پارس ناز پورتال

نشانه های خرابی دندان ها | از بوی بد دهان تا سفید شدن زبان

نشانه های خرابی دندان ها | از بوی بد دهان تا سفید شدن زبان

خرابی دندان و نشانه های آن

امروز نشانه هاي خرابی دندان ها را بررسی میکنیم. دندان ها محکم ترین چیزی هستند کـه بدن مـا آنرا می سازد اما با توجه بـه مراقبت هاي غلط و خوراکی هاي امروزی، درصد خرابی این عضوهای مستحکم بسیار زیاد اسـت. خیلی از مـا ماجراهایی با دندان درد و خرابی آنها داشته ایم، اگر فکر میکنید دندانهای تان در خطر آسیب قراردارند تا آخر این مطلب با مجله پارس ناز همراه باشید.

 

دهان تان همیشه بوی بدی می دهد

اگر چـه بدبویی هاي گاه و بیگاه دهان امری طبیعی اسـت، اما بدبویی دائمی آن احتمالاً از وجود مشکلی در دهان خبر می دهد. بدبویی دهان می‌تواند یکی از نشانه هاي هشدار دهنده ي بیماری لثه باشد. اهمال در مسواک زدن و استفاده از نخ دندان، می‌تواند منجر بـه انباشت پلاک و باکتری روی دندان ها و لثه ها شود کـه این مسأله منجر بـه التهاب و خون ریزی لثه ها خواهد شد.

نشانه های خرابی دندان ها | از بوی بد دهان تا سفید شدن زبان

بدبویی دهان هم چنین می‌تواند ناشی از مشکلات سینوسی یا حتی مربوط بـه معده باشد. بنابر این اگر متوجه شده اید کـه بوی بد دهان تان همیشگی اسـت و از بین نمی‌رود، بـه دکتر مراجعه کنید.

 

زبان تان سفید است

مواد غذایی مصرفی مـا روی رنگ زبان مـا تأثیر می گذارند، اما اگر متوجه شده اید کـه طبق معمولً یک لایه ي سفید رنگ روی زبان تان وجوددارد، احتمالاً بـه این معنی اسـت کـه دهان شـما شرایط چندان سالمی ندارد. تعداد زیادی از افراد فراموش می کنند هنگام مسواک زدن دندان هایشان، زبان خودرا هم مسواک بزنند.

نشانه های خرابی دندان ها | از بوی بد دهان تا سفید شدن زبان

این لایه ي سفید رنگ در اثر انباشت باکتری روی زبان بـه وجود می‌آید. همین مسأله منجر بـه بدبو شدن دهان می شود و سلامت عمومی بدن رابه خطر می اندازد. برای پیشگیری از انباشت باکتریها روی زبان، قسمت مویی مسواک یا پشت دندانه دار آنرا کمی روی زبان تان بکشید. استفاده ي منظم از مسواک و نخ دندان هم بـه کاهش باکتری هاي مضر در دهان کمک می‌کند.

 

مواد غذایی همیشه لای دندان های تان گیر می کنند

اگر متوجه شده اید کـه بیشتر مواقع درگیر مواد غذایی اي هستید کـه لای دندان هایتان گیر کرده اند، احتمالاً بـه این معنی اسـت کـه دندان هایتان در حال پوسیدن هستند. اگر بطور منظم از مسواک و نخ دندان استفاده می‌کنید اما بازهم مواد غذایی لای دندان هایتان باقی میمانند، این مسأله احتمالاً نشان دهنده ي پوسیدگی پنهانی در میان دندانهای شـما اسـت کـه از سطح دندان ها قابل مشاهده نیست.

نشانه های خرابی دندان ها | از بوی بد دهان تا سفید شدن زبان

در حقیقت، مواد غذایی لای همین پوسیدگی ها گیر می کنند. اگر مشکوک هستید کـه بخاطر پوسیدگی پنهان، مواد غذایی لای دندان هایتان گیر می کنند، برای خاطرجمعی از علت این مسأله بـه دندان پزشک مراجعه کنید. علاوه بر این، استفاده ي منظم از نخ دندان را ادامه دهید تا از رشد بیشتر هرگونه پوسیدگی جزئی اي پیش گیری کنید.

 

وقتی مسواک می زنید یا از نخ دندان استفاده می کنید از لثه هایتان خون می اید

 

اگر بعد از استفاده از مسواک یا نخ دندان، متوجه خونی شدن مسواک، نخ دندان یا بزاق دهان تان می‌شوید، احتمالاً بـه این معنی اسـت کـه لثه هاي شـما وضعیت خوبی ندارند. لثه اگر ملتهب باشد، با هر تماس جزئی اي، حتی با مسواک، شروع بـه خون ریزی می‌کند. در صورتی کـه یک لثه ي سالم با یک تماس کوچک خون ریزی نمیکند.

نشانه های خرابی دندان ها | از بوی بد دهان تا سفید شدن زبان

قرمزی و التهاب هم چنین نشانه هاي بیماری یا التهاب لثه هستند. اگر لثه هایتان دردناک هستند یا متوجه شده اید کـه بدون هیچ دلیل مشخصی خون ریزی می کنند، حتما بـه دندان پزشک مراجعه کنید.

 

لکه های سفید رنگی روی دندان هایتان دارید

ظاهر شدن لکه هاي سفید رنگ روی دندان احتمالآً از نخستین نشانه هاي یک پوسیدگی در شرف وقوع اسـت. این لکه هاي سفید رنگ نشان دهنده ي پوسیدگی دندان، تضعیف مینای دندان و بـه وجود آمدن منافذ در آن هستند.

نشانه های خرابی دندان ها | از بوی بد دهان تا سفید شدن زبان

پوسیدگی دندان اغلب در نقاطی رخ می دهد کـه قابل مشاهده نیستند، مثل پشت یا بین دندان ها، بنابر این تشخیص آن با چشم غیر مسلح دشوار اسـت. بهمین دلیل اسـت کـه مراجعه ي منظم بـه دندان دکتر اهمیت زیادی دارد.

 

رنگ یکی از دندان هایتان به مرور تیره شده

گاهی مشکلات دندانی بیشتر قابل مشاهده هستند تا قابل احساس. وقتی رنگ یکی از دندان ها تیره تر از دندانهای اطرافش می شود، این مسأله احتمالاً از یک مشکل عصبی حکایت دارد. اگر دندانی ضربه ببیند «مسأله اي کـه اغلب در جراحت هاي ورزشی اتفاق میوفتد» عصب درون دندان نمی‌تواند در برابر آن ضربه دوام بیاورد.

نشانه های خرابی دندان ها | از بوی بد دهان تا سفید شدن زبان

در نتیجه، دندان تبدیل بـه یک بافت مرده می شود و بـه مرور زمان، رنگ آن نسبت بـه دندانهای کناری اش تیره می شود. این مشکل اغلب برای دندانهای جلویی رخ می دهد. اگر متوجه شده اید کـه یکی از دندان هایتان در حال تیره شدن اسـت، حتی اگر دردی حس نمیکنید، حتما بـه دندان پزشک مراجعه کنید. اگر اقدامی نکنید، دندان تان را از دست خواهید داد.

 

مدت زیادی است که دندان درد دارید

دندان ها اگر سالم باشند، هنگام مسواک زدن، استفاده از نخ دندان یا جویدن، نباید هیچ گونه احساس ناخوشایندی داشته باشید. احساس درد در هنگام گاز زدن یا خوردن غذا، میتواند نشان دهنده ي یک آسیب دندانی موقت یا آسيب ي جدی تری باشد.

نشانه های خرابی دندان ها | از بوی بد دهان تا سفید شدن زبان

این مسأله گاهی از مشکلی بنام «کوفتگی دندان» «ضرب دیدن دندان» ناشی می شود. برای مثال، اگر در غذایتان سنگ یا استخوان سفتی وجود داشته باشد و بی خبر آنرا محکم گاز بزنید، دندان شـما می‌تواند چند روزی حساس شود. مانند هر کوفتگی دیگری در بدن، این مشکل هم در نهایت التیام پیدا می‌کند.

 

دندان هایتان به نوشیدنی های گرم یا سرد حساس هستند

حساسیت بـه غذاها و نوشیدنی هاي سرد و گرم می‌تواند نشان دهنده ي پوسیدگی دندان باشد. دندانهای سالم طبق معمولً حساسیت بیش از حد بـه دماهای سرد و گرم ندارند، اما دندانهای آسیب دیده ممکن اسـت با یک جرعه چای داغ یا یک گاز بستنی، درد بگیرند.

نشانه های خرابی دندان ها | از بوی بد دهان تا سفید شدن زبان

در اغلب موارد، با توجه بـه مدت زمانی کـه درد بـه درازا می‌کشد، می‌توان بـه شدت مشکل پی برد. اگر درد فقط چند ثانیه طول بکشد، جای نگرانی نیست چون نوشیدنی هاي سرد طبق معمولً چند لحظه اي دندان را حساس می کنند. حساسیت بـه دماهای سرد و گرم زمانی مشکل محسوب می شود کـه بیشتر و بیشتر طول بکشد.

 

حساسیت بـه دماهای سرد و گرم هم چنین ممکن اسـت ناشی از مشکل نامتوازن بودن جویدن باشد. در ابن حالت چون فشار بـه صورت متوازن بین دندان ها تقسیم نمی‌شود، از یکی از دندان ها بیشتر کار کشیده می شود ودر نتیجه، آن دندان زودتر از بقیه خسته و حساس می شود. اگر از مشکل حساسیت دندانی رنج می‌برید بـه دندان پزشک مراجعه کنید.

 

صبح ها بعد از بیدار شدن فک تان سفت و منقبض است

اگر صبح ها مکرراً با درد فک یا سردرد خفیف، بـه هم فشردگی فک یا دندان قروچه از خواب بیدار میشوید، بـه این نشانه ها بی توجه نباشنی. افراد زیادی هستند کـه شبها در خواب دندان قروچه می کنند یا هنگام اضطراب فک شان رابه هم فشار میدهند.

 

دندان قروچه

بـه هم فشردن دندان ها هم میتواند آنها رابه سرما، گرما یا حتی فشار حساس کند. در مواردی هم این رفتارها نشانه ي اختلال در مفصل گیجگاهی فکی اسـت. این اختلال می‌تواند تأثیری دائمی روی فک داشته باشد. دندان قروچه میتواند تأثیری منفی روی مفصل فک بگذارد.

نشانه های خرابی دندان ها | از بوی بد دهان تا سفید شدن زبان

این مفصل ساختاری شبیه بـه مفصل زانو یا آرنج دارد و آسيب دیدن آن میتواند منجر بـه صدا دادن یا متورم شدن این مفصل شود. استفاده از یک محافظ شبانه کـه نوعی ابزار دهانی اسـت و توسط دندان پزشک ساخته می شود، می‌تواند آسيب ي ناشی از دندان قروچه ي شبانه بـه دندان و فک رابه مقدار قابل توجهی کاهش دهد.

 

دندان هایتان بلندتر یا بزرگ تر از قبل به نظر می رسند

دندان ها هم ممکن اسـت گاهی بلندتر یا بزرگ‌تر بنظر برسند و این مسأله اغلب نشانه ي بیماری لثه یا آسيب دیدن آن اسـت. لثه ها ممکن اسـت بر اثر بیماری لثه، بتدریج تحلیل بروند، اما از آنجایی کـه این یک بیماری پیش رونده اسـت و بتدریج رشد میکند، ممکن اسـت در ابتدا متوجه آن نشوید.

نشانه های خرابی دندان ها | از بوی بد دهان تا سفید شدن زبان

با ادامه ي روند تحلیل لثه، وقتی لثه بـه نزدیکی ریشه ي دندان میرسد، نه تنها بـه بلندتر شدن دندان تان پی می‌برید، بلکه حساسیت و دندان درد هم شروع می شود. یک علت دیگر این مسأله می‌تواند ساییدگی ناشی از مسواک زدن باشد. مسواک زدن بیش از اندازه یا با شدت میتواند بـه مرور باعث تحلیل رفتن لثه ها شود.

 


 

راه‌ کارهای ساده برای درمان خانگی پوسیدگی دندان

 

گاهی باوجود تلاش برای رعایت بهداشت دهان و دندان و بـه دلایل دیگر از جمله رژیم غذایی نامناسب، فرد دچار پوسیدگی دندان و نهایتا ایجاد حفره در دندان می شود. در این جا قصد داریم شـما رابا راه‌کارهای طبیعی و ساده آشنا کنیم تا از پوسیدگی دندان پیشگیری کنید و دندان‌هاي خودرا در بهترین حالت حفظ کنید.

 

از دهان ‌شویه دارای فلوراید استفاده کنید

نشانه های خرابی دندان ها | از بوی بد دهان تا سفید شدن زبان

فلوراید برای دندان‌ها بسیار مفید اسـت. از آنجایی کـه کمبود مواد‌معدنی در رژیم غذایی ممکن اسـت باعث ایجاد پوسیدگی در دندان‌ها شود، استفاده از فلوراید برای رساندن موادمعدنی بـه دندان‌ها و پیشگیری از پوسیدگی آنها توصیه می شود.

 

ترکیب پودر کلسیم و منیزیم

نشانه های خرابی دندان ها | از بوی بد دهان تا سفید شدن زبان

مقداری پودر کلسیم و منیزیم رابا یک دیگر ترکیب کنید و دهان خودرا با آن شستشو دهید. اینکار دو مزیت دارد: اول این‌کـه این مواد، مواد‌معدنی مورد نیاز دندان شـما را تامین میکنند و دوم؛ این ترکیب محیط دهان شـما را قلیایی کرده و از باقی ماندن اسید روی دندان‌هاي شـما پیشگیري میکند.

 

مصرف کره و روغن جگر ماهی

روغن موجود در کره و روغن جگر ماهی سرشار از ویتامین A، D و K هستند کـه بـه بهداشت دهان و دندان کمک فراوانی می‌نمایند. میتوانید از هر یک از این منابع بطور جداگانه استفاده کنید و یا کپسول‌هاي حاوی هردو ماده را مصرف کنید.

 

مصرف آبگوشت استخوان

نشانه های خرابی دندان ها | از بوی بد دهان تا سفید شدن زبان

آبگوشت استخوان همان طور کـه از نام آن پیداست، ترکیبی اسـت کـه از استخوان مرغ، گاو، بره و گاهی گاو میش همراه با آب فراوان تهیه می شود و سرشار از خاصیت اسـت. این غذا سیستم گوارش شـما را التیام بخشیده، باعث افزایش رشد ناخن و موها می شود و از آنجا کـه منبعی غنی از کلسیم و منیزیم اسـت، باعث ازبین‌رفتن پوسیدگی دندان‌ها میشود.

 

شستشوی دهان و غرغره کردن با آب‌نمک

نشانه های خرابی دندان ها | از بوی بد دهان تا سفید شدن زبان

این مورد یکی از رایج ‌ترین درمان‌هاي خانگی برای دندان‌درد اسـت. تنها کاری کـه باید بکنید این اسـت کـه یک قاشق چای‌خوری نمک را داخل یک لیوان آب گرم بریزید و با آن غرغره کنید. باکتری‌هاي موجود در دهان در طول شب فعال می شوند پس حتما این توصیه قدیمی را جدی بگیرید و بعد از شام دهان خودرا با محلول آب گرم و نمک شستشو دهید و غرغره کنید.

 

استفاده از روغن میخک

نشانه های خرابی دندان ها | از بوی بد دهان تا سفید شدن زبان

مقداری روغن میخک رابا نوک انگشت بـه دندانی کـه دچار پوسیدگی شده بمالید.اینکار بـه مقدار قابل توجهی درد ناشی از پوسیدگی و حفره دندان را تسکین میدهد.

 

شستشو با روغن نباتی

نشانه های خرابی دندان ها | از بوی بد دهان تا سفید شدن زبان

روغن نباتی تا حدودی عفونت دندان را از بین برده و درد آنرا تسکین میدهد. کافی اسـت یک فنجان کوچک را پر از روغن نباتی کرده و دهان خود رابه مدت 1 دقیقه با آن شستشو دهید و سپس آن رابه بیرون تف کنید.

 

مراقبت صحیح از دندان ها

نشانه های خرابی دندان ها | از بوی بد دهان تا سفید شدن زبان

مهم‌‌ترین و موثرترین راه برای پیشگیری از پوسیدگی و خراب شدن دندان‌ها، مراقبت صحیح و درست ازآن‌هاست. دو مرتبه مسواک‌زدن در طول شبانه روز و شست و شوی دهان با محلول‌هاي حاوی فلوراید دراین زمینه بشما کمک زیادی خواهد کرد. اینکار باعث ازبین‌رفتن باکتری‌هاي دهان و پلاک دندان میشود و بهترین راه برای پیش گیری از مشکلات دندان اسـت.

 

استفاده از خردل

سنگ نمک و خردل از اجزای ثابت آشپزخانه هاي هندی هستند و تقریباً هرروز ازآن‌ها در پخت‌وپز استفاده می شود. 2 قاشق روغن خردل رابا نمک مخلوط کنید و ترکیب رابه طور مرتب بـه دندان‌هاي خود بمالید. 3 تا 5 دقیقه صبر کنید و بعد دهان را بشوئید.

 

درمان دندان درد با لیمو

نشانه های خرابی دندان ها | از بوی بد دهان تا سفید شدن زبان

لیمو سرشار از ویتامین ث اسـت. جویدن یک تکه لیمو باکتری‌ هاي مضر موجود در دهان را ازبین میبرد و درد دندان را تسکین می دهد. این یکی از ساده‌ ترین راه‌‌ هاي درمان خانگی پوسیدگی دندان اسـت.