پارس ناز پورتال

قاصدک 24

موهای این دختر 14 سال است کوتاه نشده +عکس

موهای این دختر 14 سال است کوتاه نشده +عکس

موهای این دختر 14 سال است کوتاه نشده +عکس 

امروز به شما دختری را معرفی میکنیم که مدت 14 سال هست موهای خود را کوتاه نکرده هست و بلندی آن واقعا حیرت انگیز می باشد. بلندی موی زن جوان وی را سرشناس کرد ،شخصیت محبوب راپونزل برای دختربچه ها با مو هاي بلند و زیبایش در جهان حقیقی هم وجود دارد ، زن روسی که سالهاست موهایش را کوتاه نکرده هست.

موهای این دختر 14 سال است کوتاه نشده +عکس

تصویر زن روسی با بلندترین مو هاي جهان

 

زن زیبای روسی با مو هاي خیلی بلند

“داریا گوبانوا” 27 ساله یکی از چهره هاي دنیای زیبایی روسیه به علت داشتن مو هاي بلندش سرشناس شده هست ، زنی که بعد از 14 سال مراقبت از موهایش انها را به بلندترین موها در جهان تبدیل کرده هست. نوک مو هاي این زن روسیه به پاهایش میرسد درست شبیه شخصیت راپونزل در انیمیشن محبوب دختربچه ها.

 

 به گزارش پارس ناز مو هاي خوش رنگ و پرپشت این زن حدود 1.5 متر طول دارد ، او از 14 سال پیش بعد از آنکه دوستانش گفتند نمیتواند موهایش را بیش از اندازه معمولی بلند کند تصمیم گرفت تا دیگر موهایش را کوتاه نکند تا این که بالاخره طول مو هاي خود را به این اندازه رساند.

موهای این دختر 14 سال است کوتاه نشده +عکس

مو هاي بلند زن روسی به طول 1.5 متر

موهای این دختر 14 سال است کوتاه نشده +عکس

تصویر زیبای رکورد دار بلندترین مو هاي زنان