جهان 2017

رقابت های هیجان انگیز قوی ترین مردان جهان 2017

رقابت های هیجان انگیز قوی ترین مردان جهان 2017

رقابت های هیجان انگیز قوی ترین مردان جهان 2017

رقابت های هیجان انگیز قوی ترین مردان جهان 2017

رقابت های هیجان انگیز قوی ترین مردان جهان 2017

رقابت های هیجان انگیز قوی ترین مردان جهان 2017

رقابت های هیجان انگیز قوی ترین مردان جهان 2017

رقابت های هیجان انگیز قوی ترین مردان جهان 2017

رقابت های هیجان انگیز قوی ترین مردان جهان 2017

مسابقات قویترین مردان ایرلند،مسابقات قویترین مردان جهان،قویترین مردان در کشور ایرلند