پارس ناز پورتال

جستجو در پارس ناز

لزوم عشق ورزی دائمی به همسر در زندگی مشترک

لزوم عشق ورزی دائمی به همسر در زندگی مشترک

لزوم عشق ورزی دائمی به همسر در زندگی مشترک 

تقریباً همه ي همسران از کمتر شدن شور و عشق آتشین روزهای اول ازدواج در دوران هاي بعد گلایه دارند, حال باید دید که چگونه می توان عشق را در زندگی دائما نگه داشت. عشق ورزی و ایجاد ارتباط عاطفی با همسر خود باعث استحکام زندگی و کاهش خیانت‌هاي زناشویی می شود.

 

نظامی روان شناس اظهار داشت” یکی از مهم‌ترین مهارت‌ها در زندگی مشترک زوج ها, عشق ورزیدن به یکدیگر هست که در مواقعی به خاطر ناتوانی مردان در ابراز علاقه و مهروزی به همسر, آفت را به زندگی آنها می‌اندازد.وی با بیان این که شمار زیادی از زنان هدف از ازدواج و تشکیل خانواده را فراهم سازی نیازهای عاطفی می دانند,

 

افزود” برآورده نشدن نیازهای عاطفی زنان موجب بروز احساس محرومیت شدید در آنها میشود و در این شرایط احتمال خیانت در زندگی زناشویی بالا می رود.نظامی تصریح کرد” برای زنانی که که از کمبود محبت رنج میبرند, برقراری هر گونه ارتباط اي حتی با همسر نیز رضایت بخش نیست و انها نمیتوانند خلأهای عاطفی و باطنی خود را جبران کنند و در واقع قادر به دوست داشتن همسر خود نیز نیستند.

 

این روانشناس خانواده با بیان این که والدین نقش مهمی را در تعلیم ابراز محبت به فرزندان خود ایفا میکنند, افزود” آن دسته از والدینی که در ایجاد روابط عاطفی با فرزندان خود دچار دشوار میباشند, بطوری که محبت خود را از فرزندان دریغ و احساسات آنان را سرکوب میکنند, موجب می شوند تا فرزندانشان از کودکی با معنای ابراز محبت و دوست داشتن اجنبی شوند.

 

نظامی در اتمام بیان داشت” عشق ورزیدن و ابراز محبت فقط لازمه روزهای اولین ازدواج نیست, بلکه با گذشت زمان نهال نوپای زندگی به درختی تنومند تبدیل می شود که نیاز بیشتری به آبیاری دارد, با ابراز محبت و عشق ورزیدن و علاقه به یکدیگر میتوان این درخت تنومند را برای همۀ وقت} با نشاط, بارور و با طراوت نگهداشت.