پارس ناز پورتال

قاصدک 24

نظر جنجالی مهتاب کرامتی درباره آرایش بازیگران

مجموعه : اخبار سینما
نظر جنجالی مهتاب کرامتی درباره آرایش بازیگران

نظر جنجالی مهتاب کرامتی درباره آرایش بازیگران 

مهتاب کرامتی بازیگر معروف ایرانی نسبت بـه آرایش بازیگران ایرانی ابراز نارضایتی کرده است. آرایشی که برخی بـه طور افراطی روی صورت خود دارند. مهتاب کرامتی گفت ما اصلا در گریم دو تا شاخه داریم؛ متعادل سازی و نامتعادل سازی. متعادل سازی همین است که بتوانی یک چهره مرتب درست ولی زیباتر داشته باشی و این بستگی بـه الگویی دارد

نظر جنجالی مهتاب کرامتی درباره آرایش بازیگران

که برای زیبایی دارید.هرچه چهره ساده تر ولی کاریزماتیک تر باشد بهتر است و مسیر ورود بـه سینما را برای علاقمندان بـه بازیگری راحت تر میکند.او گفت: دوستی برای بازی در سکانسی از یک فیلم با آرایشی می آید که همه ی ی ی را بهت زده می‌ کند. گریمور مجبور می شود صورت او را کاملا بشوید و با یک متعادل سازی توسط یک فوم ساده و گریم

 

خیلی کم این دختر را زیبا کند. در یکی از فیلم ها آن دختر بـه قدری جذاب شد و چهره تاثیرگذاری پیدا کرد که دیگر نتوانستم مقاومت کنم و گفتم چرا با خودت این کار را می کنی؟ اما متاسفانه دوباره او را با همان آرایش دیدم. متاسفانه الگوهایمان اشتباه است. در اروپا می‌بینیم که همه ی ی چهره ها ساده است و تنها در مراسم رسمی از لوازم آرایش استفاده می‌کنند.