پارس ناز پورتال

قاصدک 24

نشانه های ظهور امام زمان | علائم نهایی و مکان ظهور مهدی (عج)

مجموعه : مذهبی
نشانه های ظهور امام زمان | علائم نهایی و مکان ظهور مهدی (عج)

علائم نهایی و مکان ظهور مهدی «عج» و نشانه های ظهور حضرت مهدی

 

در اینبخش نشانه هاي ظهور امام زمان را بررسی می‌کنیم. قرن هاست کـه شیعیان منتظر ظهور منجی موعود حضرت مهدی «عج» هستند. عصری کـه مـا در آن زندگی میکنیم می‌تواند عصر ظهور باشد زیرا کـه تعداد زیادی از پیشبینی ها در حال وقوع هستند، از جنگ در کشور هـای عربی تا خروج سفیانی ها کـه می‌توانند گروهک هاي تروریستی یا دولت هاي فاسد و بـه ظاهر مسلمان باشند. در ادامه با پارس ناز همراه باشید.

 

خروج سفیانی

پیش از ظهور مردی از نسل ابوسفیان در منطقه شام خروج می‌کند و با تظاهر بـه دینداری گروه زیادی از مسلمانان را می فریبد و بـه گرد خود می آورد و بخش گسترده اي از سرزمینهای اسلام رابه تصرف خویش در می آورد و بر مناطق پنجگانه شام، حمص، فلسطین، اردن و قنسرین «نام شهری در نزدیکی حلب» و منطقة عراق سیطره مییابد.

نشانه های ظهور امام زمان | علائم نهایی و مکان ظهور مهدی (عج)

سپس در کوفه و نجف بـه قتل عام شیعیان می‌پردازد و برای کشتن و یافتن آنان جایزه تعیین می‌کند آنگاه کـه از ظهور امام زمان باخبر می‌شود با سپاهی گران بـه جنگ وی می‌رود کـه در منطقه بیداء «بین مکه و مدینه» با سپاه امام «ع» برخورد می‌کند و بـه امر خدا همه لشگریان وی بجز چند نفر در زمین فرو میروند و هلاک میشوند.

 

خسف در بیداء

نشانه های ظهور امام زمان | علائم نهایی و مکان ظهور مهدی (عج)

خسف یعنی فرو رفتن و پنهان شدن، و بیداء نام منطقه اي در مکه و مدینه اسـت. ظاهرا لشگر سفیانی دراین منطقه کـه بـه قصد جنگ با امام عصر«عج» آمده اسـت در زمین فرو می‌روند.

 

خروج یمانی

سرداری از یمن قیام میکند و مردم رابه حق و عدل دعوت میکند این نشانه در منابع عامه نیست ولی در مصادر شیعه روایات فراوانی دراین باره وجوددارد.

نشانه های ظهور امام زمان | علائم نهایی و مکان ظهور مهدی (عج)

امام صادق «ع» فرمود: قیامهای سه گانه خراسانی، سفیانی، یمانی دریک سال و یک ماه و یک روز خواهد بودو هیچ پرچمی بـه اندازه پرچم یمانی دعوت حق و هدایت نمی‌کند و هم فرمود کـه یمانی از علائم حتمی اسـت.

 

قتل نفس زکیه

زکیه یعنی فرد پاک و بی گناه و کسیکه قتلی انجام نداده اسـت و جرمی ندارد. در آستانه ظهور مهدی «عج» در گیرودار مبارزات زمینه ساز انقلاب حضرت مهدی «عج» فردی پاکباخته و مخلص از اولاد حضرت امام حسن مجتبی «ع» در راه امام می کوشد و دراین راه مظلومانه بـه قتل میرسد.

نشانه های ظهور امام زمان | علائم نهایی و مکان ظهور مهدی (عج)

روایات گاهی نفس زکیه و گاهی «سید حسنی» گفته اند امام باقر «ع» فرمود: بین ظهور مهدی «عج» و کشته شدن نفس زکیه بیش از پانزده شبانه روز فاصله نیست.

 

صیحه آسمانی

منظور از صیحه آسمانی صدایی اسـت کـه در آستانه ظهور حضرت مهدی در آسمان شنیده می‌شود و همه مردم آنرا می‌شنوند در روایات تعبیر بـه «نداء» «فزعه» «صوت» نیز بـه کار رفته اسـت کـه ظاهر آن نشان می‌دهد کـه هر یک از این ها نشانه جداگانه اي اسـت کـه پیش از ظهور واقع میشود.

نشانه های ظهور امام زمان | علائم نهایی و مکان ظهور مهدی (عج)

بنظر میرسد کـه این‌ها تعبیر از یک واقعیت اسـت و ممکن هم هست کـه از سه حادثه جدای از هم خبر داده باشند کـه اول صداهای هولناکی برآید و همه رابه خود متوجه کند «صیحه» و بـه دنبال آن صدای مهیب و هولناکی شنیده شود کـه دلهای مردم رابه وحشت اندازد «فزعه» و آن گاه از آسمان صدایی شنیده میشود کـه مردم رابه سوی مهدی«عج» فرا میخواند.

نشانه های ظهور امام زمان | علائم نهایی و مکان ظهور مهدی (عج)

روایاتی کـه از این معنا خبر داده اند از طریق شیعه و سنی فراوان هستند. امام باقر «ع» می فرماید: ندا کننده اي از آسمان نام قائم را ندا میکند پس هر کـه در شرق و غرب اسـت آنرا میشنود و از وحشت این صدا خوابیده ها بیدار و ایستادگان نشسته و نشستگان بر دو پای خویش می‌ایستند رحمت خدا بر کسیکه از این صدا عبرت گیرد و ندای او را اجابت کند زیرا صدای نخست، صدای جبرئیل روح الأمین اسـت.

 

«صیحه آسمانی را دریک فرضیه می‌توان «رسانه هاي جهان» درنظر گرفت. تلویزیون، رادیو، اینترنت و شبکه هاي ارتباطی و… را میتوان صیحه آسمانی فرض کرد کـه تمام مردم آنرا می‌شنود و هر کس در هر کشوری خبر آنرا خواهد شنید».

 

آنگاه می فرماید: این صدا در شب جمعه بیست و سوم ماه رمضان خواهد بود دراین هیچ شک نکنید و بشنوید و فرمان برید، در آخر روز شیطان فریاد میزند کـه «فلانی ستمدیده کشته شد» تا مردم را بفریبد و بـه شک اندازد. و امام صادق «ع» می فرماید: در ابتدای روز گویند ه اي در آسمان ندا میدهد کـه آگاه باشید کـه حق با علی و شیعیان اوست.

نشانه های ظهور امام زمان | علائم نهایی و مکان ظهور مهدی (عج)

پس ازآن در پایان روز شیطان کـه نفرین خدا بر او باد از روی زمین فریاد می‌زند کـه حق با عثمان و پیروان اوست پس دراین هنگام باطل گرایان بـه شک می افتند هرگاه گوینده اي از آسمان نداء بزند کـه حق با اولاد محمد«ص» اسـت در آن هنگام ظهور مهدی«عج» بـه سر زبانها میوفتد بـه گونه اي کـه غیر از او یاد نمی‌کنند.

 

خروج دجال

این نشانه در کتب اهل سنت از علائم برپایی قیامت شناخته شده اسـت [6] ولی در منابع روایی شیعه از نشانه هاي ظهور اسـت. و اشکال ندارد کـه هم علامت ظهور و هم علامت معاد باشد. چون خود ظهور امام عصر «عج» هم از علائم آخرالزمان می باشد.

نشانه های ظهور امام زمان | علائم نهایی و مکان ظهور مهدی (عج)

دجال فردی اسـت کـه در آخر الزمان و پیش از قیام مهدی «عج» خروج می‌کند و غیر عادی اسـت و با انجام کارهای شگفت انگیز جمع زیادی از مردم را می فریبد و سرانجام بـه دست عیسی مسیح «ع» بـه هلاکت می‌رسد. در مورد دجال نظریه هاي متعددی طرح شده اسـت مثلاً گروهی آنرا فردی نامیده اند و دسته اي آنرا جریانی میدانند و نه شخص معین کـه در میان گذاشتن این امور مجال دیگری را می طلبد.

 

«دریک فرضیه دیگر: دجال را میتوان «زمانه مدرن» نامید، هر کس مطابق با زندگی هاي مدرن در جوامع مدرن پیش رود آسان تر زندگی می‌کند، روابط آزادی کـه در غرب وجوددارد می‌تواند تعبیری بر دجال باشد، هر کشوری بـه مانند غربی ها جامعه خودرا تربیت کند امن تر و آسان تر اسـت، این طور نیست؟»

 

ظلم و جور و فسق و گناه در سراسر جهان و حتی در جوامع اسلامی

در تعداد زیادی از روایات کـه پیشوایان، قیام مبارک امام زمان «عج» را نوید داده اند، بـه این‌کـه «قیام آن گرامی در وقتی اسـت کـه ستم و جور جهان را فرا گرفته باشد» نیز تصریح کرده اند. و در پاره اي از روایات هم یادآوری کرده اند کـه پیش از ظهور امام قائم «ع» ، و بویژه نزدیک بـه ظهور او، حتی در جوامع اسلامی فسق و فجور انواع گناهان و زشتیها رواج کامل خواهد یافت، و ازآن جمله بـه این فجایع اشاره فرموده اند:

 

شراب خواری و خرید و فروش مسکرات آشکارا انجام می‌شود، رباخواری رواج مییابد، زنا و اعمال شنیع دیگر متداول و شایع و آشکار میگردد، قساوت، تقلّب ، نفاق، رشوه خواری، ریاکاری، بدعت، غیبت و سخن چینی بسیار اسـت؛ بی عفّتی و بی حیایی و ستم و ستم عمومی خواهد بود، و زنان بی حجاب و با لباسهای زننده در اجتماع آشکار می‌شوند.

نشانه های ظهور امام زمان | علائم نهایی و مکان ظهور مهدی (عج)

مردان در لباس و آرایش شبیه زنان میشوند، امر بـه مشهور و نهی از منکر ترک می‌گردد. مؤمنان خوار و بی مقدار و محزون بوده و توانائی جلوگیري از گناهان و زشتیهارا نخواهند داشت. کفرو الحاد و بی دینی رواج یافته و بـه اسلام و قرآن عمل نمی‌شود، فرزندان نسبت بـه پدران و مادران اذيت و بی حرمتی روا داشته و کوچک تر احترام بزرگ‌تر را رعایت نمیکند و بزرگ‌تر بـه کوچک تر ترحم نمی نماید و صلۀ رحم مراعات نمیشود.

نشانه های ظهور امام زمان | علائم نهایی و مکان ظهور مهدی (عج)

خمس و زکات پرداخت نمیشود و یا بـه مصرف صحیح خود نمی‌رسد، بیگانگان و کافران و اهل باطل بر مسلمانان چیره می‌شوند و مسلمانان با خود باختگی در همه امور و در لباس و گفتار و کردار از آنان تقلید و پیروی می‌کنند و حدود الهی تعطیل میشود و تعداد زیادی از فجایع دیگر کـه با عبارات گوناگون در روایات پیشوایان مـا ذکر شده اسـت.

 

سخن آخر

علائم و نشانه هاي دیگری نیز در کتب گرد آوری شده اسـت؛ امّا آیا این علائم همه واقع میشوند یا ممکن اسـت در انها تغییراتی بوجود آید موضوعی اسـت کـه در جای خود بررسی و مقرر شده و فرموده اند علائم بر دو سوگند اسـت: حتمی و غیر حتمی، و انچه حتمی اسـت واقع میشود. در پاره اي روایات فرموده اند حتی حتمیّات هم ممکن اسـت تغییر یابد.

نشانه های ظهور امام زمان | علائم نهایی و مکان ظهور مهدی (عج)

اما انچه تغییر پذیر نیست چیزهایی اسـت کـه خدای متعال وعده فرموده و خداوند خلف وعده نمی فرماید: «انّ الله لایخلف المیعاد» بدیهی اسـت روایاتی کـه محتومات را نیز قابل تغییر میداند حالت انتظار را درجامعۀ شیعه قوی ترمی سازد تا همیشه منتظر باشند و خودرا آماده سازند زیرا ممکن اسـت علائم واقع نشده باشد و در عین حال آن حضرت ظهور نماید.

 


 

محل دقیق ظهور حضرت مهدی و انتخاب یاران امام زمان «عج»

 

طبق روایات متواتر از طریق شیعه و سنی، کـه قیام شکوهمند آن مصلح جهانی از سرزمین و از مسجدالحرام، کنار کعبه معظمه آغاز خواهد شد و تعداد 313 نفر از اصحاب او کـه فرماندهان لشکری و کشوری آن حضرت هستند، در بین رکن و مقام با آن حضرت بیعت می‌کنند، آن گاه تعداد 10 هزار نفر تکمیل می‌شود و وجود مقدس حضرت بقیة الله «عج» با سپاه 10 هزار نفری از مکه حرکت می‌کنند و بـه اصلاح جهان می‌پردازند.

 

مفضّل از حضرت صادق «ع» می پرسد:اي آقای مـن! حضرت مهدی «عج» از کجا و چگونه ظهور میکند؟، حضرت فرمودند:«اي مفضل! او بـه تنهایی ظهور می‌کند و بـه تنهایی کنار کعبه می‌آید و بـه تنهایی شب را در آنجا میگذارند».

نشانه های ظهور امام زمان | علائم نهایی و مکان ظهور مهدی (عج)

در روایت دیگری می فرماید:«چون مهدی بـه درآید، بـه مسجدالحرام رود، رو بـه کعبه و پشت بـه مقام ابراهیم بایستد. دو رکعت نماز گزارد، آنگاه فریاد برآورد:«اي مردمان! منم یادگار امام و یادگار نوح و یادگار ابراهیم و یادگار اسماعیل. منم یادگار موسی و عیسی و محمد… منم صاحب قرآن و زنده کننده سنت… .

 


 

مشخصات ظاهری امام زمان حضرت مهدی «عج»

 

حضرت رضا«ع» در روایت دیگری، در پاسخ اباصلت هروی کـه از ایشان پرسید: «نشانه هاي قائم شـما هنگام ظهور چیست؟» می فرماید: نشانه اش این اسـت کـه در سنّ پیری اسـت، ولی منظرش جوان اسـت، بـه گونه اي کـه بیننده می پندارد چهل ساله یا کمتر ازآن اسـت. نشانه دیگرش آن اسـت کـه بـه گذشت شب و روز پیر نشود تا آنکه اَجَلش فرا رسد.

 

شبیه پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم

حضرت مهدی علیه السلام سیمایی چون سیمای پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم دارد، در رفتار و گفتار و سیرت نیز شبیه و همانند اوست.

نشانه های ظهور امام زمان | علائم نهایی و مکان ظهور مهدی (عج)

امیرالمؤمنین علیه السلام روزی بـه امام حسین علیه السلام نظر افکنده بـه اصحاب خود فرمودند: «در آینده خداوند از نسل او مردی را پدید می آورد کـه همنام پیامبر شماست و در ویژگی هاي ظاهری و سجایای اخلاقی بـه او شباهت دارد «

 

زیبا و خوش صورت

زیبایی اگر بـه اعتدال و تناسب اعضای چهره، یا بـه گیرایی نگاه و نورانیّت صورت و جذّابیّت آن باشد، همگی در وجود نازنین یادگار پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم بـه ودیعت نهاده شده اسـت.

 

گشاده پیشانی

نشانه های ظهور امام زمان | علائم نهایی و مکان ظهور مهدی (عج)

پیشانی بلند و گشادهاش بر هیبت و وقار چهره زیبایش می افزاید، و چنان نوری بر چهره و جبین او پیداست کـه سیاهی مو هاي سر و محاسن شریفش را تحت الشعاع قرار می‌دهد.

 

میانه قامت

قامتی نه دراز و بیاندازه و نه کوتاه بر زمین چسبیده دارد، بلکه اندامش معتدل و میانه اسـت.

 

دارای دو خال مخصوص

خالی بر چهره دارد کـه بر گونه راستش هم چون دانه مُشکی میان سفیدی صورتش می درخشد و خالی دیگر بین دو کتفش متمایل بـه جانب چپ بدن دارد.

نشانه های ظهور امام زمان | علائم نهایی و مکان ظهور مهدی (عج)

درباره شمایل ظاهری امام زمان علیه السلام پاره اي صفات دیگر از مجموعه روایات وارده دراین باب میتوان بدست آورد. آن حضرت رنگی سپید، کـه آمیختگی مختصری با رنگ سرخ دارد. از بیداری شبها، چهره اش بـه زردی می گراید. چشمانش سیاه و ابروانش بهم پیوسته اسـت و در وسط بینی او بر آمدگی کمی پیداست. میان دندان هایش گشاده و گوشت صورتش کم اسـت.

نشانه های ظهور امام زمان | علائم نهایی و مکان ظهور مهدی (عج)

میان دو کتفش عریض اسـت و شکم و ساق او بـه امیرالمؤمنین علیه السلام شباهت دارد. در وصف او وارد شده: المهدی طاووس اهل الجنه. وجهه کالقمر الدری علیه جلابیب النور. حضرت مهدی علیه السلام طاووس اهل بهشت اسـت، چهره اش مانند ماه درخشنده اسـت و گویا جامه هایي از نور بر تن دارد. بار خدایا! آن جمال بارشادت و پیشانی نورانی ستایش شده را، بـه مـن بنمایان، و چشمم رابه نگاهی بـه او، سرمه کن.

 

درود بر جمعه‌اي کـه بی‌غروب اسـت

غم عالم ته جامش رسوب اسـت

بگویند اهل عالم مهدی آمد

از این پس حال دنیا خوب خوب اسـت

اللهم عجل لولیک الفرج والعافیه و النصر

واجعلنا مـن اعوانۀ و انصاره و المستشهدین بین یدیه