پارس ناز پورتال

رزرو آنلاین هتل
قاصدک 24

معمای الپمپیادی افراد و زبان های مختلف

معمای الپمپیادی افراد و زبان های مختلف

معمای الپمپیادی افراد و زبان های مختلف 

اگر اهل معما و تست هاي هوش سخت هستید میتوانید به معمای امروز ما مراجعه کنید تا حسابی ذهنت ان را محک بزنید. از صد مهمان که در جشنی شرکت کرده‌اند، 90 نفر اسپانیایی حرف میزنند، 80 نفر ایتالیایی و 75 نفر هم به زبان ماندارین صحبت میکنند.

 

دستکم چند نفر دراین مهمانی هستند که به هر سه زبان صحبت میکنند؟ یا به عبارتی کم‌ترین تعدادی که به هر سه زبان حرف میزنند، چقدر است؟

****

****

****

****

****

****

****

****

****

****

****

****

****

****

****

****

****

****

****

****

****

****

****

****

****

****

****

****

پاسخ معمای چند نفر به سه زبان حرف میزنند:

 

45 نفر.

 

اگر میخواستیم بدانیم حداکثر چند نفر ممکن است به سه زبان صحبت کنند پاسخ 75 بود. یعنی تمام کسانی که به زبان ماندارین حرف میزنند، جزو ۹۰ نفر اسپانیایی‌زبان و ۸۰ نفر ایتالیایی‌دان هم هستند.

 

اما سوال این است که کمترین تعداد کسانی که ممکن است به سه زبان حرف بزنند چند نفر است.

 

ده نفر نمیتوانند اسپانیایی حرف بزنند، 20 نفر زبان ایتالیایی بلد نیستند و 25 نفر هم ماندارین نمیدانند.

 

برای پاسخ به این سوال باید فرض کنیم که آن ده نفر، 20 نفر و 25 نفر، همه ی آدم‌هاي جدایی هستند و اشتراکی باهم ندارند. بنابر این ممکن است 55 نفر «جمع این سه شماره» در مهمانی باشند که در صحبت کردن به یکی از زبان‌ها مشکل داشته باشند.

 

دراین حالت میتوان مطمئن بود که دستکم 45 نفر هستند که به هر سه زبان حرف میزنند.