پارس ناز پورتال

رزرو آنلاین هتل

قاصدک 24

مار آناکوندا فیلم ساز مشهور را درسته بلعید

مار آناکوندا فیلم ساز مشهور را درسته بلعید

مار آناکوندا فیلم ساز مشهور را درسته بلعید

مستند سازی که بسیار علاقه داشت روی مار وی را ببلعد بالاخره به آرزوی خود رسید و درسته توسط یک مار آناکوندا خورده شد. بلعیده شدن یک مستند ساز توسط مار پیتون را دیدن می کنید پاول روزالی مستد ساز مشهور که آرزو داشت توسط مار بلعیده شود به آرزویش رسید این مستند ساز به شدت علاقمند به مارها بود و همۀ زندگی خود را صرف تحقیق و تولید مستند درمورد مارها می کرد تا به آرزو رسید که یک روز توسط مار بلعیده شود!

مار آناکوندا فیلم ساز مشهور را درسته بلعید

به گزارش پارس ناز این مستند ساز با ریختن موادی به دنبال خود مارها را به سمت خود میکشاند تا این که در نهایت توسط یک مار پنتون بلعیده شد.علاقه پاول روزالی به مارها به حدی چندان بود که بعد از سال‌ها مطالعه روی آن‌ها مدتی را در جنگل‌هاي پرو قدم می‌زد تا یک مار آناکوندا پیدا کند

 

که وی را بخورد! خیلی اوقات او خون حیاوانات گوناگون را در جنگل می‌ریخت تا مار وی را دنبال کند! در نهایت پاول به آرزویش رسید و یک مار به شکل کامل و درسته وی را بلعید .