پارس ناز پورتال

قاصدک 24

نحوه فعالسازی رمز یکبار مصرف (رمز پویا) برای بانک ها

نحوه فعالسازی رمز یکبار مصرف (رمز پویا) برای بانک ها

نحوه فعالسازی رمز یکبار مصرف 

در اینبخش نحوه فعالسازی رمز یکبار مصرف برای انجام عملیات بانکی غیرحضوری رابه شـما آموزش میدهیم. براساس بخشنامه جدید بانک مرکزی کشور تا کمتر از یکماه دیگر رمز دوم ثابت کارت هاي عابر غیرمعتبر و استفاده از رمز دوم یکبار مصرف الزامی می شود. این بخشنامه بـه منظور افزایش سطح ایمنی حساب هاي بانکی شهروندان صادر شده اسـت. در ادامه با مجله پارس ناز همراه باشید.

 

چرا استفاده از رمز یکبار مصرف الزامی شده است؟

نحوه فعالسازی رمز یکبار مصرف (رمز پویا) برای بانک ها

این دستور بـه منظور مبارزه با تله اي بنام فیشینگ اسـت، فیشینگ «ماهیگیری» کاری اسـت کـه سارقان اینترنتی انجام می دهند و با شگردهای مختلف حساب بانکی شهروندان رابه سرقت می‌برند. با استفاده از رمز یکبار مصرف می توان از پدیده فیشینگ پیش گیری کرد و سطح امنیت حساب ها را بالا برد.

 

نحوه فعالسازی رمز یکبار مصرف بانک ملی

نحوه فعالسازی رمز یکبار مصرف (رمز پویا) برای بانک ها

1= دانلود و نصب اپلیکیشن «رمزبان» از سایت بانک ملی

2= مراجعه بـه‌عابر بانک یکی از شعب بانک

3= انتخاب گزینه «خدمات رمز»

4= انتخاب گزینه «رمز دوم یکبار مصرف»

5= ثبت خط تلفن همراه کـه بنام مشتری باشد.

6= دریافت ۲ رمز مختلف «1 برگه عابر بانک. 2 از طریق پیامک»

7= ورود بـه اپلیکیشن

8= ثبت رمز چاپی عابر بانک و رمز پیامکی «برای آسانی در کار رمز پیامکی را کپی و سپس در اپلیکیشن پیست کنید». مشتریانی کـه گوشی هوشمند ندارند می توانند با عدد‌گیری کد دستوری #۶۰ *۷۳۷* برای دریافت رمز دوم یکبار مصرف اقدام کنند.

 


 

نحوه فعالسازی رمز یکبار مصرف بانک ملت

نحوه فعالسازی رمز یکبار مصرف (رمز پویا) برای بانک ها

دریافت رمز یکبار مصرف دراین بانک بـه ۲ روش اپلیکیشنی و پیامکی امکان پذیر اسـت. روش پیامکی برای مشتریانی در نظر گرفته شده اسـت کـه گوشی هوشمند ندارند.

 

روش اپلیکیشنی

1= دانلود و نصب اپلیکیشن «رمزنگار ملت» از وب‌سایت بانک

2= مراجعه بـه یکی از دستگاه‌هاي عابر بانک

3= انتخاب گزینه «تغییر رمز» و پس ازآن گزینه «خدمات رمز پویا»

4= انتخاب گزینه فعال‌سازی اپلیکیشن رمزنگار ملت در عابر بانک

5= دریافت کد فعال‌سازی و ورود بـه اپلیکیشن و تعیین رمز اپلیکیشن

6= افزودن کارت‌ها بـه اپلیکیشن رمزنگار

7= دریافت رمز دوم یکبار مصرف از اپلیکیشن

 

روش پیامکی

1= مراجعه بـه یکی از دستگاه‌هاي عابر بانک بانک ملت

2= انتخاب گزینه «تغییر رمز» و «خدمات رمز پویا» و فعال‌سازی سامانه رمزنگار ملت – نسخه پیامکی

3= نمایش عدد همراه در عابر بانک

4= تأیید عدد همراه در صورت صحت آن

5= دریافت پیامک فعال‌سازی و راهنمای سامانه از سوی بانک ملت

6= ارسال ۴ رقم آخر کارت بانکی فعال‌شده از طریق پیامک بـه عدد ۳۰۰۰۳۳۰۳ برای دریافت رمز پویا

7= دریافت پیامک حاوی رمز هفت‌رقمی یکبار مصرف با سرشماره Bank Mellat

 


 

نحوه فعالسازی رمز یکبار مصرف بانک شهر

نحوه فعالسازی رمز یکبار مصرف (رمز پویا) برای بانک ها

1= دانلود و نصب اپلیکیشن «رمزنت» از طریق وب‌سایت بانک

2= دریافت کد فعال‌سازی پس از درج اطلاعات درخواستی در اپلیکیشن

3= وارد کردن کد فعال‌سازی اپلیکیشن رمزنت

4= ورود بـه اینترنت‌بانک شهر یا مراجعه بـه شعبه برای اسکن بارکد

5= اسکن بارکد با دوربین گوشی همراه از روی اینترنت بانک یا داخل شعبه بانک و دریافت کد فعال‌سازی از طریق پیامک و وارد کردن آن دربخش کد فعال‌سازی پیامک‌شده

6= انتخاب گزینه تأیید و وارد‌کردن رمز ورود بـه برنامه برای فعال‌سازی رمز دوم کارت. این بانک هنوز برای مشتریانی کـه تلفن همراه هوشمند ندارند برنامه‌اي معرفی نکرده اسـت.

 


 

نحوه فعالسازی رمز یکبار مصرف بانک تجارت

نحوه فعالسازی رمز یکبار مصرف (رمز پویا) برای بانک ها

1= دانلود و نصب اپلیکیشن «همراز» از وب‌سایت بانک تجارت

2= مراجعه بـه دستگاه‌هاي عابر بانک شعب بانک

3= ورود بـه گزینه «سایر خدمات» و انتخاب گزینه «فعال‌سازی رمز همراز»

5= دریافت رسید چاپی حاوی عدد سریال و عدد تلفن ھمراه مشتری از دستگاه عابر بانک

6= دریافت یک پیامک حاوی کد فعال‌سازی اپلیکیشن همراز

7= تعیین کلمه عبور برای ورود بـه اپلیکیشن

8= ورود بـه اپلیکیشن و انتخاب گزینه «افزودن کارت»

9= وارد کردن عدد کارت

10= افزودن عدد سریال مندرج در رسید دریافتی از دستگاه عابر بانک دربخش عدد سریال توکن

11= وارد کردن کد فعال‌سازی پیامک‌شده بـه تلفن همراه دربخش فعال‌سازی توکن و تأیید آن.

12= انتخاب گزینه تقاضای رمز یکبار مصرف و دریافت آن برای استفاده در تراکنش اینترنتی این بانک هنوز برای مشتریانی کـه تلفن همراه هوشمند ندارند برنامه‌اي معرفی نکرده اسـت.

 


 

نحوه فعالسازی رمز یکبار مصرف بانک انصار

نحوه فعالسازی رمز یکبار مصرف (رمز پویا) برای بانک ها

مشتریان این بانک با استفاده از ۲ روش میتوانند سیستم دریافت رمز دوم یکبار مصرف را فعال کنند.

 

روش غیرحضوری

1= دانلود و نصب اپلیکیشن «ارس» از وب‌سایت بانک

2= ورود بـه اینترنت‌بانک انصار با رمز عبور و نام کاربری

3= انتخاب لینک خانه

4= انتخاب گزینه فعال‌سازی رمز یکبار مصرف

5= وارد کردن اطلاعات کارت

6= اسکن بارکد نمایش داده شده با تلفن همراه

7= دریافت کد چهاررقمی از طریق پیامک و وارد کردن آن در قسمت تقاضای‌شده

8= انتخاب یک کد شش‌رقمی از طرف مشتری و وارد کردن آن دربخش پایین کد چهاررقمی

9= فشردن کلید تأیید

 

روش حضوری

1= دانلود و نصب اپلیکیشن «ارس» از وب‌سایت بانک

2= مراجعه بـه یکی از شعب بانک انصار

3= دریافت یک بارکد از متصدی بانک و اسکن آن با گوشی

4= دریافت کد چهاررقمی از طریق پیامک و وارد کردن در اپلیکیشن

5= انتخاب یک کد شش‌رقمی از طرف مشتری و وارد کردن آن دربخش پایین کد چهاررقمی

6= فشردن کلید تأیید

کد دستوری بانک انصار بـه‌زودی برای افرادی کـه گوشی هوشمند ندارند معرفی خواهد شد.

 


 

نحوه فعالسازی رمز یکبار مصرف بانک رفاه کارگران

نحوه فعالسازی رمز یکبار مصرف (رمز پویا) برای بانک ها

1= دانلود و نصب اپلیکیشن «رمزساز» از وب‌سایت بانک رفاه کارگران

2= مراجعه بـه دستگاه عابر بانک بانک

3= انتخاب گزینه «رمز یکبار مصرف پویا» و انتخاب گزینه «فعال‌سازی»

4= دریافت رسید چاپی حاوی کد چهاررقمی فعال‌سازی کارت

5= دریافت پیامک حاوی کد چهاررقمی فعال‌سازی اپلیکیشن

6= وارد کردن عدد تلفن همراه و انتخاب رمز هشت‌کاراکتری برای فعال‌سازی اپلیکیشن

7= وارد کردن عدد تلفن همراه و کد ده‌رقمی پیامک‌شده برای فعال‌شدن اپلیکیشن

8= وارد کردن عدد کارت، ۴ رقم درج شده در رسید عابر بانک و ۴ رقم پیامک‌شده بـه تلفن همراه مشتری هنگام فعال‌سازی کارت

9= انتخاب گزینه «رمز یکبار مصرف پویا» و انتخاب گزینه «فعال‌سازی». این بانک هنوز برای مشتریانی کـه تلفن همراه هوشمند ندارند برنامه‌اي معرفی نکرده اسـت.

 


 

نحوه فعالسازی رمز یکبار مصرف بانک سپه

نحوه فعالسازی رمز یکبار مصرف (رمز پویا) برای بانک ها

1= دانلود و نصب اپلیکیشن «رمزساز» از وب‌سایت بانک

2= مراجعه بـه شعب بانک سپه با همراه داشتن کارت ملی

3= دریافت عدد مشتری، رمز عبور و کد فعال‌سازی از متصدی بانک

4= وارد کردن اطلاعات مورد ۳ در اپلیکیشن

5= انتخاب نام کاربری و رمز عبور دلخواه. بانک سپه برای مشتریانی کـه گوشی هوشمند ندارند کد دستوری معرفی نکرده اسـت.

 


 

نحوه فعالسازی رمز یکبار مصرف بانک صادرات

نحوه فعالسازی رمز یکبار مصرف (رمز پویا) برای بانک ها

1= دانلود و نصب اپلیکیش «ریما» از وب‌سایت بانک یا از طریق نرم‌افزار موبایل بانک صاپ

2= مراجعه بـه‌عابر بانک یکی از شعب بانک

3= انتخاب گزینه خدمات رمز

4= انتخاب گزینه رمز دوم یکبار مصرف

5= ثبت خط تلفن همراه کـه بنام مشتری باشد.

6= دریافت ۲ رمز مختلف «بخش اول از طریق برگه چاپی عابر بانک و بخش دوم از طریق پیامک»

7= ورود بـه اپلیکیشن ریما

8= ثبت رمز چاپی عابر بانک و رمز پیامکی با کپی و پیست کردن. این بانک هنوز برای مشتریانی کـه تلفن همراه هوشمند ندارند برنامه‌اي معرفی نکرده اسـت.

 


 

نحوه فعالسازی رمز یکبار مصرف بانک کشاورزی

نحوه فعالسازی رمز یکبار مصرف (رمز پویا) برای بانک ها

1= دانلود و نصب اپلیکیشن «ریما» از وب‌سایت بانک

2= مراجعه بـه‌عابر بانک یکی از شعب بانک

3= انتخاب گزینه «خدمات رمز»

4= انتخاب گزینه «رمز دوم یکبار مصرف»

5= ثبت خط تلفن همراه کـه بنام مشتری باشد.

6= دریافت ۲ رمز مختلف «بخش اول از طریق برگه چاپی عابر بانک و بخش دوم از طریق پیامک»

7= ورود بـه اپلیکیشن ریما

8= ثبت رمز چاپی عابر بانک و رمز پیامکی «برای آسانی در کار، رمز پیامکی را کپی و سپس در اپلیکیشن پیست کنید.» برای مشتریان این بانک کـه گوشی هوشمند ندارند در آینده یک کد دستوری فعال خواهد شد کـه از طریق آن می توانند برای دریافت رمز دوم یکبار مصرف اقدام کنند.

 


 

نحوه فعالسازی رمز یکبار مصرف بانک آینده

نحوه فعالسازی رمز یکبار مصرف (رمز پویا) برای بانک ها

1= دانلود و نصب اپلیکیشن «ریما» از وب‌سایت بانک

2= مراجعه بـه‌عابر بانک یکی از شعب بانک

3= انتخاب یکی از گزینه‌هاي «فعال‌سازی رمز یکبار مصرف اول یا دوم»

4= وارد کردن عدد تلفن همراه

5= دریافت رسید عابر بانک حاوی رمز هشت‌رقمی و دریافت رمز فعال‌سازی ۱۲۰ کاراکتری از طریق پیامک

6= ورود بـه برنامه ریما و وارد کردن رمز ودر آخر: فعال‌سازی هشت‌رقمی مندرج در رسید عابر بانک و هم چنین کپی کردن کد ۱۲۰ کاراکتری دریافت‌شده از طریق پیامک. این بانک هنوز برای مشتریانی کـه تلفن همراه هوشمند ندارند برنامه‌اي معرفی نکرده اسـت.

 


 

نکات تکمیلی درمورد رمز دوم یکبار مصرف

 

همانگونه کـه گفتیم، از دی ماه بـه بعد تراکنش‌هاي اینترنتی صرفا با رمز دوم یکبار مصرف امکان پذیر خواهد بود. دراین بین چند سوءتفاهم درباره رمز دوم یکبار مصرف بـه وجود آمده کـه مشتریان بانک‌ها را متعجب کرده و بعضا ترسانده کـه در پایان این مطلب نکاتی تکمیلی را میخوانیم.

 

لازم نیست هر بار بـه بانک بروید

یکی از عجیب‌ترین سوتفاهم‌ها و اشتباهات درباره رمز دوم یکبار مصرف این اسـت کـه برای هر بار خرید کردن و تراکنش آنلاین باید بـه بانک برویم و رمز دوم جدید بگیریم. درحالی کـه اگر اینطور باشد دیگر خرید اینترنتی و غیرحضوری معنا نخواهد داشت. داستان از این قرار اسـت کـه بانک‌ها خودشان رمز دوم یکبار مصرف را در هر خرید اینترنتی برای شـما ارسال خواهند کرد.

نحوه فعالسازی رمز یکبار مصرف (رمز پویا) برای بانک ها

روش‌ها متفاوت اسـت، بعضی سراغ سامانه پیامکی رفته‌اند، بعضی رمز دوم یکبار مصرف را در اپلیکیشن موبایل بانک یا رمزساز ارائه می کنند و بعضی دیگر رمز دوم یکبار مصرف را از طریق کد USSD در اختیار مشتریانشان قرار می دهند. در هر صورت نیازی بـه مراجعه بـه بانک برای دریافت رمز دوم یکبار مصرف نخواهید داشت.

 

مشکلی برای کار با عابربانک نخواهید داشت

یکیدیگر از سوءتفاهم‌ها درباره رمز دوم یکبار مصرف، مشکلات احتمالی در استفاده از خدمات عابربانک یا همان دستگاه‌هاي عابر بانک ATM اسـت. یکی از مشتریان بانک‌ها نوشته «ظرف مدت یک هفته از فعالسازی رمز پویا، دو بار کارت بانکی مربوطه با ضبط از سوی دستگاه عابر بانک بدلیل ثبت رمز اشتباه مواجه شده کـه همین امر سبب شده تا مشکلاتی را برای مـن بوجود آورد.»

نحوه فعالسازی رمز یکبار مصرف (رمز پویا) برای بانک ها

باید توجه داشته باشید کـه برای استفاده از خدمات دستگاه‌هاي عابر بانک، از رمز اصلی چهار رقمی کارت باید استفاده کنید و رمز دوم یکبار مصرف صرفا برای تراکنش‌هاي اینترنتی اسـت. با این تفسیر با همان رمز ایستا چهار رقمی میتوان از عابربانک پول برداشت یا جابجا کرد و نیازی بـه استفاده از رمز دوم یکبار مصرف نیست.

 

رمز دوم یکبار مصرف ربطی بـه تراکنش‌ هاي کارتخوان ندارد

این یک داستان خیالی اسـت! بـه فروشگاه رفته‌اید و صف طولانی جلوی صندوق تشکیل شده. نوبت بشما رسیده و متصدی از شـما رمز کارتتان را میـــخواهد. حالا شـما باید رمز یکبار مصرف از بانک بگیرید و منتظر پاسخ بمانید تا بتوانید خودتان را از شر صف طولانی خلاص کنید. اصلا اینطور نیست!

نحوه فعالسازی رمز یکبار مصرف (رمز پویا) برای بانک ها

استفاده از دستگاه‌هاي کارتخوان در فروشگاه‌ها نیازی بـه رمز یکبار مصرف ندارد و همان رمز اصلی چهار رقمی کـه در حال حاضر ازآن استفاده می کنید، برای خرید از دستگاه‌هاي کارتخوان کافی اسـت. باید مجددا تاکید کنیم کـه رمز دوم یکبار مصرف صرفا برای تراکنش‌هاي اینترنتی اسـت و تراکنش‌هاي حضوری مثل خرید از فروشگاه‌ها نیازی بـه دریافت رمز دوم یکبار مصرف ندارد.

 

لازم نیست هزینه اضافه پرداخت کنید

استفاده از رمز دوم یکبار مصرف هیچ‌هزینه‌اي برای مشتریان نخواهد داشت. بعضا خبر‌هایي درباره کارمزد ۳۳ هزار تومانی فعالسازی رمز دوم یکبار مصرف مطرح شده بود کـه بانک مرکزی مانع آن شده و بانک‌ها را وادار کرده اسـت کـه بدون دریافت هزینه اضافه، خدمات رمز دوم یکبار مصرف را برای مشتریانشان فعال کنند و کارمزدی برای ارائه رمز دوم یکبار مصرف برای تراکنش‌هاي اینترنتی دریافت نکنند.

نحوه فعالسازی رمز یکبار مصرف (رمز پویا) برای بانک ها

بانک مرکزی در اطلاعیه اخیر خود اعلام کرده از آنجایی کـه انجام تراکنش‌هاي بانکی و پرداخت از ابتدای دی‌ماه امسال صرفا با رمز دوم پویا یا همان رمز دوم یکبار مصرف امکان پذیر خواهد بود، هموطنان عزیز برای دریافت رمز و تایید عدد تلفن همراه خود بـه بانک صادرکننده کارت مراجعه کنند.

نحوه فعالسازی رمز یکبار مصرف (رمز پویا) برای بانک ها

پیش از این، قرار بود از ابتدای خردادماه استفاده از رمز دوم یکبار مصرف برای تراکنش‌هاي اینترنتی بالای ۵۰۰ هزار تومان اجباری شود کـه با توجه بـه آماده نبودن بانک‌ها و مردم این مورد بـه تعویق افتاد. رمز دوم یکبار مصرف با هر بار تقاضای مشتریان برای تراکنش اینترنتی برای آن‌ها صادر می شود.

 

رمز دوم یکبار مصرف از روش‌هاي مختلفی مثل اپلیکیشن موبایل، پیامک یا کد USSD در اختیار آن‌ها قرار خواهد گرفت. این رمز مدت کوتاهی در حد 60 تا 90 ثانیه اعتبار دارد و تنها یکبار می توان ازآن استفاده کرد. با این حساب در صورتی کـه رمز دوم یکبار مصرفتان دست سواستفاده‌کننده‌ها بیافتد، آن‌ها دیگر نمیتوانند با رمزی کـه اعتبار آن تمام شده، حسابتان را خالی کنند.