پارس ناز پورتال

ماجرای جالب به هم رسیدن خواهران دوقلوی کره ای

ماجرای جالب به هم رسیدن خواهران دوقلوی کره ای

ماجرای جالب به هم رسیدن خواهران دوقلوی کره ای 

وقتی دست تقدیر بخواهد که انسان ها به هم برسند,در هر شرایطی که باشد این کار شدنی است.مانند ماجرای جالب این دو خواهر دوقلوی 27 ساله کره ای. آنایس بوردیر ۲۷ ساله با تماشای یک ویدئو در یکی از شبکه های اجتماعی زندگیش از پایه تغییر کرد. او به زنی مینگریست که تا آن لحظه کوچکترین اطلاعی از وجودش نداشت.

 

آنایس در رابطه با این اتفاق گفت: بیشتر شبیه کمدی بود تا حقیقت، آن زن کاملا شبیه من بود. حرکاتش با من مو نمی زد تنها فرق ما لهجه آمریکایی او بود. برای یک لحظه به خودم شک کردم گفتم شاید این ویدئو را خودم گرفته و در شبکه اجتماعی به اشتراک گذاشته ام اما نه چنین کاری نکرده بود… ده ها بار فیلم را عقب جلو بردم تا حداقل تفاوتی پیدا کنم

ماجرای جالب به هم رسیدن خواهران دوقلوی کره ای

موهایش کاملا شبیه به موهای من بود. صورتش صورت من بود… شوکه شده بودم باورنکردنی بود. آنایس اسم زنی که فیلم منسوب به او بود یافت و در فیس بوک نامش را جستجو کرده بالاخره زن مرموز را یافت. سامانتا فوترمن حساب کاربری با مشخصات مشابه آنایس داشت همان سن، همان محل تولد تنها اسم ها متفاوت بود.