پارس ناز پورتال

رزرو آنلاین هتل
قاصدک 24

مسابقات جذاب کشتی با بدن های روغنی در ترکیه

مسابقات جذاب کشتی با بدن های روغنی در ترکیه

مسابقات جذاب کشتی با بدن های روغنی در ترکیه 

سالیان متمادی هست که بر زمینه یک عرف قدیمی در ترکیه ورزشی مهیج با نام کشتی رواج دارد که بدن شرکت کنندگان در آن روغن زده شده هست. کشتی با روغن نوعی ورزش سخت هست که کشتی گیران بدن خود را با روغن زیتون می پوشانند و با یکدیگر کشتی میگیرند.
مسابقات جذاب کشتی با بدن های روغنی در ترکیه

این کشتی در کشور ترکیه متداول بوده و از ورزش Sport هاي ملی و سنتی به شمار می‌رود.کشتی گیران در شهر «ادیرن» با یکدیگر مبارزه می‌کنند و برنده میدان می‌تواند کمربند طلایی به ارزش 50 هزار لیر«10800 پوند» را از آن خود کند.
مسابقات جذاب کشتی با بدن های روغنی در ترکیه

مسابقات جذاب کشتی با بدن های روغنی در ترکیه

مسابقات جذاب کشتی با بدن های روغنی در ترکیه

مسابقات جذاب کشتی با بدن های روغنی در ترکیه

مسابقات جذاب کشتی با بدن های روغنی در ترکیه

مسابقات جذاب کشتی با بدن های روغنی در ترکیه

مسابقات جذاب کشتی با بدن های روغنی در ترکیه

مسابقات جذاب کشتی با بدن های روغنی در ترکیه

مسابقات جذاب کشتی با بدن های روغنی در ترکیه

مسابقات جذاب کشتی با بدن های روغنی در ترکیه

مسابقات جذاب کشتی با بدن های روغنی در ترکیه

مسابقه کشتی سنتی در ترکیه،رقابت هاي کشتی در ترکیه،کشتی سنتی مردم ترکیه،ترکیه و سنت هاي ورزشی دیدنی

مسابقات جذاب کشتی با بدن های روغنی در ترکیه

مسابقات جذاب کشتی با بدن های روغنی در ترکیه

سالهاست که این سنت از خانواده اي به خانواده دیگر منتقل شده و حتی نوجوانان نیز در آن شرکت داشته اند.در طول مسابقات 60 کشتی گیر واجد شرایط در طول مسابقه حضور پیدا میکنند و رقابت تنگاتنگی با یکدیگر دارند.