پارس ناز پورتال

ملخ خوردن مجری های زن در برنامه زنده تلویزیونی

مجموعه : مجله خبری روز
ملخ خوردن مجری های زن در برنامه زنده تلویزیونی

ملخ خوردن مجری های زن در برنامه زنده تلویزیونی 

شبکه من و تو برای تظاهر اکثر و جلب بیننده دست به هرکاری میزند، حتی خوردن ملخ توسط مجریان در برنامه زنده تلویزیونی.شبکه پارسی زبان و ضد فرهنگی من و تو از همان ابتدای فعالیت خود اقدام به تغییر سبک زندگی و فرهنگ خانواده هاي ایرانی نموده هست.و مهم‌ترین برنامه و هدف این شبکه تغییر دیدگاه خانواده هاي ایرانی به سمت زندگی بی بند و بار غربی بوده.

 

مجریان این شبکه که کارنامه و قبل انها کاملا از بی بند و باری انها داستان دارد تابع تصیمیم هاي مسئولین این شبکه هستند.شمار زیادی از انها برای دریافت دستمزد ناچیزی که از این شبکه دریافت می‌کنند مجبور می‌شوند حتی نیاز جنسی مسئولین این شبکه را هم برطرف کنند!

 

به گزارش پارس ناز، حال دو زن مجری شبکه من و تو روز قبل در حرکتی چندش اور در برنامه زنده اقدام به خوردن ملخ کرد که در شبکه های مجازی انعکاس فراوانی داشت.شمار زیادی از کاربران شبکه هاي مجازی با حمله به صفحات انها نوشتند که برای پول دست به هر کار بی شرمانه اي نزنید.در ادامه فیلم و تصویر هاي ملخ خوردن مجریان شبکه من و تو را دیدن می‌کنید.

ملخ خوردن مجری های زن در برنامه زنده تلویزیونی

ملخ خوردن مجریان زن من و تو،ملخ خوری مجری هاي مشهور شبکه من و تو،ملخ خوردن مجری هاي مشهور

ملخ خوردن مجری های زن در برنامه زنده تلویزیونی