پارس ناز پورتال

جستجو در پارس ناز

این مرد اندام های جنسی خود را شکل بیگانگان کرده

این مرد اندام های جنسی خود را شکل بیگانگان کرده

این مرد اندام های جنسی خود را شکل بیگانگان کرده

وینی یک آرایشگر 22 ساله اهل لس آنجلس می‌باشد که تا کنون بیش از 100 عمل جراحی پلاستک انجام داده هست تا شبیه بیگانگان شود. وی میگوید پس از برداشتن ناف, نوک سینه ها و اندام هاي جنسی مردانه خود دیگر نه زن هست و نه مرد.

 

تصاویر خفن و عجیب این آرایشگر و تغییر چهره او

این مرد اندام های جنسی خود را شکل بیگانگان کرده

این مرد اندام های جنسی خود را شکل بیگانگان کرده

مردی که اندام هاي جنسی خود را درآورد تا شکل بیگانگان شود

این مرد اندام های جنسی خود را شکل بیگانگان کرده

این مرد اندام های جنسی خود را شکل بیگانگان کرده