پارس ناز پورتال

مرد هندی که بدون عروس و تنهایی به ماه عسل رفت

مرد هندی که بدون عروس و تنهایی به ماه عسل رفت

مرد هندی که بدون عروس و تنهایی به ماه عسل رفت 

زوج هندی در آخرین لحظه مسافرتشان فهمیدند که پاسپورت زن مشکل دارد و نمی تواند به مسافرت بیاید و مرد تنهایی به ماه عسل رفت. عکاس هندی بعد از ازدواج برنامه سفر به ایتالیا را می‌چیند تا همراه با همسرش به ماه عسل برود اما در آخرین لحظات همسر او متوجه می‌شود که پاسپورتش باطل شده است.

مرد هندی که بدون عروس و تنهایی به ماه عسل رفتبا این حال مرد جوان سفر را از دست نمی‌دهد و تصمیم می‌گیرد به تنهایی به ایتالیا سفر کند البته با عکسی از همسرش در کنار خود!او در هواپیما زمانی که روی صندلی نشسته عکسی از خود و همسرش منتشر می‌کند و روی فیس بوک می‌گذارد و ماجرا را شرح می‌دهد.

 

این عکس بازدیدکنندگان بسیاری داشته و در نهایت به دست وزیر امور خارجه هند هم می‌رسد. سوشاما ساواراج برایش پیام می‌گذارد که همسرت با بنده تماس بگیرد تا پاسپورتش را درست کنم و بتوانید هر دو با هم به سفر بروید.

 

هر دو زوج خوشحال این کار را می‌کنند و پاسپورت همسر مرد برای روز بعد مهیا می‌شود. با رسیدن به ایتالیا مرد مجدد برای وزیر پیام می‌فرسد که همسرم نیاز به ویزا هم دارد و اگر خودمان بخواهیم این کار را بکنیم تا پایان ماه عسل طول خواهد کشید. این دو زوج همچنان منتظر جواب وزارت خانه هستند.

مرد هندی که بدون عروس و تنهایی به ماه عسل رفت

مرد هندی که بدون عروس و تنهایی به ماه عسل رفت

مرد هندی که بدون عروس و تنهایی به ماه عسل رفت