پارس ناز پورتال

قاصدک 24

مضحک ترین لباس های دنیا را ببینید

مجموعه : مدل لباس جدید
مضحک ترین لباس های دنیا را ببینید

مضحک ترین لباس های دنیا را ببینید 

بعضی اوقات طراحان مد دچار توهم شده و بعضی مدلهای طنز را روانه بازار می‌کنند مثل مدلهای زیر که واقعا مضحک میباشند.  مد گاهی میتواند بسیار مسخره و احمقانه باشد و ما واقعا نباید از مشاهده هیچ چیزی در آن شگفت زده شویم. اما در این آلبوم عکس از آیتم‌هاي مد، اگر تن‌ها یک چیز وجود داشته باشد، تعجب آور بودنشان هست! در این جا مسخره‌ترین لباس هایي را می بینید که درحال فروش میباشند و عجیب‌تر این که خریده هم میشوند.

مضحک ترین لباس های دنیا را ببینید

مضحک ترین لباس های دنیا را ببینید

مضحک ترین لباس های دنیا را ببینید

مضحک ترین لباس های دنیا را ببینید

مضحک ترین لباس های دنیا را ببینید

مضحک ترین لباس های دنیا را ببینید

مضحک ترین لباس های دنیا را ببینید

مضحک ترین لباس های دنیا را ببینید

مضحک ترین لباس های دنیا را ببینید

مضحک ترین لباس های دنیا را ببینید

مضحک ترین لباس های دنیا را ببینید

مضحک ترین لباس های دنیا را ببینید

مضحک ترین لباس های دنیا را ببینید

مضحک ترین لباس های دنیا را ببینید

مضحک ترین لباس های دنیا را ببینید

مضحک ترین لباس های دنیا را ببینید

لباسهای طنز،لباسهای طنز،لباسهای طنز تن افراد،مدلهای لباس طنز،مدلهای لباس مسخره،لباس طنز طنز

مضحک ترین لباس های دنیا را ببینید