پارس ناز پورتال

قاصدک 24

مدل مو زنانه به سبک ملکه های سلطنتی تاریخ

مدل مو زنانه به سبک ملکه های سلطنتی تاریخ

مدل مو زنانه به سبک ملکه های سلطنتی تاریخ 

امروز سراغ زنان سلطنتی در طول تاریخ میرویم تا مدل موهاي آنان را مورد بررسی قرار دهیم برخی از بانوان خانواده هاي سلطنتی بسیار مدگرا بوده اند.مدل مو خوشگل یکی از مشخصه هاي اصلی زنان شیک پوش هست. در این مطلب به شما برترین مدل مو در میان زنان خانواده سلطنتی را معرفی میکنیم. در میان این زنان فرح پهلوی و کیت میدلتون هم قرار دارند.

 

مدل مو زنان خانواده سلطنتی یکی از مشخصه هاي اصلی زیبایی این زنان هست.

 

مدل مو گریس کلی «Grace Kelly» در سال 1995
مدل مو زنانه به سبک ملکه های سلطنتی تاریخمدل مو گریس کلی

 

مدل مو شاهدخت دایانا «Diana» در سال 1983
مدل مو زنانه به سبک ملکه های سلطنتی تاریخمدل مو شاهدخت دایانا «Diana» در سال 1981
مدل مو زنانه به سبک ملکه های سلطنتی تاریخمدل مو شاهدخت دایانا

 

مدل مو ملکه رانیا «Rania» از اردن در سال 1999
مدل مو زنانه به سبک ملکه های سلطنتی تاریخمدل مو شاهدخت مارگت «Margaret» در سال 1956
مدل مو زنانه به سبک ملکه های سلطنتی تاریخمدل مو شاهدخت مارگت

 

مدل مو شاهدخت ویکتوریا «Victoria» در سال 2017
مدل مو زنانه به سبک ملکه های سلطنتی تاریخمدل مو شاهدخت آن ماری «Anne Marie» در سال 1996
مدل مو زنانه به سبک ملکه های سلطنتی تاریخمدل مو شاهدخت آن ماری‎

 

مدل مو شاهدخت الیزابت «Elizabeth» در سال 1940

مدل مو زنانه به سبک ملکه های سلطنتی تاریخمدل مو شاهدخت راینا «Rania» در سال 2004
مدل مو زنانه به سبک ملکه های سلطنتی تاریخمدل مو شاهدخت راینا‎

 

مدل مو فرح پهلوی
مدل مو زنانه به سبک ملکه های سلطنتی تاریخمدل مو کیت میدلتون «Kate middleton» در سال 2012
مدل مو زنانه به سبک ملکه های سلطنتی تاریخمدل مو کیت میدلتون

 

مدل مو دیگر کیت میدلتون «Kate middleton» در سال 2012

مدل مو زنانه به سبک ملکه های سلطنتی تاریخ

مدل مو گریس کلی «Grace Kelly» در سال 1955
مدل مو زنانه به سبک ملکه های سلطنتی تاریخمدل مو گریس کلی‎

 

مدل مو شاهدخت سوفیا «Sofia» در سال 2007
مدل مو زنانه به سبک ملکه های سلطنتی تاریخ

مدل مو هاي زنان سلطنتی،مدل موی کیت میدلتون،مدل موی ملکه ثریا،مدل موی بانوان خانواده سلطنتی