پارس ناز پورتال

قاصدک 24

میز کار و طرز نشستن شما چه رازهایی را فاش می کند؟

میز کار و طرز نشستن شما چه رازهایی را فاش می کند؟

میز کار و طرز نشستن شما چه رازهایی را فاش می کند؟

 

میز کار شـما چـه چیزهایی درباره شخصیت شـما می‌گوید؟ طرز نشستن شـما چطور؟ وسایل روی میزتان چـه رازهایی را فاش می‌کند؟ شاید باور نکنید اما چیدمان میز شـما هم می‌تواند اطلاعات زیادی در مورد شـما رابه طرف مقابل تان منتقل کند. میزبان شـما با نگاهی دقیق میتواند بفهمد کـه چطور با شـما فتار کند. در ادامه این مطلب درباره رابطه بین میز کار، طرز نشستن و شخصیت فردی را بررسی می‌کنیم.  

 

اگر یک عکس خانوادگی روی میز کارتان دارید

یعنی اهمیت زیادی برای روابط خود قائلید. شـما رابطه ي نزدیکی با خانواده ي خود دارید و آنها انگیزه ي سختکوشی شـما هستند.

میز کار و طرز نشستن شما چه رازهایی را فاش می کند؟

اما اگر میز کارتان مملوء از عکس هاي خانواده یا دوستان تان باشد همکاران تان تصور میکنند علاقه اي بـه محل کارتان ندارید و ترجیح میدهید هر جایی جز آنجا باشید.

 

اگر هیچ عکسی از خانواده یا دوستان روی میز کارتان ندارید

یعنی اهمیت زیادی برای حریم شخصی خود قائلید و می‌توانید زندگی کاری و شخصی خودرا از هم جداسازی کنید. بعضی معتقدند محل کار جای امور کاری و خانه محل امور شخصی اسـت، بهمین دلیل تنها وسایلی را روی میز کار خود می گذارند کـه مرتبط با شغل انها اسـت.

میز کار و طرز نشستن شما چه رازهایی را فاش می کند؟

این بـه معنای آن نیست کـه شـما روابط نزدیک و محبت آمیزی در زندگی خود ندارید، بلکه تنها نشان میدهد میخواهید زندگی شخصی و کاری خودرا با از یک دیگر جداسازی کنید.

 

اگر میز کار نامنظمی دارید

یعنی فرد مبتکر و خلاقی هستید. نامنظم بودن میز کار نشان دهنده ي بی نظمی در نگرش نسبت بکار و زندگی اسـت و بهمین دلیل بنظر می‌رسد مغلوب این آشفتگی شده اید.

میز کار و طرز نشستن شما چه رازهایی را فاش می کند؟

این مسأله تا حدودی درست اسـت اما این همه ی ي ابعاد شخصیت شـما نیست. شواهدی وجوددارد کـه نشان میدهد کسانی کـه میز کار نامنظمی دارند، تفکرات مرسوم در مورد چارچوب ها برای آنها اهمیتی ندارد و این افراد نگرش ذهنی خاص خود نسبت بـه فرآیند کار خودرا بسیار مهم تر از نظم و ترتیب میز کارشان میدانند.

 

اگر روی میز کارتان عروسک دارید

یعنی شخصیت کودک مانند و سرخوشی دارید. عروسک روی میز کارتان نشان می‌دهد شخص خونگرم و بازیگوشی هستید یا اغلب اوقات فرزندان تان بـه محل کارتان می‌آیند.

میز کار و طرز نشستن شما چه رازهایی را فاش می کند؟

با این حال ممکن اسـت دیگران تصور کنند شـما ازآن دست افرادی هستید کـه بـه مسائل سطحی علاقه دارند و اگر تعداد عکروسکها زیاد باشد این مسأله شـما را فردی نابالغ و حتی از نظر اجتماعی بی دست و پا نشان می‌دهد.

 

اگر میز بسیار منظمی دارید

یعنی علاقه ي زیادی بـه نظم و مقررات دارید. اگر معتقدید کـه روی میز کار برای هر چیزی جای مشخصی وجوددارد، احتمالا از وجود نظم در دیگر بخش هاي زندگی تان هم لذت میبرید.

میز کار و طرز نشستن شما چه رازهایی را فاش می کند؟

شـما زمانی بهترین عملکرد را دارید کـه مقررات و انتظارات مشخصی وجود داشته باشد. با این حال توجه داشته باشید کـه این مسأله نشان می‌دهد شـما می‌خواهید ظاهری بی نقص از خود بـه دیگران ارائه دهید ودر برابر تغییرات سرسخت هستید، بنابر این مراقب باشید کـه علاقه ي شـما بـه نظم و ترتیب بـه انعطاف ناپذیر بودن شـما تعبیر نشود.

 

اگر وسایل بازی و سرگرمی روی میز کارتان دارید

یعنی از نظر ذهنی شخص کنجکاوی هستید. همه ی ي مـا در طول ساعات کاری بـه یک استراحت ذهنی کوتاه احتیاج داریم و اگر شیوه ي شـما برای اینکار، یک بازی یا پازل اسـت.

میز کار و طرز نشستن شما چه رازهایی را فاش می کند؟

این مسأله نشان می‌دهد کـه از کار با ذهن خود بـه روشهای مختلف و یادگیری چیزهای جدید لذت میبرید. با این حال اگر میز کارتان مملوء از وسایل بازی و سرگرمی باشد همکاران تان تصور میکنند بجای انجام کار مشغول بازی می‌شوید.

 

اگر میز کارتان مملوء از کاغذ است

میز کار و طرز نشستن شما چه رازهایی را فاش می کند؟

یعنی طرز فکر متفاوتی دارید. بعضی معتقدند خالی بودن میز نشان دهنده ي خالی بودن ذهن اسـت و بهمین دلیل ترجیح می‌دهند هر چیزی کـه با آن کار میکنند را جلوی چشمان شان بگذارند. اگرچه این افراد نامنظم بنظر می‌رسند، اما اغلب از سیستم ذهنی خاص خود برخوردارند و جای دقیق هر چیزی را می‌دانند.

 

اگر میز کارتان مملوء از بسته بندی خوراکی ها و زباله است

میز کار و طرز نشستن شما چه رازهایی را فاش می کند؟

یعنی شخص افسرده اي هستید. بی نظمی و کثیف بودن با یک دیگر متفاوت هستند و اگر میز تمیزی ندارید باید بدانید کـه این از نشانه هاي اولیه و هشدار دهنده ي افسردگی اسـت. اگر اینروزها روحیه ي خوبی ندارید حتماً مشکل خودرا با کسی در بین بگذارید.

 

اگر مجسمه های کوچکی از فیلم های علمی تخیلی دارید

یعنی شـما در اصطلاح یک نرد «Nerd» پر شور هستید. نردها افراد خسته کننده و غیر جذابی هستند کـه اگرچه استعداد زیادی دارند اما زمان خودرا صرف کارهایی می‌کنند کـه برای عموم مردم جذاب نیست. تفاوتی ندارد بـه شخصیت هاي جنگ ستارگان علاقه دارید یا هر داستان علمی تخیلی دیگری.

میز کار و طرز نشستن شما چه رازهایی را فاش می کند؟

بـه نمایش گذاشتن سرگرمی شخصی خود در محل کار نشان می‌دهد کـه نرد بودن ویژگی اصلی شخصیت شـما اسـت. بـه علاوه مجسمه هاي کوچک روی میز کارتان نشان می‌دهد شور و اشتیاق زیادی نسبت بـه علائق خود دارید کـه این مسأله میتواند در مورد پروژه هاي کاری شـما هم صدق کند.

 

اگر ضدعفونی کنندۀ دست روی میز کارتان دارید

یعنی بـه سلامتی خود توجه دارید «و شاید کمی هم از این بابت نگران هستید». جز در مواردی مثل کار در مراکز درمانی و مطب پزشکان، داشتن مواد و دستمال هاي ضدعفونی کننده مسأله ي عادی اي نیست.

میز کار و طرز نشستن شما چه رازهایی را فاش می کند؟

با اینکار بـه همکاران تان نشان میدهید کـه مراقب سلامت خود «و حتی آنها!» هستید اما ممکن اسـت آنها تصور کنند برای هر مسأله ي بی اهمیتی دلواپس می‌شوید و شخص انعطاف پذیری نیستید. بنابر این بهتر اسـت این وسایل بهداشتی رابه کشوی میزتان انتقال دهید.

 

اگر جملۀ کنایه آمیزی روی لیوان تان وجود دارد

یعنی حس شوخ طبعی دارید اما کمی بی ادب و گستاخ هستید. جمله هاي طنزآمیز روی لیوان ها بدون آنکه توضیحی درباره ي خود بدهید اطلاعات زیادی را درباره ي شـما بیان می‌کنند.

میز کار و طرز نشستن شما چه رازهایی را فاش می کند؟

اگر جمله ي روی لیوان تان بـه خط قرمزها نزدیک باشد، یعنی میخواهید نشان دهید کـه دوست دارید فقط کمی خارج از چارچوب ها رفتار کنید. شـما واقعا سرکش نیستید بلکه میخواهید گاهی کمی با رفتارهای سرکش گرایانه تفریح کنید.

 

اگر روی میز کارتان ساعت دارید

یعنی برنامه ریزی برای شـما اهمیت زیادی دارد. بیشتر افراد از طریق کامپیوتر، تلفن همراه یا ساعت مچی خود زمان را چک میکنند بنابر این گذاشتن ساعت روی میز نشان می‌دهد کـه حتی زمان زندگی و مرگ تان هم طبق برنامه اسـت و اهمیت زیادی برای وقت شناسی قائلید.

میز کار و طرز نشستن شما چه رازهایی را فاش می کند؟

بـه این ترتیب کارهای شـما و همکاران تان سر وقت و طبق برنامه انجام میشود بدون آنکه نیازی بـه صحبت درباره ي آن باشد. البته تا زمانی کـه نسبت بـه این مسأله سختگیر نباشید، اینکار در مجموع ایرادی ندارد.

 

اگر روی میز کارتان یک گلدان گل تازه می گذارید

یعنی فرد شاد و با اعتماد بـه نفسی هستید. گل هاي تازه بـه سرعت انرژی می بخشند و تفاوتی ندارد هدیه اي از طرف محبوب تان باشند یا در راه محل کارتان انها را خریده باشید.

میز کار و طرز نشستن شما چه رازهایی را فاش می کند؟

گل هاي روی میز کارتان نشان می‌دهد شخص شادی هستید و بـه زیبا بودن فضاهای شخصی خود اهمیت می‌دهید. بـه علاوه احتمالا نشان دهنده ي آن اسـت کـه شخص آرامی هستید و مایلید کـه دیگران هم در محل کار شـما احساس اسانی کنند، چون طبیعت برای بیشتر آدم ها آرامش بخش اسـت.

 

اگر میز کارتان مملوء از جایزه است

یعنی شخص هدف محوری هستید. بعضی افراد معتقدند شغل انها و میزان موفقیت شان در آن نقش مهمی در توصیف انها از خودشان دارد.

میز کار و طرز نشستن شما چه رازهایی را فاش می کند؟

با بـه نمایش گذاشتن جوایز خود بـه دیگران نشان میدهید کـه شخص سختکوش و بسیار موفقی هستید و با تعیین هدف انگیزه ي زیادی پیدا میکند. با این حال نباید تعداد این جوایز روی میز کار زیاد باشد در غیر اینصورت بنظر میرسد درباره ي خودتان اغراق می‌کنید.

 

اگر روی همه چیز یادداشت چسبانده اید

یعنی علاقه ي زیادی بـه لیست کردن دارید اما افکارتان کمی پراکنده اسـت. اگر میز کارتان مملوء از یادداشت هاي رنگی برای یادآوری کارهایی اسـت کـه باید انجام دهید.

میز کار و طرز نشستن شما چه رازهایی را فاش می کند؟

این مسأله نشان می‌دهد کـه دوست دارید هر چیزی را بنویسید و از دیدن حذف شدن کارهای انجام شده لذت زیادی میبرید. با این حال، ممکن اسـت همکاران تان تصور کنند بی نظم و آشفته هستید یا بیش از اندازه کار دارید بنابر این فقط مهمترین کارهایتان را یادداشت کنید.

 

اگر پوستری با جملات الهام بخش روی میز کارتان دارید

یعنی شخص مصممی هستید و توانایی حل مشکلات را دارید. یک جمله ي الهام بخش در زمان درست میتواند تأثیر زیادی داشته باشد و همان چیزی باشد کـه نیاز دارید بشنوید.

میز کار و طرز نشستن شما چه رازهایی را فاش می کند؟

داشتن یک تقویم کوچک با جملات انگیزشی یا چند تصویر الهام بخش ایده ي خوبی اسـت اما اگر میز کارتان مملوء از آنها باشد، شـما را شخصی نگران و بدون اعتماد بـه نفس نشان می‌دهد کـه منتظر هستید نیروی هستی از راه برسد و شـما را نجات دهد.

 

اگر میز کارتان کاملا خالی است

یعنی دوست دارید بازرسی همه ی چیز را در دست داشته باشید. وقتی فضای میز کارتان را خالی و باز نگه می دارید، این مسأله نشان میدهد کـه ترجیح می‌دهید اطلاعاتی کـه در مورد کار و خودتان بـه دیگران می‌دهید را تحت نظارت داشته باشید.

میز کار و طرز نشستن شما چه رازهایی را فاش می کند؟

بـه علاوه ممکن اسـت بـه این معنی باشد کـه شخص حساسی هستید و حواس تان بـه اسانی پرت می‌شود، بنابر این برای آنکه بتوانید بـه خوبی کار کنید چیزهایی کـه ممکن اسـت حواس تان را پرت کند رابه حداقل می‌رسانید.

 


 

شکل نشستن ما چه رازهایی را درباره شخصیت ما آشکار می کند؟

شخصیت مـا ابعاد مختلفی داشته و متأثر از تجارب مـا در زندگی و نحوه ي تربیت مـا قرار دارد. اما وقتی با کسی ملاقات میکنید یا سعی دارید وی را بهتر بشناسید، راه ساده اي وجوددارد کـه با کمک آن می‌توانید بـه چیزهای بیشتری درباره ي آن شخص پی ببرید. نحوه ي نشستن شـما نکات زیادی را درباره ي شخصیت شـما آشکار می‌کند.

 

صاف نشستن

صاف نشستن مزایای زیادی دارد و اگر بدانید کـه این شکل از نشستن چـه چیزی را درباره ي شـما نشان می‌دهد، متوجه خواهید شد کـه چرا همیشه تأکید میشود اگر میخواهید دیگران دید خوبی نسبت بشما داشته باشند، صاف بنشینید. صاف نشستن نشان میدهد اعتماد بـه نفس دارید و قابل اعتماد و قوی هستید.

میز کار و طرز نشستن شما چه رازهایی را فاش می کند؟

شـما با این نوع نشستن بـه دیگران نشان میدهید کـه آمادگی رویارویی با هر چالشی را دارید. اما مورد اعتماد بودن شـما بـه معنای خسته کننده بودن تان نیست. کسانی کـه صاف مینشینند از نظر دیگران آدم هاي شوخ طبعی هستند و از زندگی لذت می‌برند.

 

ضربدری کردن مچ پاها

وقتی می‌نشینید باید بـه حالت پاهایتان دقت داشته باشید. البته اغلب مـا ناخودآگاه و بدون آنکه حتی متوجه باشیم بـه شکل خاصی مینشینیم. اما اگر همیشه مچ یکی از پاهایتان را پشت مچ پای دیگرتان قرار میدهید، این نوع نشستن حرف هاي زیادی درباره ي شـما برای گفتن دارد.

میز کار و طرز نشستن شما چه رازهایی را فاش می کند؟

این شکل از نشستن نشان میدهد شـما فرد متشخصی هستید و سعی دارید رفتاری مبادی آداب اما در عین حال فروتنانه داشته باشید. این نوع نشستن شکل نسبتاٌ آسان تری از صاف نشستن اسـت اما کماکان تصویر محترمانه اي از شـما ایجاد می‌کند.

 

گذاشتن دست ها روی پاها

تنها پاهای تان نیستند کـه باید بـه حالت آنها دقت کنید و حالت دست هایتان هم سرنخ هایي از شخصیت شـما بـه دست می‌دهد. وقتی دست هایتان را روی پاهایتان می‌گذارید، این حالت بـه دیگران نشان می‌دهد کـه فکرتان مشغول اسـت اما احتمالا کمی هم احساس خجالت می‌کنید.

میز کار و طرز نشستن شما چه رازهایی را فاش می کند؟

این نوع نشستن طبق معمول تصویر آدم هاي دلسوزی را تداعی می‌کند کـه نسبت بـه موقعیت هاي عاطفی حساس هستند و اغلب فروتن و آرام میمانند. البته بین این کـه یک دست خودرا روی دست دیگرتان بگذارید و این کـه دست هایتان را جداگانه روی پاهایتان بگذارید تفاوت جزئی اي وجوددارد. در واقع کسانی کـه دست هایشان را روی هم می گذارند کمی درونگراتر هستند و آهسته صحبت می‌کنند.

 

قلاب کردن دست ها در یکدیگر

این کـه دست هایتان را در هم قلاب کنید با این کـه انها را بی حالت روی پاهایتان بگذارید تفاوت زیادی دارد. این حالت نشان دهنده ي اشتیاقی اسـت کـه برخلاف تعداد زیادی از مردم شـما ازآن برخوردارید و احتمالا بهمین دلیل اسـت کـه دیگران جذب شـما می‌شوند.

میز کار و طرز نشستن شما چه رازهایی را فاش می کند؟

اشتیاق شـما نسبت بـه دنیای پیرامون تان بـه دیگران هم انرژی می‌دهد، بـه ویژه زمانی کـه این شور و شوق با برخورد گرم و صمیمانه ي شـما هم همراه باشد. تنها مسأله اي کـه وجوددارد این اسـت کـه از آنجایی کـه شخص با احساس و پرشوری هستید، گاهی زیاد احساساتی می‌شوید.

 

پا روی پا انداختن

اگر همیشه یک پایتان را روی دیگری می‌اندزید، این حالت نشان می‌دهد شـما شخص بسیار خلاقی هستید. شـما مهارت زیادی در ایجاد تغییر دارید اما بـه دیگران سخت اعتماد می‌کنید. با این حال، اگر بـه کسی اعتماد کنید، می‌توانید با آن شخص وارد گفتگوی عمیقی شوید و ازآن لذت ببرید و قادرید دیگران رابه خوبی درک کنید.

میز کار و طرز نشستن شما چه رازهایی را فاش می کند؟

اگر یک پایتان را روی دیگری می‌اندزید و بعد پای بالایی را بالا و پایین تکان میدهید، این مسأله نشان میدهد کـه شـما انسان منظمی هستید و دوست دارید همه ی چیز سر وقت انجام شود.

 

نشستن در وسط کاناپه

میز کار و طرز نشستن شما چه رازهایی را فاش می کند؟

اگر وقتی میخواهید روی کاناپه بنشینید وسط آنرا انتخاب می‌کنید، این مسأله نشان می‌دهد شـما اعتماد بـه نفس خیلی زیادی دارید ودر مورد انتخاب هایتان تردید نمی‌کنید. شـما دلير و برونگرا هستید و همان طور کـه انتظار میرود دوست دارید در مرکز توجه باشید.

 

دست به سینه شدن

میز کار و طرز نشستن شما چه رازهایی را فاش می کند؟

دست بـه سینه شدن نشان میدهد کـه شـما در حالت تدافعی هستید اما از نه موضع ضعف بلکه از موضع قدرت. این روشی برای محافظت ازبدن تان اسـت و کسانی کـه اغلب اوقات بـه این شکل مینشینند آدم هاي جدی تری هستند و نگاه تحلیلی تری بـه مسائل دارند.

 

گرفتن دسته های صندلی

اگر وقتی روی صندلی هاي دسته دار مینشینید، دسته هاي آنها را می‌گیرید، این حالت نشان می‌دهد کـه آدم بسیار دقیق و متعهدی هستید.

میز کار و طرز نشستن شما چه رازهایی را فاش می کند؟

این مسأله نشان می‌دهد کـه شـما نسبت بـه مسائل پیرامون تان حساس بوده و انسان واقع گرایی هستید و همین ویژگی ها شـما رابه تکیه گاه عاطفی خانواده و دوستان تان تبدیل کرده اسـت.

 

تکیه دادن به کف دست ها

شاید تصور کنید کـه این حالت نشان دهنده ي اسانی و آرامش اسـت اما در واقع نشان می‌دهد کـه شـما در زندگی تان نگاهی تحلیلی بـه مسائل خود دارید.

میز کار و طرز نشستن شما چه رازهایی را فاش می کند؟

همچنین شـما دوست دارید پیش از آنکه تصمیمی بگیرید، شناحت دقیق تری از موقعیت مورد نظرتان پیدا کنید، چون شـما شخص محتاطی هستید و قبل از هر تصمیمی دوست دارید همه ی ي ابعاد ماجرا و انتخاب هاي دیگر را بررسی کنید.

 

چهار زانو نشستن

چهار زانو نشستن نشان دهنده ي شخصیت آسوده خاطر و بی دغدغه ي شـما اسـت. شـما رک و خلاق هستید و میتوانید خودتان رابه اسانی با شرایط مطابقت دهید.

میز کار و طرز نشستن شما چه رازهایی را فاش می کند؟

شـما از تجربه ي چیزهای جدید لذت میبرید و تغییر برنامه یا روال روزمره ي زندگی شـما را خیلی مضطرب نمیکند چون بـه شدت سازگار هستید.