پارس ناز پورتال

قاصدک 24

موفقیت زنان بوسیله داشتن اعتماد به نفس

موفقیت زنان بوسیله داشتن اعتماد به نفس

موفقیت زنان بوسیله داشتن اعتماد به نفس 

موفقیت و پیشرفت زنان در گرو داشتن اعتماد بـه نفس بالا است تا بتوانند خود را بـه گونه ای عالی در جامعه نشان دهند و موفق شوند. در مدرسه، دوره متوسطه و دانشگاه همواره دانش آموزان دختر نمرات و نتایج بالاتری را بـه دست می آورند و متعاقبا جایگاه هـای بیشتری را در مقایسه با همسالان پسر خود در دوره کارشناسی کسب میکنند، اما هنوز این موفقیت بـه عرصه شغلی وارد نشده است.

 

در حال حاضر تنها 16 درصد از مقام هـای مدیریتی در دست زنان است و طبق گزارش ام اس سی آی تا سال 2027 زنان 30 درصد از سمت هـای کاری مهم جهانی را فتح خواهند کرد؛ پس چـه چیز زنانی را کـه در عرصه دانشگاهی موفق هستند در حیطه حرفه و کارشان عقب نگه داشته است؟
موفقیت زنان بوسیله داشتن اعتماد به نفس

جواب این سوال بـه سال هـای نوجوانی باز می گردد. پژوهشی کـه بنیاد هدایت دختران انجام داده است نشان می دهد کـه بخش اعظمی از اعتماد بـه نفس شغلی دختران در سنین بلوغ سرکوب و این ناامنی ها با انها بـه زندگی کاری وارد میشود. یک ارزیابی نشان داده است تقریبا 50 درصد از زنان بر این باورند

 

کـه اگر انها بـه خود اطمینان بیشتری داشتند، در کارشان پیشرفت می‌کردند و نیمی دیگر نیز می‌گویند این ناامنی ها از دوران مدرسه بـه آنها تحمیل شده است. «تنها یک نفر از 10 نفر گفته است کـه این مسئله در محیط کار شروع میشود.» این کمبود اعتماد بـه نفس، زنان را از پیشرفت در حرفه شان و احساس امنیت در سمت هـای شغلی بالا و همتراز با همنوعان مرد خود باز می دارد.

 

عده ای از زنان نوعی خلأ در اعتماد بـه نفس را در اواسط کارشان تجربه می کنند؛ برای مثال، بازگشت بـه محیط کار پس از مرخصی زایمان این احساس نگرانی را در انها ایجاد می کند کـه طی این مدت چیزهای زیادی را از دست داده اند؛ از هر سه زن یک نفر شغل خود را در مقایسه با زمانی کـه آن را ترک می کرده است ناآشنا مییابد؛

 

بنابراین سوال اینجاست کـه زنان برای تقویت اعتماد بـه نفس و پیشروی در کار بهتر است چـه کارهایی انجام دهند؟ در اینجا بـه سه توصیه کـه انها می توانند در محیط کار از انها استفاده کنند اشاره میکنم.

 

روی توانایی هـای خود تمرکز کنید

«آن چـه دوست دارید دنبال کنید.» این جمله یک گزاره قالبی است اما برای زنان بهتر است کـه بـه جای علاقه و اشتیاق شان، شغلی را برگزینند کـه از توانایی هـای برترشان در آن استفاده شود. موفقیت بیشتر از تمرکز روی توانایی هایی کـه دارید حاصل می شود، نه از نگرانی درباره این موضوع کـه آیا این شغل مناسب شماست یا خیر.

 

تمرکز روی مهارت ها و ترسیم اعتماد بـه نفس ناشی از آگاهی از این موضوع کـه شما در کارتان خوب هستید، شما را بـه جلو پیش میبرد. همه ی ي می دانیم نمی‌توانیم در همه ی ي زمینه ها کامل باشیم؛ بنابراین هنوز ایده تکرار و تمرین کارهایی کـه در آن اعتماد بـه نفس کافی ندارید، ایده خوبی است اما هنگامی کـه بحث از پیشرفت

 

در یک فرصت بـه میان می آید، چـه شما بـه دنبال ارتقا، کارآموزی یا مسئولیت بیشتر باشید یا نه، اگر با مهارت هایی کـه بر انها تسلط دارید پیش بروید و بعد درباره توانایی هایی کـه در حال پیشرفت دادن شان هستید صحبت کنید، بـه طور طبیعی در بحث کردن درباره زمینه هایی کـه می دانید در آن خوب هستید و مکررا تجربه اش کرده اید، اعتماد بـه نفس بیشتری بـه دست خواهید آورد.
موفقیت زنان بوسیله داشتن اعتماد به نفس

مهارت هـای اجتماعی تان را بشناسید

تحقیقات نشان داده است احتمال آن کـه زنان شنونده و همراهان بهتری باشند بیشتر است؛ پس شما می توانید از این توانایی هـای تان در محیط کار بیشترین بهره را ببرید. خوشرو و اجتماعی بودن برای ایجاد و حفظ یک رابطه کاری و تجاری محکم ضروری است؛ بنابراین روی ایجاد یک شبکه اجتماعی قوی برای نشان دادن این مهارت ها در محل کارتان تمرکز کنید.

 

همچنین هنگامی کـه زمان مصاحبه و ارزیابی فرا می‌رسد، روی مهارت هـای اجتماعی، همچون یک مذاکره کننده قوی بودن و علاقه مند بودن یک فرد بـه کار تیمی، تاکید کنید و مطمئن شوید میتوانید دلیل اهمیت داشتن این توانایی ها با کار را بـه انها توضیح دهید.

 

مهارت هـای زندگی بی شمار هستند و این را بدانید کـه یک کارفرما فقط بـه دنبال شخصی کـه کار را بـه پایان برساند نیست، بلکه او بـه دنبال کسی است کـه خودش را با فرهنگ کاری کارفرما و دیگر همکاران وفق دهد؛ بنابراین این بار اعتماد بـه نفسی را با تاکید بر مهارت هـای اجتماعی تان ترسیم کنید کـه نشان دهد شما فردی مستعد هستید.

 

پیش قدم باشید

زنان در محیط کار، بـه دلیل آن کـه از آن اطمینان کافی کـه مردان بـه قابلیت هـای شان دارند، برخوردار نیستند، خودشان را کمتر در معرض فرصت هـای جدید قرار می‌دهند. وقتی پای این موضوع بـه ارزیابی کشیده میشود، این طور بـه نظر می آید کـه زنان برای پیشرفت نادیده گرفته شده اند.

 

یک راه درست برای مقابله با این موضوع آن است کـه خودتان در فرصت ها پیش قدم شوید. این فرصت ها می تواند رهبری یک پروژه، شرکت در یک رویداد یا برنامه ریزی برای یک میهمانی اداری باشد. انجام دادن این کارها بـه آن معناست کـه احتمالا شما می خواهید بیشتر در معرض توجه باشید و این موضوع تجربیات ملموسی را برای بیان کردن شان

 

 بـه گزارش پارس ناز در گفت‌وگو ها و گزینش ها در اختیار شما قرار می‌دهد کـه باز این امر بـه آن مفهوم است کـه احتمال آن کـه شما بخواهید ایستادگی کنید و موفق باشید بیشتر است.میدانیم جهان بـه مدیران و رهبران و روسای اجرایی زن بیشتری نیاز دارد. همچنین این موضوع را هم میدانیم کـه همه ی ي بـه دنبال سمتی بالا در کار نیستند؛

 

بلکه نکته آن است کـه بدون توجه بـه حرف هـای مردم، ما نیاز داریم زنان را در هر سن و سالی کـه هستند، برای رسیدن بـه اهداف شان یاری کنیم. من معتقدم کلید این کار در ایجاد اعتماد بـه نفس شغلی برای انها نهفته است.

 

جو ویمبل گراوز