پارس ناز پورتال

قاصدک 24

لبخند و دندان ستاره ها قبل و بعد از شهرت

لبخند و دندان ستاره ها قبل و بعد از شهرت

لبخند و دندان ستاره ها قبل و بعد از شهرت 

وقتی پای ستاره شدن در میان باشد،چهره و تیپ افراد هم به کلی عوض خواهد شد مانند ستاره های زیر که فقط ما دندان آن ها را مد نظر قرار داده ایم. حتما شما هم لبخند هالیوودی را شنیده اید. بله، به بهبود ظاهر لبخند از طریق چند عمل جراجی دندان، لبخند هالیوودی می گویند. در واقع لبخند هالیوودی همان چیزی است که لبخند را زیبا و جذاب تر می کند.

 

این نام را از آن جهت لبخند هالیوودی می نامند زیرا در میان هالیوودی ها بسیار رایج است. برخی از ستاره های هالیوود به طور طبیعی دندان های مرتب و سفیدی دارند اما برخی دیگر بد شانسی آوردند که البته برای آن هم درمانی است.

 

آیا می دانید زیبایی لبخند مایلی سایری یا گوئن استفانی از چیست؟ این ستاره ها پس از معروفیت تصمیم گرفتند که تغییراتی را به دندان های خود بدهند تا لبخند زیباتری داشته باشند. آنها با سفید کردن دندان هایشان یا ارتودنسی و… بر جذابیت چهره خود افزودند.

 

در اینجا ما تغییرات قبل و بعد دندان های برخی از ستاره های هالیوود را برایتان آورده ایم تا شما هم تاثیر دندان های زیبا و مرتب را بر چهره افراد احساس کنید.

 

اما واتسون

لبخند و دندان ستاره ها قبل و بعد از شهرت

لبخند و دندان ستاره ها قبل و بعد از شهرتجیمز آرتور
لبخند و دندان ستاره ها قبل و بعد از شهرت

لبخند و دندان ستاره ها قبل و بعد از شهرتکریستیانو رونالدو
لبخند و دندان ستاره ها قبل و بعد از شهرت

لبخند و دندان ستاره ها قبل و بعد از شهرتاما رابرتس
لبخند و دندان ستاره ها قبل و بعد از شهرت

لبخند و دندان ستاره ها قبل و بعد از شهرتنایل هوران
لبخند و دندان ستاره ها قبل و بعد از شهرت

لبخند و دندان ستاره ها قبل و بعد از شهرتجاستین بیبر
لبخند و دندان ستاره ها قبل و بعد از شهرت

لبخند و دندان ستاره ها قبل و بعد از شهرتتام کروز
لبخند و دندان ستاره ها قبل و بعد از شهرت

لبخند و دندان ستاره ها قبل و بعد از شهرتشریل کول

لبخند و دندان ستاره ها قبل و بعد از شهرت

لبخند و دندان ستاره ها قبل و بعد از شهرتزک افران
لبخند و دندان ستاره ها قبل و بعد از شهرت

لبخند و دندان ستاره ها قبل و بعد از شهرتویکتوریا بکهام
لبخند و دندان ستاره ها قبل و بعد از شهرت

لبخند و دندان ستاره ها قبل و بعد از شهرتدیوید بکهام
لبخند و دندان ستاره ها قبل و بعد از شهرت

لبخند و دندان ستاره ها قبل و بعد از شهرتنوئل گلگر
لبخند و دندان ستاره ها قبل و بعد از شهرت

لبخند و دندان ستاره ها قبل و بعد از شهرتسلین دیون
لبخند و دندان ستاره ها قبل و بعد از شهرت

لبخند و دندان ستاره ها قبل و بعد از شهرتهیلاری داف
لبخند و دندان ستاره ها قبل و بعد از شهرت

لبخند و دندان ستاره ها قبل و بعد از شهرتنیکلاس کیج
لبخند و دندان ستاره ها قبل و بعد از شهرت

لبخند و دندان ستاره ها قبل و بعد از شهرتابی کلانسی
لبخند و دندان ستاره ها قبل و بعد از شهرت

لبخند و دندان ستاره ها قبل و بعد از شهرتکالین فرث
لبخند و دندان ستاره ها قبل و بعد از شهرت

لبخند و دندان ستاره ها قبل و بعد از شهرتدیوید بویی
لبخند و دندان ستاره ها قبل و بعد از شهرت

لبخند و دندان ستاره ها قبل و بعد از شهرتدمی مور
لبخند و دندان ستاره ها قبل و بعد از شهرت

لبخند و دندان ستاره ها قبل و بعد از شهرتگوئن استفانی
لبخند و دندان ستاره ها قبل و بعد از شهرت

لبخند و دندان ستاره ها قبل و بعد از شهرتمایکل داگلاس
لبخند و دندان ستاره ها قبل و بعد از شهرت

لبخند و دندان ستاره ها قبل و بعد از شهرتمایلی سایرس
لبخند و دندان ستاره ها قبل و بعد از شهرت

لبخند و دندان ستاره ها قبل و بعد از شهرتمورگان فریمن
لبخند و دندان ستاره ها قبل و بعد از شهرت

لبخند و دندان ستاره ها قبل و بعد از شهرتنیکولا رابرتس

لبخند و دندان ستاره ها قبل و بعد از شهرت

لبخند و دندان ستاره ها قبل و بعد از شهرت