پارس ناز پورتال

مردان با گرفتن زن چهارم در عربستان هدیه دریافت کنند

مردان با گرفتن زن چهارم در عربستان هدیه دریافت کنند

مردان با گرفتن زن چهارم در عربستان هدیه دریافت کنند 

ازدواج با زنان متعدد در عربستان امری رایج است. مردان بـه خود اجازه می‌دهند که چندین زوجه اختیار کنند و از بابت هزینه ها نیز مشکلی ندارند چون ثروتمند هستند. یک استاد دانشگاه عربستانی پیشنهاد کرد آکادمی تعدد زوجات در عربستان تأسیس شود و در آن، طی یک ماه، سه زن را بـه عقد یک جوان درآورند.

 

خانم دکتر هوازن میرزا استاد دانشگاه ملک عبدالعزیز، در گفت و گویی تلویزیونی طرح خود را آن گونه توضیح می دهد که سن جوان مذکور باید بین ۲۵ تا ۳۵ سال باشد.هوازن میرزا تأکید کرد: در صورتی که جوان مذکور در ازدواج با سه زن «یک دوشیزه، یک مطلقه و یک بیوه» موفق عمل کند و فاقد مشکلات باشد آکادمی متعهد میشود پس از گذشته ۱۰ سال، در صورت رغبت جوان مذکور بـه وی، همسر چهارمی را بـه وی هدیه کند.

مردان با گرفتن زن چهارم در عربستان هدیه دریافت کنند

 بـه گزارش پارس ناز میرزا افزود که اندیشه “آکادمی تعدد [زوجات]” را برای زنان و دخترانی که آمادگی پذیرش آن را دارند مطرح کرده و این طرح بر زندگی همسران مذکور با یکدیگر در یک منزل استوار است.این استاد دانشگاه عربستانی افزود: این اندیشه بـه روش وقف اجرا میشود و سرمایه داران بـه عنوان یک طرح خیریه اقدام بـه تأمین مالی آن می‌کنند.

 

هوازن میرزا تصریح کرد: عده ای از بانوان در جامعه علاقه مندند در طول هفته فقط دو روز در کنار همسرشان باشند تا ازدواج مانند ایفای نقش اجتماعی و انجام مسئولیت هایشان نشود که این طرح برای آن ها مناسب است.