پارس ناز پورتال

قاصدک 24

مرد 71 ساله عاشق زن 114 ساله شد

مرد 71 ساله عاشق زن 114 ساله شد

مرد 71 ساله عاشق زن 114 ساله شد 

مرد 71 ساله چینی برای ابراز علاقمندی خود به زن 114 ساله تلاش زیادی کرد و در انتها توانست با این زن ازدواج کند. پیرمرد 71 ساله وقتی خانم 114 ساله را در خانه سالمندان دید، یک دل نه صد عاشق او شد و بلافاصله تقاضای ازدواج کرد، اما برای شنیدن پاسخ مثبت نزدیک به یکسال به انتظار نشست.

 

آقای چانگ زمانی که به دلیل تصادف با قطار و از کارافتادگی به خانه سالمندان در ایالت باچو چین منتقل شد، نخستین کسی که توجه او را جلب کرد پیرزن 114 ساله بود که با وجود 43 سال اختلاف سن تصمیم گرفت با او ازدواج کند.

 

مراسم ازدواج این دو در خانه سالمندان و در حضور افراد فامیل، کارکنان و سایر پیرزن ها و پیرمردهای ساکن خانه سالمندان برگزار شد.

مرد 71 ساله عاشق زن 114 ساله شد

مرد 71 ساله عاشق زن 114 ساله شد