پارس ناز پورتال

درباره مسجد جامع شافعی و کجا قرار دارد؟

درباره مسجد جامع شافعی و کجا قرار دارد؟

درباره مسجد جامع شافعی و کجا قرار دارد

مسجد جامع شافعی مسجد جامع اهل سنت در شهر کرمانشاه هست که در راسته بازار کرمانشاه «تاریکه بازار» قرار دارد.این مسجد از یک سو به میدان جوانشیر و از جانب دیگر به تاریکه بازار منتهی میشود و در محلی که پیش‌تر زائرسرا بوده توسط تعدادی از خیرین اهل سنت به سرپرستی مرحوم حاج ملاسید حسین مسعودی خریداری و احداث شد.

درباره مسجد جامع شافعی و کجا قرار دارد؟

امروزه تنها در بنای تازه مسجد که در کنار بنای قدیمی و به سبک مساجد ترکیه ساخته شده هست نماز برگزار می شود.

 

مسجد جامع شافعی در سال «1324» تأسیس شده هست ملامحمد ربیعی، که در جریان قتل‌هاي زنجیره‌اي کشته شد. در سفر علمای اهل سنت استان کرمانشاه به عربستان و ملاقات با عبد العزیز آل شیخ مفتی اعظم عربستان خرج تعمیر و نوسازی این مسجد توسط خیرین اهل سنت عربستان فراهم سازی شد.

درباره مسجد جامع شافعی و کجا قرار دارد؟

طبق بررسی هاي می داني اهل سنت و جماعت استان کرمانشاه حدود چهل و شش در صد از جمعیت استان را تشکیل میدهند اهل سنت در مناطق شهر کرمانشاه , پاوه , جوانرود , ثلاث باباجانی , نوسود , روانسر و… به صورت وسیع زندگی میکنند . شمار مساجد اهل سنت 502 مسجد هست.

درباره مسجد جامع شافعی و کجا قرار دارد؟

تصاویر مسجد جامع شافعی

درباره مسجد جامع شافعی و کجا قرار دارد؟