پارس ناز پورتال

این مرد سیاه پوست با صابون سفید پوست شد

این مرد سیاه پوست با صابون سفید پوست شد

این مرد سیاه پوست با صابون سفید پوست شد 

آیا باورتان می‌شود که یک مرد سیاه پوست با بهره گیری از صابون بتواند خود را به یک فرد سفید پوست تبدیل کند. ما به شما خواهیم گفت. یک جوان آمریکایی و ستاره ي رسانه هاي اجتماعی به اسم “فرانک وایت” توانست با بهره گیری از یک نوع صابون در یک پروسه چند ساله رنگ پوست خود را از سیاه به سفید تبدیل کند.

این مرد سیاه پوست با صابون سفید پوست شد

وایت ستاره ي ۲۸ ساله ي یوتیوب می‌گوید: “خیلی خوشحالم پس از سال ها زحمت بالأخره به نتیجه رسیدم”.او از کودکی برای تغییر رنگ پوستش تلاش هاي زیادی نموده و اینک رنگ پوست او به طور کامل تغییر کرده هست

این مرد سیاه پوست با صابون سفید پوست شد

او میگوید در ابتدا می‌خواستم رنگ پوستم را تلطیف و سیاهی آن را کمرنگ تر کنم و حتی خودم محلول هاي شیمیایی خاصی را ابداع کرده ام. فرانک وایت ادعا می‌کند که محلول هاي او کاملا بی خطر میباشند.

این مرد سیاه پوست با صابون سفید پوست شد

واکنش به این تغییر رنگ خودخواسته در شبکه های مجازی هم چنان ادامه دارد و بسیاری کار وی را مورد انتقاد قرار داده و گفته اند که گذشته از تغییر رنگ قیافه ي بهتری داشته هست و بهتر بود همان شکلی می‌ماند تا محبوبیت او نیز تداوم پیدا می‌کرد.

این مرد سیاه پوست با صابون سفید پوست شد

روشن کردن پوست،محلول شیمیایی روشن کردن پوست،سفید کردن رنگ پوست،درمورد رنگ پوست،سفیدتر کردن رنگ پوست سیاه پوست