پارس ناز پورتال

قاصدک 24

متن های زیبا برای روز کودک + اس ام اس و عکس های مناسبتی روز کودک

متن های زیبا برای روز کودک + اس ام اس و عکس های مناسبتی روز کودک

اس ام اس های زیبا برای روز کودک + عکس نوشته روز کودک 

 

امروز 16 مهرماه برابر روز 8 از ماه اکتبر اسـت، این روزبعد از جنگ جهانی دوم، روز جهانی کودک نام گذاری شده اسـت. این روز در تمام جهان برای کودکان اسـت و طبق معمول در تمامی مدارس و برنامه هاي تلویزیونی این روز را برای تمام کودکان درنظر میگیرند و برنامه هاي خاصی را برای آنها اجرا می کنندو در ادامه این مطلب با این روز آشنا می‌شویم و متن هاي زیبایی را هم درباره این روز مطالعه می‌کنیم.

 

مقدمه

کودکان، برکت زندگی و سرمایه هاي آینده جامعه بـه شمار می‌آیند. آنان برای رشد و بالندگی خود، نیازها ودر مفهوم دقیق تر حقوقی دارند کـه باید بـه درستی بـه آن پرداخت. با توجه بـه نقش بی بدیل خانواده در بالندگی شخصیت کودک، پیش از همه ی، خانواده و سپس جامعه باید این حقوق رابه خوبی بشناسند و خودرا مکلف بـه پاس داشت آن بدانند.

متن های زیبا برای روز کودک + اس ام اس و عکس های مناسبتی روز کودک

متن های زیبا برای تبریک روز جهانی کودک در 16 مهر ماه

 

وای مردم روز ناز کودک اسـت

روز سرمستی و ساز کودک اسـت

کودک اسـت آیینۀ دل را صفا

کودک اسـت محصولی از عشق و وفا

 

**********

 

کاش کودک بودم تا بزرگترین شیطنت زندگی ام

نقاشی روی دیوار بود اي کاش کودک بودم تا

از ته دل می خندیدم نه این کـه وادار باشم

همواره تبسمی تلخ برلب داشته باشم

اي کاش کودک بودم تا در اوج ناراحتی و درد

با یک بوسه همه ی چیز را فراموش میکردم

*روز کودک مبارک*

 

**********

 

کودک کـه بودیم هیچکس روزمان را تبریک نگفت

اما حالا مـن روز کودک رابه تـو

کـه سادگی وصداقت و صفای وجودت

همچون کودکان اسـت تبریک میگویم

عزیزم امروز روز توست

روز جهانی کودک بر تمام کودکان مبارک

 

**********

 

با بوسه اي بر دستان کوچکت

و تبسمی بـه نگاه مهربانت میگویم:

فرزند دلبندم روزت مبارک

 

علت نامگذاری روز جهانی کودک

درسال 1946 بعد از جنگ جهانی دوم در اروپا، مجمع عمومی سازمان ملل بـه‌منظور حمایت از کودکان، سازمانی بنام یونیسف را ایجاد کرد کـه نخست انجمن بین‌ المللی ویژه ي کودکان سازمان ملل نام گرفت. درسال 1953 یونیسف یکی از بخش‌هاي دائمی در سازمان ملل متحد گردید و روز 8 اکتبر روز جهانی کودک نام‌گذاری شد.

متن های زیبا برای روز کودک + اس ام اس و عکس های مناسبتی روز کودک

شعر طنز برای روز جهانی کودک +متن های زیبا برای روز  کودک

 

دنیای کودکانه

صمیمی ترین دنیایی اسـت

کـه هر لحظه بارها آرزو میکنیم

تا کاش می شد یک‌بار دیگر

بـه این دنیای کودکانه قدم بگذاریم

 

**********

 

کاش دنیا بـه زیبایی روزهای کودکی می شد

کاش کودکان صمیمیت شان را

همچون دوستی هاي بی ریای شان فراگیر می‌کردند

کاش دنیا سراسر کودکانه می شد و مـا کودک

 

**********

 

اگر روزی می آمد کـه جهان

خواب هیچ کودکی را نمیدید

بدون شک صداقت بـه آخر می‌رسید

و دوستی ومهربانی

پشت اندوه هاي بزرگ بزرگ سالی هاي مان

گم می شد

 

**********

 

اینروزها اگر عاشقانه سپری میشوند

بـه عشق بودن شماست

دنیا با کودکان همیشه زیباست

زیباتر از همه ی روزهایی کـه سراغ داریم

 

پیمان‌ نامه جهانی حقوق کودک

پیمان‌نامه حقوق کودک یک کنوانسیون بین‌ المللی اسـت کـه حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کودکان را بیان میکند. دولت‌هایي کـه این معاهده را امضا کرده‌اند موظف بـه اجرای آن هستند و شکایت‌هاي راجع بـه آن بـه کمیته حقوق کودک ملل متحد تسلیم می شود.

متن های زیبا برای روز کودک + اس ام اس و عکس های مناسبتی روز کودک

اشعار کوتاه برای روز کودک + عکس روز کودک

 

این کنوانسیون در ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹ مورد پذیرش مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفت و از 2 سپتامبر ۱۹۹۰ «سی روز پس از تودیع بیستمین سند تصویب یا الحاق» لازم‌الاجرا شده‌اسـت. تا کنون 193 کشور «تمام اعضای ملل متحد بجز ایالات متحده کشور آمریکا و سومالی» این سند را امضا کرده‌اند ودر ۱۴۰ کشور اجرا میشود.

متن های زیبا برای روز کودک + اس ام اس و عکس های مناسبتی روز کودک

متن روز کودک برای پروفایل + جملات تبریک روز کودک

 

بـه این ترتیب مقبول‌ترین سند حقوق بشر در تاریخ میباشد. دولت جمهوری اسلامی ایران نیز درسال 1372 بـه این پیمان نامه پیوست، البته با این شرط کـه هر گاه مفاد پیمان نامه در هر مورد ودر هر زمان با قوانین داخلی ایران و موازین اسلامی تعارض پیدا کند، دولت ایران ملزم بـه رعایت آن نباشد.

 

کودکان

نزدیک ترین راه هاي رسیدن بـه عشق را

از پرنده ها بهتر بلدند

کودکان

از تمام ستاره ها و پرنده ها

بـه آسمان نزدیک ترند

 

**********

 

کودکان باغچه هایي از امیدند

کـه از شکوفه هاي انار لبریز اسـت

هر کودک گلدانی اسـت کـه

از زیباترین گل هاي خوشبو

منازل رابه نزدیک ترین بهارها گره زده اسـت

 

**********

 

اگر کودک نبود

نه پدر معنا داشت

نه هیچ مادری بهشتی می شد

اگر کودکان نبودند

شکوفه هاي زندگی بـه بهار نمی رسیدند

و خانواده بی مفهوم ترین واژه اي می شد

کـه در لغت نامه ها می شد پیدا کنی

 

**********

 

کودک مـن اگر تـو نبودی

شمعدانی هاي لب پنجره

اینگونه زیبا گل نمیکردند

و عطر سیب و گل هاي اقاقی مـن

دیگر معنایی نداشتند

 

محتوای پیمان‌ نامه حقوق کودک

کودک بر اساس ماده یک پیمان‌ نامه حقوق کودک بـه هر انسان کمتر از 18 سال گفته می شود. مگر آن کـه قانون قابل اعمال در مورد کودک سن قانونی کمتری را تعیین کرده باشد. این کنوانسیون شامل ۵۴ ماده و دو پروتکل اختیاری بوده کـه چهار اصول پایه‌اي آن را جهت می دهد:

 

= هیچ کودکی نباید از تبعیض رنج ببرد.

 

= زمانی‌کـه در رابطه با کودکان تصمیم گیری میشود، باید منافع عالیه آنان در راس قرار گیرد.

 

= کودکان حق حیات داشته و باید رشد کنند.

 

= کودکان حق دارند آزادانه عقاید و نظرات خودرا ابراز کنند و این نظرات در تمامی اموری کـه بـه آنها مربوط میشود، باید مورد توجه قرار گیرد.

 

والدین هم بازی کودکان

یکی از راه هاي شخصیت دادن بـه کودکان، بازی کردن والدین با آنهاست. اینکار اندکی از وقت والدین را میگیرد، ولی آثار بسیار نیکویی دارد. بازی با کودک می‌تواند بـه شکل محبت کردن و شعر خواندن برای او باشد. نقل اسـت کـه حضرت زهرا علیهاالسلام ، امام حسن علیه السلام را در کودکی بالا و پایین می انداخت و با او بازی میکرد و برایشان شعر می‌خواند.

متن های زیبا برای روز کودک + اس ام اس و عکس های مناسبتی روز کودک

روز کودک چه روزی است

 

کودک مـن اگر تـو نبودی

باران ها همه ی دلگیر می‌شدند

و هیچ مادری عاشقانه زیر باران ها

بی چتر لبخند نمی‌زد

اگر تـو نبودی آسمان با همه ی حجم آبی اش

در چشم هاي همیشه خیس هر پدری

دلگیرتر از چهار دیواری کوچکی می شد

کـه بـه زندانی کوچک بیش نمیماند

 

**********

 

کودکی

غنچه اي از رود صداقت بـه صفای آب اسـت

کودکی

صفحه اي از عشق و محبت بـه شکوه ماه اسـت

کودکی

سلسلۀ اشک بـه دنبال سرشت اسـت

کودکی

لاله ي سرخ اسـت بـه باغ امید

روز کودک گرامی باد

 

 

کودک و برنامه های تلویزیونی

کودکان خیلی بیشتر از بزرگترها تحت تأثیر فیلم ها و برنامه هاي تلویزیونی قرار میگیرند. پیامی کـه از راه برنامه تلویزیونی بـه کودک ارائه می شود، در فکر و روح آنها بـه خوبی نقش می بندد. این نقش بسته بـه ویژگی برنامه هاي تلویزیونی، می‌تواند مثبت یا منفی باشد.

متن های زیبا برای روز کودک + اس ام اس و عکس های مناسبتی روز کودک

پیام تبریک روز جهانی کودک

 

از یک طرف، خشک ترین مفاهیم در قالب برنامه هاي جذاب برای بچه ها قابل فهم و پذیرش می شود و از سوی دیگر، برنامه هایي کـه مانع آشنایی کودک با دنیای واقعیت ها شود و مانند کارتون هاي تخیلی، با قهرمان هاي افسانه اي و قدرت هاي جادویی، وی را در دنیای غیرواقعی غرق کند، برای کودک زیان بار اسـت.

متن های زیبا برای روز کودک + اس ام اس و عکس های مناسبتی روز کودک

متن کوتاه ادبی برای روز کودک

 

خشونت، ماجراجویی و هیجان هاي کاذب اگر صورت افراطی و پرحجمی در برنامه هاي تلویزیونی داشته باشد، در تکوین شخصیت کودک، اثر منفی می‌گذارد ودر دوران پس از بلوغ، نابهنجاری هاي روانی خطرناک در وی ایجاد می کند. بنابر این، بزرگترین محبت پدر و مادر در حق فرزندانشان این اسـت کـه بر کودکان هنگام تماشای تلویزیون کنترل داشته باشند.

 

شکست شیشه

باز شد پنجره

چقدر تند دوید

کودکی هاي بازیگوش مـن

 

**********

 

درود

امروز روز جهانی کودک بود

اصلا حواسم بهت نبود

کوچولو روزت مبارک

 

میانه روی در محبت

کودکان امروز بدلیل توجه افراطی والدین و رفاه نسبی موجود، رفته رفته بـه انسان هایي نازپرورده و از خودراضی تبدیل میشوند. دامنه توجه برخی والدین بـه کودکان بـه اندازه اي بالاست کـه گویی آنها کودکان خود هستند، در حالیکه زیاده روی در محبت همانند محبت کم، برای کودک ضرر دارد و ریشه امید و نشاط و حیات را در وجود او می خشکاند.

متن های زیبا برای روز کودک + اس ام اس و عکس های مناسبتی روز کودک

شعر کوتاه و زیبا برای روز کودک

 

تعادل و توازن در مهرورزی، عامل بالندگی و رشد اسـت. انچه در دین سفارش شده، رعایت میانه روی اسـت. نتیجه افراط در محبت، پرتوقع بار آمدن کودک، جوانه زدن ریشه هاي خودپسندی و سرکشی کردن کودکان در برابر حقیقت اسـت. امام باقر علیه السلام این نوع تربیت را بدترین نوع تربیت می شمارد و پدرانی راکه اینگونه تربیت می‌کنند، نکوهش می کند و می فرماید:

متن های زیبا برای روز کودک + اس ام اس و عکس های مناسبتی روز کودک

عکس و اس ام اس برای روز کودک

 

«بدترین پدران کسی اسـت کـه در نیکی بـه فرزند خود زیاده روی می کند.» آزاد گذاشتن فرزند بـه این معنا کـه هر کاری دلش می‌خواهد بتواند انجام دهد، این تصور را در ذهن کودک ایجاد می کند کـه جهان، تحت فرماندهی اوست. او کـه اطرافیان رابه دیده تحقیر می نگرد، خود، بـه کودکی نامسئول، خودخواه و پرخاشگر تبدیل می شود.

 

امروز چـه روز خوبیست

روز قشنگ کودک

روز جهانی توست

باشد بر تـو مبارک

پوست هرکی یه رنگه

سرخ و سیاه و سفید

هر آدمی را خدا

بـه یک شکلی آفرید

اگر باشیم متحد

جهان میشه گلستان

روز کودک خجسته باد

 

آشنا کردن کودک با سختی ها

یکی از شیوه هاي شخصیت پروری کودکان، آشنا ساختن انها، بـه ویژه پسران با سختی هاست تا بتوانند در آینده با مشکلات مبارزه کنند زیرا کودکان باید عملاً درک کنند کـه بـه دست آوردن هرچیزی، نیاز بـه کوشش و زحمت دارد و اگر کودکی با مشکلات و سختی ها آشنا نباشد، در آینده در برابر ناملایمات گوناگون زندگی، ناراحت ودر نهایت سرخورده خواهند شد.

متن های زیبا برای روز کودک + اس ام اس و عکس های مناسبتی روز کودک

عکس زیبا برای روز کودک

 

این حقیقت در روایتی از امام موسی بن جعفر «ع» مشاهده می شود کـه فرمود: «بهتر اسـت کـه کودک در کوچکی با سختی و مشکلاتِ اجتناب ناپذیر زندگی روبه رو شود، تا در جوانی و بزرگ سالی بردبارو صبور گردد. البته باید توجه داشت کـه این آشنا کردن، باید متناسب باتوانایی کودک باشد.

 

تبریک تبریک تبریک

بیایید همه ی بچه هاي عالم گوش بدید بـه حرفم

بخونیم یک صدا باهم ترانه هم مون شادمانه

بـه هم نزدیک میشه دلهای مـا باز

دلها درحال پرواز

نژاد و رنگ وپوست تنها بهانه ست

محبت چاره ساز اسـت

همه ی ي کودکان خلق خداییم از پلیدی جداییم

شعار مـا همه ی باشد تکاتک

برای روز کودک

 

آموزش در دوران کودکی

یادگیری در زمان کودکی بدلیل آمادگی ذهنی بالای کودکان، بسیار سریعتر و بهتر از سایر زمان ها صورت می‌گیرد. کودک، نسخه اي از یک انسان بزرگ سال اسـت با محدودیت هایي در ادراک و فهم مطالب.در تعالیم اسلامی، سفارش زیادی بـه آموزش کودکان شده اسـت و ضررهای تاخیر دراین مساله یا بی تفاوت بودن بـه آن گوش زد شده اسـت.

 

رنگ و وارنگه دنیا / خیلی قشنگه دنیا

چونکه دوبار آمد / خورشید خانم زیبا

زودباش بلندشو ازخواب / بازی بکن روی تاب

آغاز شده دو باره / یک روز خوب خدا

روز شـما مبارک / اي کودکان دانا

باعث افتخارید / امید فردای مـا

*روز جهانی کودک مبارک*

 

کودک آزاری

متأسفانه در هر جامعه، کودکانی هستند کـه از سوی والدین یا دیگر افراد بالغی کـه مسئولیت آنان رابه عهده دارند، اذيت ببینند. این آزارها یا بـه صورت شکنجه فیزیکی اسـت یا صورت روانی دارد. محرومیت از خوراک، پوشاک، نبود توجه و مراقبت، محرومیت از محبت، تحقیر و سرزنش یا تبعیض و توهین، از دیگر انواع کودک آزاری شمرده می شود.

متن های زیبا برای روز کودک + اس ام اس و عکس های مناسبتی روز کودک

متن هاي زیبا برای روز کودک + اس ام اس و تصاویر مناسبتی روز کودک

 

اذيت فیزیکی و روانی کودک، آثاری ویرانگر بر روح، روان و شخصیت کودک بر جای میگذارد. والدینی کـه با کودک خود اینگونه رفتار میکنند، وی را همچون اسباب و لوازم شخصی خود و مالک جان آنان می پندارند. دراین میان، آموزه هاي روح بخش و انسان ساز اسلام، بـه محبت بـه کودکان، سفارش می کند و بزرگ سالان را از اذيت کودک بر حذر می دارد.