پارس ناز پورتال

قاصدک 24

مردی که موش ها رو زنده زنده می خورد

مردی که موش ها رو زنده زنده می خورد

مردی که موش ها رو زنده زنده می خورد

در ادامه خوردن موجوداتی مثل مورچه و عقرب و حتی مار,اکنون نوبت به خوردن موش رسیده است و این مرد چینی موش ها را زنده می خورد. یک ویدیو در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته شد که در آن نشان داده می‌شود که یک مرد به راحتی یک بشقاب موش می‌خورد.
مردی که موش ها رو زنده زنده می خورددر این کلیپ، دوربین بشقابی را نشان می دهد که چند بچه موش در آن هستند.این مرد موش‌ها را با چاپستیک می‌گیرد، آن‌ها را در سس سویا غوطه‌ور می‌کند و سپس آن‌ها را در دهان خود می گذارد و با دندان گاز می‌زند.
مردی که موش ها رو زنده زنده می خوردگفته می‌شود این ویدیو در چین گرفته شده است.
مردی که موش ها رو زنده زنده می خوردبعد از انتشار این ویدیو در فضای مجازی ، یک طرفدار رعایت حقوق حیوانات از این مرد شکایت کرد و شهرت او را به شدت مورد سرزنش قرار داد.