پارس ناز پورتال

منابع آزمون نظام مهندسی عمران منتشر شد

منابع آزمون نظام مهندسی عمران منتشر شد

آزمون نظام مهندسی، یکی از مراحل مهم برای اخذ مجوز مهندسی است. این آزمون شامل حوزه‌های مختلف مهندسی مانند عمران، برق، مکانیک و … می‌شود. داوطلبان برای شرکت در این آزمون باید مطالب مربوطه را یاد بگیرند تا بتوانند به خوبی برای این آزمون آماده شوند.

 

در اینجا قصد داریم منابع معرفی شده از سوی معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی را برای هر 3 صلاحیت رشته عمران (اجرا- نظارت- محاسبات) بررسی کنیم:

 

منابع آزمون نظام مهندسی رشته عمران اجرا

 

جالب است بدانید که از نظر تعداد منابع، آزمون اجرا بیشترین تعداد منابع را دارد. در واقع مباحث مورد مطالعه برای آزمون محاسبات، نظارت و اجرا یکسان است اما تعداد منابع آن ها با هم متفاوت می باشد.

 

به عنوان مثال برای آمادگی در آزمون محاسبات نظام مهندسی، مطالعه منابع مرتبط با آزمون نظارت و اجرا بسیار کمک‌کننده است اما باید توجه داشت که سطح و نوع سؤالات آزمون محاسبات با آزمون‌های نظارت و اجرا بسیار متفاوت می باشد زیرا در آزمون‌های نظارت و اجرا، سوالات محاسباتی کمتر و آسان‌تر از آزمون محاسبات مطرح می‌شود.

 

بنابراین برای کاهش استرس و دغدغه، پس از ثبت نام، داوطلبان می‌توانند منابع آزمون نظام مهندسی را مطالعه کرده و به موقع آمادگی لازم را کسب نمایند. منابع معرفی شده از سوی معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی برای رشته عمران اجرا به شرح زیر می باشد:

 

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرائی آن (۱۳۹۰) و تصویب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ 94/12/05 هیات وزیران در مورد اصلاح موادی از آئین‌نامه اجرایی قانون و نظامنامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان

 

• مبحث دوم (نظامات اداری)- ۱۳۸۴
• مبحث سوم (حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حریق)- ۱۳۹۵ (دانلود غلط‌نامه)
• مبحث چهارم (الزامات عمومی ساختمان) -۱۳۹۶
• مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌های ساختمانی) -۱۳۹۶
• مبحث ششم (بارهای وارد بر ساختمان) -۱۳۹۸
• مبحث هفتم (ژئوتکنیک و مهندسی پی) -۱۴۰۰
• مبحث هشتم (طرح و اجرای ساختمان‌های با مصالح بنایی) -۱۳۹۸
• مبحث نهم (طرح و اجرای ساختمان‌های بتن‌آرمه) -۱۳۹۹ – دانلود غلط‌نامه
• مبحث دهم (طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی) -۱۳۹۲ (دانلود غلط‌نامه)
• مبحث یازدهم (طرح و اجرای صنعتی ساختمان‌ها)- ۱۴۰۰
• مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا)- ۱۳۹۲
• مبحث سیزدهم (طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان‌ها) –۱۳۹۵- دانلود غلط‌نامه
• مبحث چهاردهم (تأسیسات مکانیکی) –۱۳۹۶ – (دانلود غلط‌نامه)
• مبحث شانزدهم (تأسیسات بهداشتی) –۱۳۹۶
• مبحث هفدهم (لوله‌کشی گاز طبیعی) –۱۳۸۹ (دانلود غلط‌نامه)
• مبحث هجدهم (عایق‌بندی و تنظیم صدا)- ۱۳۹۶
• مبحث نوزدهم (صرفه‌جوئی در مصرف انرژی)- ۱۳۹۹
• مبحث بیستم (علائم و تابلوها)- ۱۳۹۶
• مبحث بیست و یکم (پدافند غیرعامل)- ۱۳۹۵
• مبحث بیستم و دوم (مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها)- ۱۳۹۲
• آئین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰) ویرایش چهارم و اصلاحیه مربوطه و پیوست ششم آن
• راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان‌های فولادی (بخش‌های نظارت و اجرا)- ۱۳۹۰
• مکانیک خاک، گودبرداری و پی سازی و سازه‌های نگهبان
• روش‌ها و جزئیات اجرایی ساختمان
• قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی مرتبط با انواع قراردادها و پیمان‌ها
• قوانین مرتبط با صنعت بیمه و مالیات و کار
• مدیریت ساخت و نظام برنامه‌ریزی و کنترل پروژه
• ماشین‌آلات ساختمانی و آشنایی با نحوه عملکرد، بهره‌برداری و نگهداری آنها
• مقررات، قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با ساخت و سازها
• استاتیک، مقاومت مصالح و تحلیل سازه‌ها و طراحی سازه‌های فولادی و بتنی (در حد اطلاعات دانشگاهی)
• ضوابط و مقررات مربوط به نظام فنی و اجرایی کشور

 

• تذکر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان می‌باشد.

 

 تذکر۲: در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملّی ساختمان و سایر مدارک فنی و یا کتاب‌های راهنمای مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاک عمل خواهد بود.

• تذکر۳: به غیر از ویرایش‌های یاد شده در مباحث مقررات ملّی ساختمان اشاره شده در فوق، برای سایر مدارک و منابع فنی اعلام شده آخرین نسخه معتبر ملاک عمل خواهد بود.

• تذکر۴: به همراه داشتن جداول پروفیل‌های ساختمانی در جلسه‌ی آزمون الزامی است.

• تذکر۵: در صورت وجود راهنما برای مباحث مقررات ملی ساختمان اشاره شده در موارد فوق، این راهنما هم جز مواد آزمون محسوب می‌شود.

 

منابع آزمون نظام مهندسی رشته عمران نظارت

 

• قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرائی آن (۱۳۹۰) و تصویب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ 94/12/05 هیات وزیران در مورد اصلاح موادی از آئین‌نامه اجرایی قانون و نظامنامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان

 

• مبحث دوم (نظامات اداری)- ۱۳۸۴
• مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌های ساختمانی)- ۱۳۹۶
• مبحث ششم (بارهای وارد بر ساختمان)-۱۳۹۸
• مبحث هفتم (ژئوتکنیک و مهندسی پی)- ۱۴۰۰
• مبحث هشتم (طرح و اجرای ساختمان‌های با مصالح بنایی)- ۱۳۹۸
• مبحث نهم (طرح و اجرای ساختمان‌های بتن‌آرمه)- ۱۳۹۹ – دانلود غلط‌نامه
• مبحث دهم (طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی)- ۱۳۹۲ (دانلود غلط‌نامه)
• مبحث یازدهم (طرح و اجرای صنعتی ساختمان‌ها)- ۱۴۰۰
• مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا)- ۱۳۹۲
• مبحث نوزدهم (صرفه‌جوئی در مصرف انرژی)- ۱۳۹۹
• مبحث بیست و یکم (پدافند غیرعامل)- ۱۳۹۵
• مبحث بیست و دوم (مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها)- ۱۳۹۲
• آئین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰) ویرایش چهارم و اصلاحیه مربوطه و پیوست ششم آن
• راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان‌های فولادی (بخش‌های نظارت و اجرا)- ۱۳۹۰
• استاتیک، مقاومت مصالح، تحلیل سازه‌ها و طراحی سازه‌های فولادی و بتنی (در حد اطلاعات دانشگاهی)
• روش‌ها و جزئیات اجرایی ساختمان
• مکانیک خاک، گودبرداری، پی سازی و سازه‌های نگهبان
• مقررات، قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با ساخت و سازها
• قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی مرتبط با انواع قراردادها و پیمان‌ها

 

• تذکر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان می‌باشد.

• تذکر۲: در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملّی ساختمان و سایر مدارک فنی و یا کتاب‌های راهنمای مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاک عمل خواهد بود.

• تذکر۳: به غیر از ویرایش‌های یاد شده در مباحث مقررات ملّی ساختمان اشاره شده در فوق، برای سایر مدارک و منابع فنی اعلام شده آخرین نسخه معتبر ملاک عمل خواهد بود.

 تذکر۴: به همراه داشتن جداول پروفیل‌های ساختمانی در جلسه‌ی آزمون الزامی است.

• تذکر۵: در صورت وجود راهنما برای مباحث مقررات ملی ساختمان اشاره شده در موارد فوق، این راهنما هم جز مواد آزمون محسوب می‌شود.

 

منابع آزمون نظام مهندسی رشته عمران محاسبات

 

• مبحث ششم (بارهای وارد بر ساختمان)- ۱۳۹۸
• مبحث هفتم (ژئوتکنیک و مهندسی پی)- ۱۴۰۰
• مبحث هشتم (طرح و اجرای ساختمان‌های با مصالح بنایی)- ۱۳۹۸
• مبحث نهم (طرح و اجرای ساختمان‌های بتن‌آرمه)- ۱۳۹۹ – دانلود غلط‌نامه
• مبحث دهم (طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی)- ۱۳۹۲ (دانلود غلط‌نامه)
• آئین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰) ویرایش چهارم و اصلاحیه مربوطه
• استاتیک، مقاومت مصالح و تحلیل سازه‌ها (در حد اطلاعات دانشگاهی)
• مکانیک خاک گودبرداری – پی سازی و سازه‌های نگهبان

 

• تذکر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان می‌باشد.

 تذکر۲: در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملّی ساختمان و سایر مدارک فنی و یا کتاب‌های راهنمای مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاک عمل خواهد بود.

• تذکر۳: به غیر از ویرایش‌های یاد شده در مباحث مقررات ملّی ساختمان اشاره شده در فوق، برای سایر مدارک و منابع فنی اعلام شده آخرین نسخه معتبر ملاک عمل خواهد بود.

 تذکر۴: داشتن اطلاعات کافی از مبانی محاسبات سازه و تسلط بر روابط اساسی طراحی و تحلیل سازه‌ها ضروری است.

 

• تذکر۵: به همراه داشتن جداول پروفیل‌های ساختمانی در جلسه‌ی آزمون الزامی است.

• تذکر۶: در صورت وجود راهنما برای مباحث مقررات ملی ساختمان اشاره شده در موارد فوق، این راهنما هم جز مواد آزمون محسوب می‌شود.

منابع آزمون نظام مهندسی رشته عمران محاسبات

سخن پایانی

شناخت درست منابع مطالعاتی و تمرین مستمر می‌تواند به داوطلبان کمک کند تا برای آزمون‌های نظام مهندسی آماده شوند. این منابع به عنوان یک ابزار بسیار مفید و ضروری در مسیر تحصیل و حرفه مهندسی محسوب می‌شوند.

 

اگر در مورد منابع این آزمون سوالی دارید یا فکر میکنید در این زمینه نیاز به مشاوره دارید، از مشاورین مجرب سبزسازه به صورت کاملا رایگان مشاوره بگیرید.