پارس ناز پورتال

قاصدک 24

وقتی مرگ از یک قدمی افراد خوش شانس می گذرد

وقتی مرگ از یک قدمی افراد خوش شانس می گذرد

وقتی مرگ از یک قدمی افراد خوش شانس می گذرد 

بعضی اوقات هست که مرگ از بیخ گوش ما عبور می‌کند تا هشداری باشد برای اینکه روی زمین ماندگار نیستیم،از طرفی هم خوش شانسی به ما روکرده هست که نمردیم. این روزها به لطف دسترسی دائم به اینترنت و فضای مجازی، اضافه بر آگاهی از اخبار و رویدادها، عکسهای و ویدئوهای متنوعی هم میان کاربران دست به دست می‌شود که بعضی از آنها صرفا جنبه سرگرمی داشته و بعضی نیز موجب تعجب بیش از حد بیننده می‌شود.

 

از جمله باید به عکسهای اثبات یا متحرکی اشاره کرد که خوش شانسی بیش از حد بعضی از انسان ها را به عکس کشیده اند؛ ویدئوهایی که نشان میدهند، فرد تا یک قدمی مرگ رفته و سالم به جهان بازگشته.مشابه هاي زیادی از این عکسهای را می‌توانید در اینترنت پیدا کنید اما ما در این مقاله، ۱۱ عکس اثبات و متحرک را برایتان گزینش کرده ایم که دیدنشان نوعی دلهره در دل انسان ایجاد میکنند.

وقتی مرگ از یک قدمی افراد خوش شانس می گذرد

بدون شک مشاهده صحنه ي پرواز تبر و افتادن روی شیشه خودرو در حالیکه در بزرگراه در حال رانندگی هستید، چیزی نیست که هر روز شاهد آن باشید.

وقتی مرگ از یک قدمی افراد خوش شانس می گذردوقتی هنوز عمرتان به دنیاست.

وقتی مرگ از یک قدمی افراد خوش شانس می گذردحتی یک درصد هم نمیتوان تصور کرد که ریزش یک ساختمان می‌تواند چنین خطر بزرگی در پی داشته باشد.

وقتی مرگ از یک قدمی افراد خوش شانس می گذردوقتی هنوز لطف خدا شامل حال شماست!

وقتی مرگ از یک قدمی افراد خوش شانس می گذردافتادن این درخت اگر موجب مرگ کسی نمی شد، می توانست خسارات هنگفتی بر جای بگذارد. اما قوس و خمیدگی آن باعث شد تا به هیچ شیء یا فردی آسیب نرسد

وقتی مرگ از یک قدمی افراد خوش شانس می گذرد

این بار هم خمیدگی تنه یک درخت، باعث شد حتی یک خط هم روی خودرو نیفتد.

وقتی مرگ از یک قدمی افراد خوش شانس می گذرداین تمساح هست؟

وقتی مرگ از یک قدمی افراد خوش شانس می گذرد

بله، بدون شک!

وقتی مرگ از یک قدمی افراد خوش شانس می گذرد

برترین تصمیم راننده این بوده که از خودرو بیرون بپرد زیرا در صورت اصابت به این دیوار سنگی، بدون شک جانش را از دست می داده.

وقتی مرگ از یک قدمی افراد خوش شانس می گذرد

این عکس حقیقی از مرد خوش شانسی هست که در حادثه تصادف در بزرگراه، ماشینش در بین دو تریلر بزرگ له شده اما خودش جان سالم به در برده هست. تنها آسیب وارد شده به وی چند خراش روی دست و صورت بوده.

وقتی مرگ از یک قدمی افراد خوش شانس می گذرد

در فاصله یک میلی متری از کزاز

وقتی مرگ از یک قدمی افراد خوش شانس می گذرد

وقتی زمین زیر پای شما به طور ناگهانی و بدون هیچ دلیلی ریزش می‌کند و همچنان زنده میمانید!