پارس ناز پورتال

متولدین ماه ها چه زمانی عاشق می شوند و ازدواج می کنند؟

متولدین ماه ها چه زمانی عاشق می شوند و ازدواج می کنند؟

متولدین ماه ها چه زمانی عاشق می شوند و ازدواج می کنند؟

 

متولدین ماه ها چـه زمانی عاشق می شوند و ازدواج می کنند؟ با توجه بـه خصوصیات اخلاقی مشترک متولدین ماه هاي مختلف تا حدودی می‌توان شخصیت انها را پیشبینی کرد، اگر چـه هر شخصی خصوصیات منحصر بـه فرد خودرا دارد و نمیتوان تمام متولدین یک ماه یا یکسال را مشابه هم دانست اما برخی خصوصیات نیز مشترک هستند کـه در ادامه با توجه بـه انها درباره زمان عشق ازدواج متولدین ماه ها صحبت میکنیم.

 

فروردین: زمانی کـه با فردی نیرومند روبرو شوند

 

متولدین ماه فروردین بـه هیچ عنوان عاشق افراد ضعیف نمی شوند، بلکه برعکس، قدرت اسـت کـه آن‌ها را جذب می کند. آن‌ها افرادی مستقل هستند کـه میتوانند بـه اسانی برای انجام هر کاری روی پای خودشان بایستند. آن‌ها بلندپروازند و برای رسیدن بـه هدف هایشان اراده بالایی دارند، از این رو بـه دنبال فردی میگردند کـه مانند خودشان یا حتی قویتر از خودشان باشد.

متولدین ماه ها چه زمانی عاشق می شوند و ازدواج می کنند؟

آن‌ها دوست ندارد کـه شریک زندگی شان از مدیر بودن یا دیگر چالش‌هاي زندگی هراس داشته باشد. معلوم نیست کـه آن‌ها کی عاشق میشوند، اما این اتفاق چندان هم دور نیست، زیرا آن‌ها دوست دارند کـه هر چـه سریع‌تر اطراف شان رابا افرادی با انگیزه و قوی پر کنند.

 

اردیبهشت: زمانی کـه با شخصی احساس اسانی کنند

گرچه اردیبهشتی‌ها گاهی لجباز و یک دنده می شوند، اما در کل دیگران دوست دارند کـه با آن‌ها در ارتباط باشند، زیرا درکنار آن‌ها احساس اسانی می کنند. متولدین این ماه، اگر از شرایط اطراف شان راضی نباشند غر نمی زنند، از کنار مشکلات بـه سادگی می‌گذرند و زندگی شان را بر وفق مرادشان پیش میبرند.

متولدین ماه ها چه زمانی عاشق می شوند و ازدواج می کنند؟

بهمین دلیل اسـت کـه دوستان زیادی دارند و همیشه دورشان شلوغ اسـت. آن‌ها افراد اسانی هستند، از این رو بـه دنبال فردی مثل خودشان میگردند کـه با او احساس اسانی کنند. از آنجا کـه دوست ندارند آخرین مجرد‌هاي روی زمین باشند، هر چی سریع‌تر نیمه گم شده شان را پیدا می کنند و مسیر زندگی شان را درکنار او می‌گذرانند.

 

خرداد: زمانی کـه فردی را بیابند کـه همراهشان باشد

خردادی‌ها سرشار از انرژی هستند. آن‌ها از ماجراجویی لذت میبرند و زمانی کـه در پی هدف شان هستند، خوشحال‌ترین افراد روی زمین اند. آن‌ها از تکرار و روزمرگی‌هاي زندگی بیزارند ودر عوض تنوع می خواهند. بهمین دلیل مدام خودشان را در چالش‌هاي مختلف قرار میدهند.

متولدین ماه ها چه زمانی عاشق می شوند و ازدواج می کنند؟

نیمه گم شده شان آن‌ها نیز باید فردی پرانرژی باشد کـه وی را در تمام مراحل زندگی همراهی می کند. گرچه ممکن اسـت کـه آن‌ها با افراد زیادی آشنا شوند، اما عشق زندگی شان رابه سادگی بـه دست نمی‌آورند. انچه آن‌ها را جذب میکند نه زیبایی بلکه همراهی در قدم بـه قدم زندگی اسـت.

 

تیر: زمانی کـه شریک زندگی ایده‌آل شان را بیابند

متولدین ماه تیر افرادی بـه شدت احساساتی هستند. آن‌ها عاشق خانواده اند و تشکیل زندگی و بچه دار شدن از آرزو‌هاي آنهاست. از آنجا کـه همدلی، صبوری، از خود گذشتگی و عشق ورزی از خصوصیات بارز اخلاقی آنهاست، میتوانند یک شریک زندگی ایده آل و مادر یا پدری نمونه باشند؛ بنابر این زمانی عاشق میشوند کـه بتوانند زندگی مشترک خودرا با عشق شان آغاز کنند.

متولدین ماه ها چه زمانی عاشق می شوند و ازدواج می کنند؟

برای تعداد زیادی از افراد این اتفاق در ۲۵ یا ۲۶ سالگی ودر برخی مواقع دیگر در ۳۰ سالگی رخ می دهد. عاشق شدن متولدین تیزر بستگی بـه فرهنگ و وضع خانوادگی آن‌ها دارد. در هر صورت هر زمان کـه شرایط ازدواج را داشته باشند، دست بکار می شوند.

 

مرداد: وقتی کـه از خوشگذرانی خسته شوند

مردادی‌ها افرادی اجتماعی هستند کـه مدام وقت خودرا در میهمانی بـه سر می برند، افراد جدید را ملاقات میکنند و همیشه مرکز توجه اند. آن‌ها قلب بزرگی دارند، اما بـه این سادگی‌ها عاشق نمی شوند.

متولدین ماه ها چه زمانی عاشق می شوند و ازدواج می کنند؟

عاشقی برای آن‌ها تنها در زمانی رخ می دهد کـه از خوشگذرانی‌هاي دوران جوانی خسته شوند و بـه دنبال یک زندگی باثبات‌تر باشند. آن‌ها دوست ندارند کـه استقلال و آزادی خودرا از دست بدهند، بهمین دلیل در سن بالا عاشق می شوند.

 

شهریور: اگر فردی با استاندارد‌هاي آن‌ها هم خوانی داشته باشد

زمانی کـه صحبت از عشق و عاشقی می شوند، متولدین ماه شهریور استاندار‌هاي سختی برای طرف مقابل شان قائل می شوند. آن‌ها بـه دنبال فردی کامل و هم چیز تمام می گردند.

متولدین ماه ها چه زمانی عاشق می شوند و ازدواج می کنند؟

بهمین دلیل بـه سادگی در دام عاشقی نمی‌افتند. آن‌ها ترجیح میدهند تنها باشند تا این‌کـه با فردی کـه با استاندارد‌هاي آن‌ها شباهت ندارد، وارد رابطه شوند. صبر آن‌ها دراین زمینه زیاد اسـت، اما مطمئن هستند زمانی کـه وارد رابطه شوند، از هر نظر از انتخاب شان راضی و خشنودند.

 

مهر: زمانی کـه محبت ببینند

زمان زیادی طول نمی کشد کـه متولدین ماه مهر عاشق شوند، زیرا آن‌ها عشق را بخش مهمی از زندگی شان می دانند کـه بدون آن زندگی شان مفهومی ندارد. آن‌ها عشق را ساده می گیرند، بهمین دلیل تنها کمی محبت از سوی طرف مقابل شان کافی اسـت تا دل خودرا ببازند.

متولدین ماه ها چه زمانی عاشق می شوند و ازدواج می کنند؟

انچه آن‌ها را تحت تاثیر قرار می دهد، محبت و رمانتیک بودن اسـت کـه آن‌ها را در رابطه عاطفی بـه زانو در می‌آورد؛ بنابر این مهم نیست کـه هدیه‌اي کـه برای او میخرید ارزان باشد یا گران، در هر صورت انچه برای آن‌ها اهمیت دارد رمانتیک بودن اسـت.

 

آبان: زمانی کـه کسی آن‌ها را درک کند

متولدین آبان دوست دارند کـه حرف هایشان شنیده و بـه همان نسبت درک شود. بهمین دلیل بـه محض این‌کـه احساس کنند طرف مقابل شان آن‌ها را درک نمیکند، مکالمه یا ارتباط شان رابا طرف مقابل، تمام می کنند. زمان برای آن‌ها اهمیت زیادی دارد، بهمین دلیل دوست ندارند کـه لحظه‌اي آنرا اتلاف کنند.

متولدین ماه ها چه زمانی عاشق می شوند و ازدواج می کنند؟

آبانی‌ها زمانی عاشق میشوند کـه احساس کنند طرف مقابل شان بـه خوبی آن‌ها را درک می کند. اگر چـه اینکار از هر شخصی ساخته نیست، اما در نهایت فرد ایده آل در مقابل راهشان قرار میگیرد. در واقع آن‌ها تنها بـه فردی کـه بـه حرف هایشان احترام میگذارند، چراغ سبز نشان می دهند.

 

آذر: زمانی کـه خودشان را بشناسند

متولدین آذر دوست دارند کـه مستقل باشند. آن‌ها از تکیه کردن بـه دیگران بیزارند، بهمین دلیل تن بـه رابطه‌هایي کـه آن‌ها را محدود کند، نمیدهند. آن‌ها عاشق کشف و اکتشاف اند و دوست دارند کـه از محیط اطرافشان چیز‌هاي بیشتری بیاموزند. بـه بیان دیگر، اعتقاد دارند کـه تا خودشان را نشناسند، نمی توانند فرد دیگری را خوشبخت کنند.

متولدین ماه ها چه زمانی عاشق می شوند و ازدواج می کنند؟

بهمین دلیل تنها زمانی کـه بـه خودشناسی کامل برسند، بـه سراغ فرد دیگری در زندگی شان نمیگردند. تا ارزش‌هاي زندگی شان را نشناسند، تا راه‌هاي شاد بودن را نیابند یا از برنامه‌هاي آینده شان آگاه نباشند، دل نمی‌بندند. البته این بدان معنی نیست کـه آذری‌ها دیر عاشق میشوند، اتفاقا از آنجا کـه آن‌ها بـه خوبی از خواسته‌هاي دلشان آگاهند، خیلی زود عشق زندگی شان را پیدا خواهند کرد.

 

دی: زمانی کـه بـه اهداف شان رسیده باشند

دی ماهی‌ها می دانند کـه از زندگی چـه میخواهند، بهمین دلیل برای رسیدن بـه آن‌ها تمام تلاش شان را می کنند. آن‌ها عاشق کار کردن و پول درآوردن هستند بـه طوریکه میتوانند سال‌هاي سال روی یک پروژه کار کنند تا نتیجه آنرا ببینند.

متولدین ماه ها چه زمانی عاشق می شوند و ازدواج می کنند؟

موفقیت در راهی کـه در پیش گرفته اند برای آن‌ها اهمیت زیادی دارد از این رو از انجام کار‌هایي کـه مانع از پیشرفت شان شود، خودداری میکنند. اما پس از آنکه بـه اهداف خود دست یافتند ودر کارشان بـه ثبات رسیدند، بـه دنبال دیگر هدف‌هاي زندگی از جمله پیدا کردن عشق زندگی شان میگردند.

 

بهمن: زمانی کـه هیچ کس انتظارش را ندارد

برای متولدین ماه بهمن مهم نیست کـه دیگران در مورد آن‌ها چـه فکری می کنند. آن‌ها هر کاری کـه از نظر خودشان درست اسـت را انجام میدهند. عشق و عاشقی برای آن‌ها نیز چنین اسـت. آنجا کـه همه ی نگاهها روی متولدین بهمن اسـت تا قلب شان رابه روی فردی بگشایند، آن‌ها هیج کاری نمیکنند.

متولدین ماه ها چه زمانی عاشق می شوند و ازدواج می کنند؟

اما انها، درست آنجایی کـه هیچ کس انتظارش را ندارد! دلشان می‌لرزد و عاشق میشوند. بـه بیان دیگر، بهمنی‌ها دوست دارند دیگران را سورپرایز کنند. اگر می خواهید این افراد را عاشق کنید، نباید بـه آن‌ها فشار آورید، زیرا آن‌ها زیر بار حرف زور نمی روند. در واقع آن‌ها تنها در شرایطی کـه هیچ فشار و اصراری رویشان نباشد، عاشق میشوند.

 

اسفند: زمانی کـه احساس آزادی کنند

فردی کـه اسفندی‌ها عاشق اش میشوند باید آزادی کامل را در اختیارشان قرار دهد. زمانی کـه اسفندی‌ها در محدودیت قرار می گیرند، نمی توانند بـه خوبی عمل کنند بهمین دلیل از این وضعیت گریزانند.

متولدین ماه ها چه زمانی عاشق می شوند و ازدواج می کنند؟

این آزادی نه تنها فیزیکی، بلکه روحی و احساسی نیز اسـت. آن‌ها باید بتوانند انچه در ذهن و دلشان می‌گذرد رابه اسانی بـه زبان آورند. از آنجا کـه متولدین این ماه افرادی خیال پرداز هستند، باید فضای کافی برای رویاپردازی شان داشته باشند.

 


 

متولدین ماه ها چه زمانی ازدواج می کنند؟

در قدیم، دخترها و پسرها زود ازدواج میکردند. آن ها بعد از چند دیدار کوتاه بله را میگفتند و بـه همان سرعت هم بچه دار می‌شدند. در آن زمان زنان تا سن 25 سالگی حداقل 3 فرزند داشتند، اما ازدواج امروزه قابل مقایسه با گذشته نیست. دخترها و پسرها هر زمان کـه دوست داشته باشند تن بـه ازدواج می دهند و طبق معمول فرد مورد نظرشان را خودشان انتخاب می کنند.

 

فروردین: عروسی عاشقانه اواخر دهه 20 سالگی

فروردینی ها افرادی هستند کـه دوست دارند با احتیاط قدم بردارند. آن ها با اراده بالا می توانند صبر پیشه کنند تا بـه مراد دلشان برسند. برای آن ها ازدواج هرگز تصمیم ساده اي نیست، بهمین دلیل در آن عجله نمی کنند. انها هرگز قبل از 20 سالگی تن بـه ازدواج نمی دهند.

متولدین ماه ها چه زمانی عاشق می شوند و ازدواج می کنند؟

اما پس از این‌کـه جواب «بله» را گفتند، تازه زندگی شان آغاز می‌شود و شور و شوق لازم را برای ماجراجویی بـه همراه شریک زندگی شان بـه دست می آورند. آن ها دوست ندارند کـه تا قبل ازآن روز موعود دیگران را از تصمیم نهایی خود آگاه کنند. بنابر این اگر یک روز صبح بیدار شدید و شنیدید کـه متولدین این ماه تصمیم بـه ازدواج دارد، شوکه نشوید.

 

اردیبهشت: عروسی فضای باز در دهه 30 سالگی

برخلاف فروردینی ها، متولدین اردیبهشت افرادی هستند کـه کمتر خیالپردازی می کنند و بیشتر بـه واقعیت وابسته اند. آن ها امنیت و ثبات را ستایش می کنند.

متولدین ماه ها چه زمانی عاشق می شوند و ازدواج می کنند؟

بهتر اسـت کـه انها در دهه 30 سالگی خود ازدواج کنند، بدین علت کـه اول باید بـه دنبال شادی و آرامش در درون خود باشند، سپس آنرا در دیگری جست‌وجو کنند. بهترین فصل برای برگزاری جشن عروسی برای اردیبهشتی ها پاییز اسـت. انها دوست دارند کـه عروسی خودرا در فضایی باز و میان برگ هاي رنگی درختان جشن بگیرند.

 

خرداد: جشن عروسی پر از سورپرایز در 35 سالگی

با توجه بـه خصوصیت دو قطبی متولدین ماه خرداد، سخت اسـت کـه زمان دقیق ازدواج آن ها را حدس بزنیم. یک زمان انها از ازدواج مطمئن هستند و زمان دیگر تردید دارند.

متولدین ماه ها چه زمانی عاشق می شوند و ازدواج می کنند؟

آن ها سال هـای بسیاری را دراین تناقض دست و پا میزنند اما در نهایت بعد از 30 سالگی بـه ثبات دلخواه خود می‌رسند. اینطور میرسد کـه 35 سالگی ایده آل ترین سن برای پیوند آنهاست. انها افراد خلاقی هستند کـه دوست دارند جشنی پر از سورپرایز برپا کنند.

 

تیر: جشنی کاملا خانوادگی در اواسط دهه 20 سالگی

متولدین ماه تیر افرادی هستند کـه بـه دنبال سرپناه و امنیت اند. بهمین دلیل هم دوست دارند کـه هر چـه زودتر فرشته نگهبان خودرا پیدا کنند.

متولدین ماه ها چه زمانی عاشق می شوند و ازدواج می کنند؟

بـه محض این‌کـه آن ها درکنار فردی احساس امنیت کنند، عاشق اش می شوند، عشقی کـه بـه سادگی از بین نمیرود. از آنجا کـه آن ها عاشق خانواده اند، جشن خودرا نیز بسیار خصوصی و خانوادگی برگزار می کنند. عروسی مورد علاقه آن ها در فصل تابستان کـه زمان خوبی برای استراحت میهمان هاست، می‌باشد.

 

مرداد: جشن عروسی سال نو در 30 تا 40 سالگی

مردادی ها بـه عاشق پیشه ها مشهورند. آن ها دوست دارند کـه اول عاشق شوند سپس تصمیم بـه ازدواج بگیرند. بهمین دلیل زمان زیادی را صرف رابطه هاي خود می کنند کـه یکی از دلایل دیر ازدواج کردن آنهاست.

متولدین ماه ها چه زمانی عاشق می شوند و ازدواج می کنند؟

مردادی ها دوست دارند کـه عشق شان زبانزد خاص و عام باشد، عشقی کـه در شب عروسی نیز آشکار اسـت و دیگران رابه تحسین وا می دارد. شب عروسی متولدین این ماه جشنی بـه یاد ماندنی و رمانتیک اسـت بـه خصوص وقتی کـه مصادف با جشن سال نو باشد.

 

شهریور: جشنی زمستانی در اواخر دهه 20 سالگی

دیگران شـما را لجباز میخوانند اما مـا بـه خوبی میدانیم کـه این رفتار شـما نه لجبازی بلکه ثبات در رسیدن بـه تصمیمی اسـت کـه در سر دارید. فکرهای زیادی در سر شماست کـه دوست دارید هر چـه زودتر بـه انها برسید، بهمین دلیل اسـت کـه دوست ندارید عجولانه تصمیم بگیرید.

متولدین ماه ها چه زمانی عاشق می شوند و ازدواج می کنند؟

در اواخر 20 سالگی، زمانی کـه استقلال خود رابه دست آورده اید و یاد گرفتید کـه چگونه با جریان هاي مختلف خودتان را وفق دهید، بهترین زمان برای ازدواج شماست. شـما فردی ایده آلیستی هستید کـه دوست دارید همه ی چیز بـه بهترین شکل ممکن انجام شود. فصل زمستان بهترین زمان برای برگزاری جشن عروسی شماست.

 

مهر: عروسی تابستانه در اوایل دهه 20 سالگی

مهری ها عاشق سادگی و ثابت اند. آن ها یک جشن عروسی افسانه اي نمی‌خواهند بهمین دلیل هم زمانی کـه احساس کنند نیمه گم شده شان را پیدا کرده اند، بـه سرعت ازدواج می کنند کـه طبق معمول بین 20 تا 25 سالگی اسـت.

متولدین ماه ها چه زمانی عاشق می شوند و ازدواج می کنند؟

گرچه عروسی مجلل برای آن ها اهمیت چندانی ندارد اما بـه ظرافت و جزییات علاقه زیادی نشان می دهند. یک عروسی در فصل تابستان میتواند خواسته هاي آن ها را تبدیل بـه واقعیت کند.

 

آبان: عروسی مجلل بین 30 تا 40 سالگی

متولدین آبان عاشق تجملات اند و بـه تبع هم دوست دارند کـه در مهم‌ترین روز زندگی شان چون پرنسسی بدرخشند. انها برای آرزوهای خود ارزش زیادی قائلند بهمین دلیل تا فرد مورد علاقه شان را پیدا نکنند، تصمیم نمی‌گیرند.

متولدین ماه ها چه زمانی عاشق می شوند و ازدواج می کنند؟

آبانی ها زمان زیادی رابه آماده سازی مراسم عروسی خود اختصاص می دهند و همین موضوع عروسی انها را تبدیل بـه یکی از بـه یاد ماندنی ترین جشن ها هم برای خود و هم برای دیگران می کند.

 

آذر: جشنی بدون نقص در اوسط دهه 30 سالگی

متولدین آذر همیشه بـه دنبال تغییر و تنوعی در زندگی شان هستند. گرچه این خصوصیت مثبت اسـت اما در برخی شرایط مشکل ساز نیز می‌شود. انها بـه سادگی تن بـه رابطه هاي عاطفی نمی دهند و دوست دارند کـه بعد از کسب تجارب لازم، تصمیم جدی خودرا برای ازدواج بگیرند.

متولدین ماه ها چه زمانی عاشق می شوند و ازدواج می کنند؟

زمانی کـه صحبت از تدارکات مراسم عروسی میشود، ایده هاي زیاد و خلاقانه اي در سر آذری هاست. گرچه دراین شرایط تعداد زیادی از زوج ها گیج می شوند اما آذری ها کارشان را خوب بلدند. انها بـه دیگران اجازه دخالت نمی دهند بلکه خود برای یک جشن عروسی ایده آل و بی نقص برنامه ریزی می کنند.

 

دی: جشنی رمانتیک در اوایل دهه 20 سالگی

متولدین ماه دی دوست دارند کـه از طریق دوستان و اقوام خود مورد تعریف و تمجید قرار بگیرند بهمین دلیل از همان سال‌هـای اول جوانی رابطه اي عاطفی و جدی را آغاز می کنند. انها نه تنها دوست دارند کـه هر چـه زودتر تشکیل خانواده دهند بلکه بـه شدت هم بـه اطرافیان خود وفادارند.

متولدین ماه ها چه زمانی عاشق می شوند و ازدواج می کنند؟

بهمین دلیل احتمال این‌کـه در اوایل دهه 20 سالگی شان ازدواج کنند، زیاد اسـت. اما زمانی کـه صحبت از مراسم عروسی میشود، آن ها کمی دست و پایشان را گم می کنند. برای این منظور پیشنهاد می‌کنیم کـه اولویت هایشان را روی کاغذ بنویسند و طبق آن ها مرحله بـه مرحله پیش روند.

 

بهمن: جشنی بهاره بین 40 تا 50 سالگی

بهمنی ها دوست دارند کـه منحصر بفرد باشند، بهمین دلیل شیوه زندگی اي جز دیگران را در پیش می گیرند. آن ها عاشق مسافرت، کشف و اکتشاف و هیجان اند و دوست دارند کـه قبل از ازدواج تمام این تجارب رابه دست آورند.

متولدین ماه ها چه زمانی عاشق می شوند و ازدواج می کنند؟

متولدین این ماه سال از سنت ها بیزارند بهمین دلیل ازدواجی در سنین بالا را می پسندند. بهار فصلی رویایی برای آنهاست و یک جشن عروسی دراین فصل نیز برای انها بـه همان رویایی پیش خواهد رفت.

 

اسفند: جشنی در ماه کامل در سن 26 سالگی

اسفندی ها از تنهایی کينه دارند. از طرفی آن ها دوست دارند کـه با شریک زندگی شان بـه هر جایی قدم بگذارند، از طرف دیگر افرادی بـه شدت خیالباف هستند.

متولدین ماه ها چه زمانی عاشق می شوند و ازدواج می کنند؟

بنابر این بـه شرطی جواب مثبت می دهند کـه فرد مورد نظر بـه آرزوهایش احترام و وی را در رسیدن بـه انها یاری رساند. احتمال این‌کـه آن ها در سن 26 سالگی تصمیم قطعی خودرا بگیرند، زیاد اسـت. زمانی کـه صحبت از تاریخ عروسی می‌شود انها شبی رمانتیک مانند شبی کـه ماه کامل اسـت را انتخاب می کنند.