پارس ناز پورتال

قاصدک 24

ناب ترین مجموعه اس ام اس عاشقانه اهالی دل

ناب ترین مجموعه اس ام اس عاشقانه اهالی دل

ناب ترین مجموعه اس ام اس عاشقانه اهالی دل 

اس ام اس
.
برای سرودنت
کلمات را گم کرده ام
انگار برای تو
جز دوستت دارم
جمله ای دیگر!
نمی توان ساخت .
.
اس ام اس با موضوع عاشقانه عشق و محبت جدید پیامک
.
چشمانت را قاب می گیرم و روی آن می نویسم : فروشی نیست
.
.
اس ام اس با موضوع عاشقانه عشق و محبت جدید پیامک
.
حتی وقتی دلتنگت می شوم ٬
و اشکهایم مثل همیشه بی صدا می ریزند
هنگامه ی پاک کردن اشک هایم ٬
تا نگاهم بر رد سیگار سوخته بر دستم می افتد ٬
اشکهایم در جا خشک می شوند .
.
اس ام اس با موضوع عاشقانه عشق و محبت جدید پیامک
.
وقتی حس میکنم
جایی در این کره خاکی تو نفس میکشی
و من از همان نفسهایت نفس میکشم
ارام میشوم
تو باش
هوایت!بویت
برای زندگی کردنم کافیست.
.
اس ام اس با موضوع عاشقانه عشق و محبت جدید پیامک
.
خطی کشید روی تمام سوال ها
تعریف ها معادله ها احتمال ها
خطی کشید روی تساوی عقل و عشق!
خطی دگر به قائده ها و مثال ها
خطی دگر کشید به قانون خویشتن
قانون لحظه ها و زمان ها و سال ها!
از خود کشید دست و به خود نیز خط کشید
خطی به روی دفتر خط ها و خال ها
خط ها به هم رسید و به یک جمله ختم شد
با عشق ممکن است تمام محال ها.
.
اس ام اس با موضوع عاشقانه عشق و محبت جدید پیامک
.
حال منو
وقتی میفهمی که،!
حالتو هیچکس
نفهمه.
.
اس ام اس با موضوع عاشقانه عشق و محبت جدید پیامک
.
تو را
دوست دارم
چه فرق مى کند که چرا !؟
یا از چه وقت
یا چطور شد که!
چه فرق میکند ؟
وقتى تو باید باور کنى . . . که نمى کنى
و من باید فراموش کنم . . . که نمى کنم .

 

گاهی باید
فقط تو را بویید
کنار پنجره نشست
و برای شمعدانی!
از عطر تنت حرف زد
شعر گفت
نقاشی کشید .
.
اس ام اس با موضوع عاشقانه عشق و محبت جدید پیامک
.
میترسم کسی بوی تنت رابگیرد
نغمه دلت رابشنود
وتو خو بگیری به ماندنش!
چه احساس خط خطی و مبهمی ست
این عاشقانه های حسودی من.
.
اس ام اس با موضوع عاشقانه عشق و محبت جدید پیامک
.
این برکه هم
مثل من عاشق است
وگرنه هر شب؛
عکس ماهش را،
در آغوش نمى گرفت !.
.
اس ام اس با موضوع عاشقانه عشق و محبت جدید پیامک
.
یاد سهراب بخیر آن س‍‍‍‍بهری که تالحظه خاموشی گفت:
باورت گربشود گر نشود حرفی نیست اما نفسم میگیرد در هوایی که نفس های تو نیست.
.
اس ام اس با موضوع عاشقانه عشق و محبت جدید پیامک
.
در انتظار آغازی دیگرم ، انتخاب مجدد جفت ها
شاید این بار نوحی بیاید ، مرا برگزیند در کنار “تو.
.
.
.
.
.
اس ام اس با موضوع عاشقانه عشق و محبت جدید پیامک
.
عاشق هم نشدی
مثل ذلیخا سمج
آنقدر رسوا بازی در بی آور
تا خدا خودش پا در میانی کند
.
اس ام اس با موضوع عاشقانه عشق و محبت جدید پیامک
.
تمام گوشه های جهان
را هم بگردم
جیگر گوشه ام
تویی.
.
اس ام اس با موضوع عاشقانه عشق و محبت جدید پیامک
.
ﺷﺎﯾﺪ ﺗﮑﺮﺍﺭﯼ ﺑﺎﺷﺪ ﻭﻟﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻌﻀﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺍﺭﺯﺵ
ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﺑﺎﺭ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺭﺍ!
ﺩﺍﺭﻧﺪ ، ﺗﮑﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ، ﺗﮑﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ : ﺩﻭﺳﺘﺖ
ﺩﺍﺭﻡ .