پارس ناز پورتال

قاصدک 24

مانکن های زیبای آلمانی به ایران سفر کرده اند

مانکن های زیبای آلمانی به ایران سفر کرده اند

مانکن های زیبای آلمانی به ایران سفر کرده اند

ورود غوغایی مانکن هاي زیبای کشور آلمان برای توسعه و تبلیغ صنعت توریسم در ایران توانستیم تنها چند تصویر از نیم قرن قبل و چهره هاي زیبا مانکن هاي آلمانی بدست آوریم و برای شما به نمایش بگذاریم عکس هایي از سفر مانکن هاي آلمانی به ایران در سال «1346» که هواپیمایی ملی ایران برای تبلیغ صنعت توریسم ایران خرج اش را پرداخته بود.

 

عکس های مانکن های زیبای آلمانی در ایران

مانکن های زیبای آلمانی به ایران سفر کرده اند

مانکن های زیبای آلمانی به ایران سفر کرده اند

مانکن های زیبای آلمانی به ایران سفر کرده اند

مانکن های زیبای آلمانی به ایران سفر کرده اند

مانکن های زیبای آلمانی به ایران سفر کرده اند