پارس ناز پورتال

رزرو آنلاین هتل

قاصدک 24

مردان و زنان در جشنواره عجیب بوسو مجارستان

مردان و زنان در جشنواره عجیب بوسو مجارستان

مردان و زنان در جشنواره عجیب بوسو مجارستان 

مردان و زنان مجارستانی در جشنواره بوسو شرکت می‌کنند تا زمستان فصل سرما و برف را بترسانند و در این راه خود را به اشکال مختلف درمی آورند. هر سال در مجارستان جشنی بر پا می‌شود به اسم فستیوال بوسو. در این فستیوال در روستای موهاچ در جنوب مجارستان مردها لباسهای پشمی به تن میکنند و ماسک هاي عجیب و خوفناک دست ساز میپوشند تا زمستان را بترسانند.

 

مجارستانی ها به انها بوسو می‌گویند. در کنار بوسوها افرادی میباشند که پیروانشان میباشند و جنکلز اسم دارند. انها به منزل هاي مردم میروند و در روستا سر و صدا راه می‌اندازند و سکوت روستا را در هم می شکنند. این مراسم مجارستانی در لیست میراث فرهنگی معنوی یونسکو ثبت شده هست.

مردان و زنان در جشنواره عجیب بوسو مجارستان

مردان و زنان در جشنواره عجیب بوسو مجارستان

مردان و زنان در جشنواره عجیب بوسو مجارستان

مردان و زنان در جشنواره عجیب بوسو مجارستان

مردان و زنان در جشنواره عجیب بوسو مجارستان

مردان و زنان در جشنواره عجیب بوسو مجارستان

مردان و زنان در جشنواره عجیب بوسو مجارستان

مردان و زنان در جشنواره عجیب بوسو مجارستان

مردان و زنان در جشنواره عجیب بوسو مجارستان

مردان و زنان در جشنواره عجیب بوسو مجارستان

مردان و زنان در جشنواره عجیب بوسو مجارستان

مردان و زنان در جشنواره عجیب بوسو مجارستان

مردان و زنان در جشنواره عجیب بوسو مجارستان

مردان و زنان در جشنواره عجیب بوسو مجارستان

مردان و زنان در جشنواره عجیب بوسو مجارستان

مردان و زنان در جشنواره عجیب بوسو مجارستان

مردان و زنان در جشنواره عجیب بوسو مجارستان

مردان و زنان در جشنواره عجیب بوسو مجارستان

مردان و زنان در جشنواره عجیب بوسو مجارستان

درمورد جشنواره بوسو مجارستان،

مردان و زنان در جشنواره عجیب بوسو مجارستان

مردان و زنان در جشنواره عجیب بوسو مجارستان

مردان و زنان در جشنواره عجیب بوسو مجارستان

فستیوال بوسو مجارستان،

مردان و زنان در جشنواره عجیب بوسو مجارستان

فستیوال بوسو پاییزی

مردان و زنان در جشنواره عجیب بوسو مجارستان

جشنواره بوسو زمستانی،