پارس ناز پورتال

قاصدک 24

نشانه های افراد خودخواهی که دیگران را طعمه می بینند

نشانه های افراد خودخواهی که دیگران را طعمه می بینند

نشانه های افراد خودخواهی که دیگران را طعمه می بینند 

خودخواهی یکی از بدترین خصلت هایي هست که افراد میتوانند داشته باشند که نزدیکان آنها را به شدت اذیت میدهد. حمله با احساسات یک فرد به شکلهای گوناگون صورت می‌گیرد بعضی ها کوشش میکنند با تحریک دیگران به منفعت هاي خودشان برسند هر چند یک این رذیلت اخلاقی محسوب میشود

 

اما امروزه شمار زیادی از آن برای رسیدن به هدف و پیشبرد خواسته هایشان بهره گیری میکنند ، این دسته از افراد دیگران را درست مانند یک طعمه می‌بینند و از آنها برای رسیدن به خواسته ي خود بهره گیری میکنند ؛ در این بخش از نمنام 6 مورد از خصوصیات اخلاقی آنها را خواهیم گفت.افراد مغرور

 

آنها مدام انگ می‌زنند و انگ کارشان هست
آنهایی که کوشش میکنند شما را اذیت دهند از اشتباهاتتان سوء بهره گیری میکنند و شما را تحریک میکنند تا بحث کنید ، بحثی که در حقیقت هدفش قربانی کردن شماست.

 

به احساس دیگران لطمه می‌زنند
آن گونه افراد با احساس دیگران بازی میکند ،آنها کوشش میکنند احساس شما را بفهمند و از آن بعنوان نقطه ضعفتان بهره گیری کنند و شما را خشمگین و غمگین کنند. وقتی شما تسلیم احساستان باشید خیلی زود مورد طعمه قرار میگیرید.

 

به علاقه مندی هاي دیگران صدمه میزنند
بعضی ها از روی قصد به چیزهایی که برای تان اهمیت دارد صدمه می‌زنند ، این صدمه در قدم اول برای غمگین کردن شما و در مرحله بعدی رسیدن به هدف خودخواهانه آنهاست.

 

حسادتتان را برمی انگیزند
حسادت یکی دیگرازحس هاي آنهاست، وقتی حسادت چشم هاي شما را کور کند دیگران به راحتی میتوانند شما را در مسیری قرار دهند که هر کاری انجام دهید .اگر همسرتان مقابل شما با شخصی دیگر مزاح کند یا عمدا شما را سنجش کند همانند بارزی از مورد طعمه قرار گرفتن هست.

 

آنها همه ي وقت نقش افراد قربانی را بازی میکنند
اینگونه افراد موقعیت را طوری سازماندهی میکنند و از کلماتی به کار می‌برند که خودشان را بی گناه جلوه دهند و طرف مقابل را مقصر به حدی که خودتان هم یقین کنید اشتباه کرده‌اید وقتی مورد طعمه قرار گرفتید متوجه می‌شوید تحت بازرسی بوده اید.

 

دیگران را در تصمیم گیری دچار استرس می‌کنند
یکی دیگر از علامت هاي مورد طعمه قرار گرفتن این هست که آنها همه ي وقت شما را در تصمیم گیری هول میکنند و به شما زمان تصمیم گیری نمیدهند. آنها میدانند هر چه اکثر در تصمیم گیری به شما فشار بیاورند شانس بیشتری دارند.