پارس ناز پورتال

قاصدک 24

نقاشی قالی های ایرانی در میامی آمریکا

نقاشی قالی های ایرانی در میامی آمریکا

نقاشی قالی های ایرانی در میامی آمریکا 

طرح و نقش های قالی ایرانی در جهان حرف اول را می زند و هنرمندان ایرانی که قالی ها را نقش می زنند هم در دنیا اول هستند.اما یک نقاش آمریکایی نقش قالی های ایرانی را روی بوم نقاشی اش می کشد. در این مجموعه نقاشی هنرمند اهل میامی «Jason Seife» به طرز ماهرانه ای الگوهای پیچیده قالی های اصیل ایرانی را با ترکیب اکریلیک و جوهر نقاشی می کند.

 

درحالیکه نقاشی ها از نقوش آشنا در طراحی فرش مانند برگ ها و نقوش هندسی بهره می برند جیسون در رنگ ها از بیان شخصی خودش استفاده می کند که بازتاب افکار و احساسات او هستند. رابرت فانتین می گوید: آنچه که در ابتدا شما را جذب آثار او می کند تنها زیبایی آن ها نیست، بلکه تاریخچه محکم و متراکم و معانی عمیق پشت این تصاویر است. روشی که بافندگان قادر بودند

 

با آن الگوهای مشخص، پالت و سبک را با یک منطقه جغرافیایی ویژه و مشخص یا با یک طایفه عشایری پیوند دهند.

نقاشی قالی های ایرانی در میامی آمریکا

نقاشی قالی های ایرانی در میامی آمریکا

نقاشی قالی های ایرانی در میامی آمریکا

نقاشی قالی های ایرانی در میامی آمریکا

نقاشی قالی های ایرانی در میامی آمریکا

نقاشی قالی های ایرانی در میامی آمریکا

نقاشی قالی های ایرانی در میامی آمریکا

 

برترین ها