پارس ناز پورتال

درمان بواسیر ، شقاق و یا یبوست
قاصدک 24

این مرد معلق جاذبه زمین را شکست داده است

این مرد معلق جاذبه زمین را شکست داده است

این مرد معلق جاذبه زمین را شکست داده است 

جاذبه زمین همه کره زمین را تحت نیروی خود دارد و به سوی خودش می کشد اما گویا این مرد آلمانی توانسته بر این قدرت پیروز شود. مردی که بر قوانین نیوتن پیروز شده است و توانسته است با معلق کردن خودش در هوا مردم را شگفت زده و مبهوت کند.عکس های این مطلب یک فرد آلمانی بنام Johan Lorbeer است که در هنگام هنرنمایی در چند خیابان نشان می دهد.
این مرد معلق جاذبه زمین را شکست داده است او هنرپبشه ای هست که به شیوه ای منحصر بفرد در کوچه ها و خیابان ها هنر خود را به بینندگان عرضه می دارد
این مرد معلق جاذبه زمین را شکست داده استاو بخاطر حرکات آهسته ، آرام و خارق العاده ای که انجام می دهد معروف شده است و بنامهای Tarzan و Proletarian Mural در آلمان شهرت یافته است بدین دلیل که اکثر اثرات هنری او حرکاتی است که افراد عادی قادر به انجام آن نیستند
این مرد معلق جاذبه زمین را شکست داده استاین هنرمند آلمانی با کارهای ایستاده و ثابتی که در ارتفاع خاصی انجام می دهد بنظر میرسد فراتر از قانون جاذبه عمل می نماید چرا که او برای ساعتها هنر خودش را بطور زنده در بین جمعیت مردم رهگذر انجام میدهد و در حالت های باورنکردنی توانایی آن را دارد که بشکل مجسمه بالاتر از سطح زمین قرار گرفته و بینندگان خودش را شگفت زده کند
این مرد معلق جاذبه زمین را شکست داده استتماشاچیان حیرت زده ، مشتاق برقراری ارتباط مستقیم با او هستند و آرزو دارند از اسرار پر رمز و راز این انسان فوق العاده اطلاعات بیشتری کسب کرد.