پارس ناز پورتال

قاصدک 24

مراسم خنده دار عروس و دامادهای تایلند در تابوت

مراسم خنده دار عروس و دامادهای تایلند در تابوت

مراسم خنده دار عروس و دامادهای تایلند در تابوت

به گزارش مجله تفریحی پارس ناز در بخش هایي از تایلند عرف هاي بسیار عجیبی برای عروسی وجود دارد یکی از این عرف ها قرار گرفتن عروس و داماد درون تابوت برای دوری از بدشانسی ها می‌باشد مراسم عجیب این عروسی به وسیله راهبانی که معقتدند عروسی در تابوت زوج را از بد شانسی می رهاند اجرا می‌شود.

 

به عقیده آنان بازگرداندن مجدد فرد به زندگی برای او عشق حقیقی و رفاه به ارمغان آورده و آزار و آزار را از آنان دور نگاه می‌کند.در این مراسم راهبان عروس و داماد را درون تابوت خوابانده و با انداختن پارچه اي سفید بر روی انها ذکر هایي راکه مخصوص تشییع جنازه هست را میگویند

مراسم خنده دار عروس و دامادهای تایلند در تابوت

عروسی در تابوت راهبان معتقدند با این روش عروس و داماد از دنیای مرده ها بازگشته و وضع بهتری برای ادامه زندگی خواهند داشت.برداشتن ملحفه هاي سفید اشاره به زندگی اخیر بدون بدشانسی هست و می‌تواند تذکر برای زوجها جهت زندگی با واقعیتها باشد, و این که براساس فلسفه بودا, هیچ چیزی برای همه ي وقت دوام ندارد.