پارس ناز پورتال

قاصدک 24

نماد حیوانی سال 1398 چیست | طالع بینی سال خوک 2019

نماد حیوانی سال 1398 چیست | طالع بینی سال خوک 2019

نماد حیوانی سال 1398 چیست | طالع بینی سال خوک 2019

 

نماد حیوانی سال 1398 چیست؟ چرا این سال متعلق بـه سال خوک اسـت؟ متولدین این سال چـه خصوصیات مشترکی دارند و این سال برای باقی چگونه اسـت؟ در ادامه بـه این سوالات جواب خواهیم داد. سال 2019 براساس نمادهای مشهور چینی سال خوک می باشد، سال خوک همیشه بـه وفور نعمت خود مشهور بوده اسـت. امروز بطور کامل با این سال آشنا می‌شویم. با مجله پارس ناز همراه باشید.

 

سال 98 سال چه حیوانی است؟

امسال از بین این ۱۲ نماد نوبت بـه خوک رسیده اسـت. یعنی سال ۹۸ سال خوک اسـت. دفعه بعدی کـه نوبت بـه خوک خواهد رسید سال ۱۴۱۰ خواهد بود. در فرهنگ چینی خوک نمادی از ثروت و فراوانی نعمت اسـت. میتوان گفت از این نظر سال خوک یکی از بهترین سالها برای همه ی مردم جهان اسـت.

نماد حیوانی سال 1398 چیست | طالع بینی سال خوک 2019

چون دراین سال همه ی شغل دارند و گردش پول عادلانه اسـت. این سال از مشکلات سیاسی و اداری کمتری وجود خواهد داشت، بـه علاوه برای روشنفکران و کسانی کـه اهل حساب و کتاب هستند هم سال خوبی اسـت، یکسال متعادل و متناسب.

 

طالع بینی سال خوک

از نظر طالع بینی چینی درسال خوک خیانت و بی‌اعتمادی در میان مردم بسیار کم خواهد شد. دراین سال انسان‌ها بسیار صلح‌طلب میشوند و کمتر دعوا می کنند. خبر خوب برای علاقه‌مندان بـه ادبیات، نویسندگی و شاعری این اسـت کـه درسال خوک این هنر‌ها بسیار خواهند درخشید و نویسندگان و شاعران میتوانند بسیار موفق شوند.

نماد حیوانی سال 1398 چیست | طالع بینی سال خوک 2019

با همه ی این حرف‌ها نمیتوان گفت کـه سال خوک هیچ عیب و ایرادی هم ندارد. خوک بسیار ساده و زودباور اسـت برای همین دراین سال امکان فریب خوردن و ناامید شدن هم بسیار زیاد اسـت. از بدی‌هاي دیگر سال خوک این اسـت کـه افراد کمتر از هم دیگر درخواست کمک می کنند و برای همین احتمال آسیب دیدن آن‌ها افزایش می یابد.

نماد حیوانی سال 1398 چیست | طالع بینی سال خوک 2019

درسال خوک شعار سال «مـن حفظ می کنم» اسـت. خوک موجودی اسـت کـه اغلب عاشق خوردن و خوابیدن و چاق شدن اسـت و بهمین خاطر شاید بتوان گفت نمادی از تنبلی و بدهیکلی اسـت. از طرفی دیگر خوک بسیار خوش رفتار اسـت و آزاری بـه دیگران نمیرساند، اما بـه حد سگ هم دانا نیست.

 

طالع بینی متولدین سال خوک

اشخاصی کـه درسال خوک بدنیا آمده‌اند اشخاصی صادق و رک هستند. این افراد ظاهرشان آرام اسـت و قلب نیرومندی دارند اما طاقت‌شان کم اسـت و ممکن اسـت استقلال نداشته باشند. آن‌ها از حرف‌هاي در لفافه و غیرمستقیم خوش‌شان نمی آید. برای همین ممکن اسـت غیر اجتماعی بنظر بیایند، اما بسیار خوشبین و مقاوم هستند.

نماد حیوانی سال 1398 چیست | طالع بینی سال خوک 2019

متولدین سال خوک را تا وقتی کـه کاملا با آن‌ها صمیمی نشده‌اید نمی توانید بشناسید و بـه وفاداری و خوش قلبی آن‌ها ایمان بیاورید. کودکانی کـه در بهار و تابستان سال خوک بدنیا می آیند انسان‌هاي خوشبختی بدانید. آن‌ها در رفاه و آسودگی زندگی خواهند کرد. یکیدیگر از بدی‌هاي خوک این اسـت کـه او اجازه میدهد بـه سهولت فریبش بدهند.

 

او البته اشتباهاتش رابا متانت قبول میکند، در حالی‌کـه در مورد اشتباهات دیگران بسیار صبور اسـت. علیرغم تنبلی و رفاهی کـه درسال خوک وجوددارد باید گفت کـه خوک از بهترین‌هاي ورزش اسـت. اگر چـه خوک هرگز نمی تواند رقابت‌طلب باشد، چون او خودرا هرگز بهتر از دیگران نمیداند. صداقت و بی‌ریایی خوک می تواند بـه او آسیب برساند.

نماد حیوانی سال 1398 چیست | طالع بینی سال خوک 2019

او بسیار کم دروغ میگوید همان دروغ هم در زمانی اسـت کـه در خطر اسـت. نماد خوک هم مانند نماد میمون باهوش و تشنه دانش اسـت. او بسیار بـه مطالعه علاقه دارد و دوست دارد کـه موجود دانشمندی بنظر برسد. اگر چـه از نظر دیگران یک طبل تـو خالی اسـت، چون بخش بزرگی از دانش او دانش سطحی اسـت. نماد خوک، نماد ثروت و فراوانی اسـت.

 

چگونه بفهمیم حیوان سال چیست؟

نامگذاری حیوان سال بـه این صورت اسـت کـه سالی کـه در آن هستیم را باید منهای شماره ۶ کنیم و سپس عددی کـه بـه دست می‌ آید را بر ۱۲ تقسیم کنیم. این تقسیم را نباید با خودرو حساب انجام داد بـه این خاطر کـه باقی مانده این تقسیم مهم اسـت. این باقی مانده می تواند از صفر تا ۱۱ باشد و هر عددی کـه باشد این شماره نشانگر نام یک حیوان اسـت.

نماد حیوانی سال 1398 چیست | طالع بینی سال خوک 2019

اگر باقی مانده صفر باشد سالی کـه در آن قرار داریم سال خوک اسـت. اگر باقی مانده یک باشد سالی کـه در آن قرار داریم سال موش اسـت. اگر باقی مانده دو باشد سالی کـه در آن قرار داریم سال گاو اسـت. باقی مانده‌هاي سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نه، ده و یازده بـه ترتیب مال حیوان‌هاي پلنگ، خرگوش، نهنگ، مار، اسب، گوسفند، میمون، مرغ و سگ هستند.

 


 

طالع بینی سال ۲۰۱۹ برای متولدین هر ماه

دوران کودکی خوک در آرامش کامل سپری میشود. در دوران جوانی انبوهی از مشکلات خانوادگی وی را در بر می‌گیرد، اما خوک خجالتی و محتاط، برای حل مشکلاتش، از کسی در خواست کمک نخواهد کرد. او می کوشد خود مشکلاتش را حل کند. در واقع این پنهان ساختن مشکلات از دیگران بـه او صدمات فراوانی میزند زیرا هیچکس نمی فهمد کـه او در چـه جهنمی دست و پا میزند.

 

طالع بینی سال 2019 برای متولدین سال خوک

امسال برای زندگی حرفه اي شـما مفید اسـت. شـما میتوانید پیشرفت هاي مثبتی را از ابتدای سال شاهد باشید. شانس مناسبی برای کار شـما بر روی وظایف رضایت بخش و جالب وجوددارد.

نماد حیوانی سال 1398 چیست | طالع بینی سال خوک 2019

سال 2019 می تواند بنام سال پیشرفت برای متولدین خوک نامیده شود. شـما با استفاده از استعداد و تجربه خود ممکن اسـت احساس خوبی در دیگران در محل کار ایجاد کنید. متولدین خوک می توانند بطور مطلوبی از روحیه کارآفرینی و توانایی هاي پولی خود استفاده کنند.

 

طالع بینی سال 2019 برای متولدین سال اسب

براساس فال و طالع بینی سال 2019، این سال رشد و توسعه کسب و کار رابه همراه خواهد آورد این هم زمانی اسـت کـه شـما ممکن اسـت در مورد بازسازی درونی خود کارهایی انجام دهید.

نماد حیوانی سال 1398 چیست | طالع بینی سال خوک 2019

در طول سال خوک زمینی، ازدواج، مشارکت و روابط ثبات بیشتری نسبت بـه گذشته خواهید داشت. شـما نه تنها می‌توانید رشد مالی داشته باشید، بلکه سفر هـای کاری زیادی خواهید داشت ، قبل از سرمایه گذاری، بادقت بـه همه ی چیز توجه کنید.

 

طالع بینی سال 2019 برای متولدین سال ببر

متولدین ببر ممکن اسـت با تعداد زیادی از پیچ و تاب ها روبه‌رو شوند. ممکن اسـت بالا و پایین هاي زیادی درسال داشته باشید، اما در کل، مثبت خواهد بود. خوک دوست مخفی ببر اسـت، بهمین دلیل اسـت کـه سال 2019 سال خوبی برای متولدین ببر اسـت.

نماد حیوانی سال 1398 چیست | طالع بینی سال خوک 2019

اگر شـما بـه دنبال یک رابطه جدی هستید، می تواند سال خوبی برای شـما باشد. زوج هاي جوان ممکن اسـت قادر بـه تقویت روابط عاشقانه خود باشند. شانس موفقیت شـما در موفقیت کسب و کار خود با نگه داشتن قدرت بیش از امور مالی وجوددارد.

 

طالع بینی سال 2019 برای متولدین سال خروس

متولدین خروس قدرت و اقتدار را دوباره بـه دست خواهند آورد ؛ انتظار میرود کـه آن ها کاملا سازمان یافته، کارآمد، منظم و مسئول باشند. شـما ممکن اسـت درسال 2019 از لحاظ مالی بهتر عمل کنید. می‌توانید فرصت هاي جدیدی برای کسب و پیشرفت در زندگی خود دراین زمان ایجاد کنید.

نماد حیوانی سال 1398 چیست | طالع بینی سال خوک 2019

امسال “سال تغییر” برای متولدین خروس خواهد بود.شـما قدرت خودرا بدست می آورید و هر چیزی کـه شـما همیشه می‌خواستید را بدست می آورید.اگر متولد خروس هستید، ممکن اسـت تمایل وسوسه انگیزی برای تغییر داشته باشید و این تغییر ممکن اسـت بـه شکل جابجایی یا تغییر شغل باشد. دراین زمان ممکن اسـت کـه شـما فکر کردن درباره دیگران رابه خود ترجیح دهید.

 

طالع بینی سال 2019 متولدین سال گوسفند

متولدین گوسفند عشق گرمی خواهند داشت این سال می تواند افراد متولد گوسفند را مهم جلوه کند. احتمال بالاتر رفتن شـما در تمام عرصه هاي زندگی وجوددارد. در پایان سال 2019 ممکن اسـت دشوار باشد کـه تمرکز خودرا روی کار خود داشته باشید؛ شانس از دست دادن آرامش و پول شـما همزمان وجوددارد.

نماد حیوانی سال 1398 چیست | طالع بینی سال خوک 2019

این زمانی اسـت کـه شـما نیاز دارید کـه حرف هاي خودرا بازرسی کنید.اگر شـما موفق بـه نظارت رفتار خود نباشید، ممکن اسـت دچار مشکل شوید. از جنبه سلامتی، ممکن اسـت لازم باشد تا پایان سال مراقب باشید، زیرا ممکن اسـت دچار حوادثی شوید.

 

طالع بینی سال 2019 متولدین سال سگ

برای متولدین سال سگ، امسال سالی پر از انرژی خواهد بود ؛ این زمانی اسـت کـه شـما در فعالیت هاي مختلف شرکت خواهید کرد. سال خوک زمینی برای متولدین سگ مهم خواهد بود در هردو جنبه شخصی و حرفه اي، ممکن اسـت فرصت پیشرفتی رابه دست آورید. شـما نقشه هاي جدید و نقشه هاي آینده را تغییر می‌دهید.

نماد حیوانی سال 1398 چیست | طالع بینی سال خوک 2019

امسال زمانی اسـت کـه شـما نیاز دارید کـه بـه شدت مراقب امور مالی خود باشید و توجه کنید. پروژه ها را نادیده نگیرید کـه ممکن اسـت برایتان سود آور باشد ؛ شـما ممکن اسـت در دسترس خطر از دست دادن پول و بدهی دراین سال باشید. برای سلامتی، فعالیت در فضای باز یرایتان مناسب خواهد بود. می‌توانید هر هفته یکبار قدرت خودرا بازیابی کنید.

 

طالع بینی سال 2019 متولدین سال موش

در صورتی کـه شـما متولد سال موش هستید، “سال خوک” 2019 میلادی، برایتان یک دوره گذاراست ؛ شـما در حال نزدیک شدن بـه سال خود هستید، سال 2020 “سال موش”. این سال پر از شادی و رفاه اسـت.

نماد حیوانی سال 1398 چیست | طالع بینی سال خوک 2019

این زمانی اسـت کـه متولدین موش مسیر خودرا پیدا خواهند کرد و آن ها دنیایی پر از راههایی راکه پیش از انها باز هستند، خواهند داشت، کـه بـه این معنی اسـت کـه درسال 2019 عده اي از تجارب بزرگ را خواهند دید. تمایل بـه کشف افق هاي جدید و چشم اندازهای بهتر از سال جاری برایتان بـه دست می‌آید.

 

طالع بینی سال 2019 متولدین سال گاو

اگر شـما متولد گاو هستید، احتمال دارد سالی پر از سردرگمی داشته باشید. تغییرات شخصیتی و واضحی ممکن اسـت برای رشد شخصی و حرفه ایتان مورد نیاز باشد. شانس کسب درآمد برای شناخت اجتماعی وجوددارد، احساس خوشحالی در کانون توجه قرار گرفتن و منافع و ایده هاي خود رابه شیوه اي متقاعد کننده بیان میکنید.

نماد حیوانی سال 1398 چیست | طالع بینی سال خوک 2019

برای زندگی زناشویی، متولدینی کـه ازدواج کرده اند ممکن اسـت بچه دار شوند. زندگی عاشقانه شـما درسال جاری می تواند در جریان کامل شدن باشد ، در مورد سلامتی، متولدین گاو باید سخت کار کنند تا خود رابه شکل خوب و وضعیت تعادل نگه دارند.

 

طالع بینی سال 2019 برای متولدین سال خرگوش

اگر شـما متولد خرگوش هستید، ممکن اسـت فضای مفیدی را درخانواده را برای استراحت و آرامشتان بیابید. روابط شـما با همسر و خانواده تان در طول 2019 بهتر و تقویت می‌شود. در حالیکه خرگوش درسال جاری از روحیه بهتری برخوردار می‌شود، در دیگر جنبه هاي زندگی، چشم اندازهای بهتر را نیز در بر خواهد داشت.

نماد حیوانی سال 1398 چیست | طالع بینی سال خوک 2019

شـما از انرژی هاي ستاره اي خوب امسال 2019 بهره مند خواهید شد این انرژی مثبت بر نماد این حیوان تأثیر میگذارد بنابر این، میتوانید، با آرامش، آینده خودرا بسازید و حفظ کنید. خوک انرژی خیرخواهانه اش را برای خرگوش فراهم می کند و خرگوش شادکامی و تحقق زیادی از سال 2019 را دارد و خبری خوب برای بومیان خرگوش اسـت.

 

طالع بینی سال 2019 برای متولدین اژدها

متولدین اژدها در طول 2019 لذت و رفاه را تجربه خواهند کرد. اژدها در نهایت از زنجیرهایی کـه در طی سال سگ 2018 بود، آزاد خواهد شد . اگر شـما متولد سال اژدها هستید، با شور و شوق و جرقه اي کـه شـما مشخص میکنید، پیشرفت خواهید کرد. پیشبینی شده اسـت کـه زندگی شخصی و حرفه اي شـما نرمال باقی خواهد ماند.

نماد حیوانی سال 1398 چیست | طالع بینی سال خوک 2019

شـما ممکن اسـت یک‌بار دیگر امید و شانسی راکه از دست داده اید پیدا کنید. در طول سال 2019 آماده جهش بزرگ بـه ماجراهای جدید باشید.شـما بـه معنای تسخیر و تحت الشعاع قرار دادن جهان هستید.

 

طالع بینی سال 2019 متولدین سال مار

امسال یکسال مخلوط برای متولدین مار اسـت ، اینبار تضمینی برای حس طنز خوب و شادی برای شـما نیست. مارها دراین زمان ممکن اسـت با مشکلات زیادی روبه رو شوند. آن ها طبق معمول ترجیح می‌دهند کـه روی سرنوشت خودرا قوی و پایدار بمانند. این ممکن اسـت با اعصاب شـما مبارزه کند و ناامید شوید. هیچ چیز نمی تواند با توجه بـه خواسته ها و برنامه هاي متولدین مار، پیش برود.

نماد حیوانی سال 1398 چیست | طالع بینی سال خوک 2019

بنابر این ممکن اسـت احساس ناراحتی خودرا نسبت بـه وادار ساختن تلاش هاي خود برای حفظ موقعیت و تعادل خود داشته باشند ؛ در صورتی کـه مار علامت حیوانی شـما باشد، ممکن اسـت تصمیم بگیرید کـه پایدار تا پایان دوره باشد. تنها پس ازآن شـما قادر خواهید بود محیط زیست خود رابه شیوه اي بهتر پاک کنید.

 

طالع بینی سال 2019 برای متولدین سال میمون

امسال می تواند سالی باشد کـه متولدین میمون بـه فضای خود نیاز بیشتری داشته باشند و خودشان را بیشتر از قبل متزوی کنند و روی صلح روانی خود تمرکز کنند. پر از خبر خوب برای شـما خواهد بود. شـما ممکن اسـت هیچ فرصتی برای نشان دادن استعداد، ظرفیت کاری، جاه طلبی و اشتیاق خود نداشته باشید.

نماد حیوانی سال 1398 چیست | طالع بینی سال خوک 2019

متولدین میمون ممکن اسـت در طول سال سود زیادی کسب کنند و انتظار میرود کـه شغل مناسب را پیدا کنید و درآمد خوبی کسب کنید.اگر در رابطه هستید، ممکن اسـت سال خوبی برای برنامه ریزی ازدواج تان باشد. برای متولدین مجرد، شـما ممکن اسـت شریک زندگی خودرا پیدا کنید.

 

عشق در طالع بینی سال 2019

در زمینه روابط احساسی، طالع بینی 2019 بـه خصوص در نیمه اول سال، انرژی مثبت را نشان می دهد. ستاره ها در جهت مساعدت بـه روابط بلند مدت و کسانی کـه بـه دنبال همزاد خود هستند، قرار گرفته اند. بهترین فرصت برای یافتن فرد مورد نظر، در اواخر بهار و ماه هاي تابستان می باشد.

نماد حیوانی سال 1398 چیست | طالع بینی سال خوک 2019

بهتر اسـت امسال عجله نکنید و روابطتان را عجولانه پیش نبرید. طالع بینی سال 2019 توصیه می کند صبر پیشه کنید تا سرنوشت خودرا بیابید. با اینکار بـه عشق قوی‌تری دست خواهید یافت.

 

کار و شغل در طالع بینی سال 2019

طالع بینی سال 2019 برای شـما در زمینه مالی و حرفه اي منفعت و رشد قطعی پیشبینی میشود.با این حال شـما برای رسیدن بـه این رشد و منفعت لازم اسـت تلاش زیاد و تعهد لازم را نیز داشته باشید. دراین زمینه لازم اسـت شـما خیلی حساب شده انرژی خودرا صرف کرده و تلاش خودتان را بکنید.

نماد حیوانی سال 1398 چیست | طالع بینی سال خوک 2019

دراین صورت شانس و موفقیت نیز با شـما یار خواهد بودو دست بـه هر چـه بزنید طلا خواهد شد. لازم اسـت شـما در مقابل همکاران و افراد صاحب منصب برای دفاع و اثبات موقعیت خود بـه اندازه کافی دلير و با شهامت باشید. این تنها راهی اسـت کـه دراین سال شـما می‌توانید از نردبان موفقیت بالا بروید.

نماد حیوانی سال 1398 چیست | طالع بینی سال خوک 2019

در نیمه دوم سال 2019 برای شـما معاملات مطلوب و خوبی پیشبینی می‌شود. تا قبل از پایان سال اهداف مالی و حرفه اي خودرا اجرایی کنید ودر این زمینه هیچ چیز رابه تعویق نیاندازید. اگر شـما در محیط کار در همه ی روابط خود دچار مشکل هستید،مطمئن باشید کـه روابط شـما با همه ی خوب خواهد شد.